شاخص‌های تکانه


شاخص‌های تکانه

ساختار اقتصاد مبتنی بر نفت در کنار مشکلات ساختاری دیگر باعث شده تا هر‌گونه تکانه ­های داخلی و خارجی و همچنین محدودیت در روند مبادلات با دنیای خارج (تحریم) به اقتصاد داخلی سرایت کرده و اقتصاد را دچار چالش­ها و مشکلات مختلف نماید. در این مطالعه سعی شده است از طریق طراحی الگویی که در برگیرنده فضای اقتصاد کلان کشور باشد، آثار تکانه­ های ناشی از تحریم‌های بین المللی (محدودیت ارزی) بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و چشم انداز آنها در دوره کوتاه مدت ترسیم شود. الگوی تصریح شده با استفاده از داده‌های سری­زمانی 91-1343 به روش اقتصادسنجی خودهمبسته با وقفه توزیعی (ARDL) ، برآورد و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج برآورد حاکی از اثر معنی ­دار و نسبتا بالای محدودیت­های ارزی ناشی از تحریم بر اقتصاد داخلی و بنابراین فاصله گرفتن اقتصاد کشور از اهداف میان مدت و بلندمدت آن دارد. همچنین پیش­ بینی­ ها نشان می­ دهد که رشد اقتصادی متصور، ناچیز می­ باشد و به تبع آن، نرخ بیکاری نیز همچنان در سطح بالا حفظ می­ شود که حکایت از عدم تغییر جمعیت شاغل دارد. علاوه بر این علی رغم کاهش نرخ تورم، این شاخص همچنان بالای 25 درصد خواهد ماند. در نرخ ارز، تمایل به افزایش نسبت به سال قبل وجود دارد.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jahangard E, Ezoji A, Farhadikia A, khalesi A. Investigation of Shocks Sanction (Currency Restriction) on Iran Macroeconomic Indices and its Outlook. TFI. 2014; 2 (1) :61-92
URL: http://tfe.raja.ac.ir/article-1-33-fa.html

جهانگرد اسفندیار، ازوجی علاءالدین، فرهادی کیا علیرضا، خالصی امیر. بررسی تکانه های تحریم (محدودیت ارزی) بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران و چشم انداز آن. نظریه های اقتصاد مالی. 1393; 2 (1) :92-61

شاخص‌های تکانه

ساختار اقتصاد مبتنی بر نفت در کنار مشکلات ساختاری دیگر باعث شده تا هر‌گونه تکانه ­های داخلی و خارجی و همچنین محدودیت در روند مبادلات با دنیای خارج (تحریم) به اقتصاد داخلی سرایت کرده و اقتصاد را دچار چالش­ها و مشکلات مختلف نماید. در این مطالعه سعی شده است از طریق طراحی الگویی که در برگیرنده فضای اقتصاد کلان کشور باشد، آثار تکانه­ های ناشی از تحریم‌های بین المللی (محدودیت ارزی) بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و چشم انداز آنها در دوره کوتاه مدت ترسیم شود. الگوی تصریح شده با استفاده از داده‌های سری­زمانی 91-1343 به روش اقتصادسنجی خودهمبسته با وقفه توزیعی (ARDL) ، برآورد و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج برآورد حاکی از اثر معنی ­دار و نسبتا بالای محدودیت­های ارزی ناشی از تحریم بر اقتصاد داخلی و بنابراین فاصله گرفتن اقتصاد کشور از اهداف میان مدت و بلندمدت آن دارد. همچنین پیش­ بینی­ ها نشان می­ دهد که رشد اقتصادی متصور، ناچیز می­ باشد و به تبع آن، نرخ بیکاری نیز همچنان در سطح بالا حفظ می­ شود که حکایت از عدم تغییر جمعیت شاغل دارد. علاوه بر این علی رغم کاهش نرخ تورم، این شاخص همچنان بالای 25 درصد خواهد ماند. در نرخ ارز، تمایل به افزایش نسبت به سال قبل وجود دارد.شاخص‌های تکانه

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jahangard E, Ezoji A, Farhadikia A, khalesi A. Investigation of Shocks Sanction (Currency Restriction) on Iran Macroeconomic Indices and its Outlook. TFI. 2014; 2 (1) :61-92
URL: http://tfe.raja.ac.ir/article-1-33-fa.html

جهانگرد اسفندیار، ازوجی علاءالدین، فرهادی کیا علیرضا، خالصی امیر. بررسی تکانه های تحریم (محدودیت ارزی) بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران و چشم انداز آن. نظریه های اقتصاد مالی. 1393; 2 (1) :92-61

شاخص‌های تکانه

پیش‌زمینه و هدف: اعتیاد یکی از بزرگ‌ترین معضل‌های اجتماعی است که آثار سوءی برای خانواده‌ها و سوء مصرف‌‌کنندگان مواد در پی دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر درمان با بوپرنورفین بر توانایی مهار تکانه در سوء مصرف‌کنندگان مواد بوده است.
مواد و روش کار : این مطالعه به صورت شبه آزمایشی و به شیوه‌ی پیش‌آزمون- پس‌آزمون تک گروهی انجام شد. جامعه ‌ ی آماری این مطالعه کلیه‌ی سوء مصرف‌‌کنندگان موادی است که طی شش ماهه‌ی دوم سال ۱۳۹۵ به مراکز ترک اعتیاد در شهر ساری مراجعه کردند. نمونه مورد مطالعه ۳۴ سوء مصرف‌کننده مواد بودند که به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده، قبل و ۵۰ روز پس از درمان نگه‌دارنده با بوپرنورفین مورد ارزیابی قرار گرفتند. از مقیاس تکانشگری بارات و آزمون برو - نه - برو برای سنجش توانایی مهار تکانه در سوء مصرف‌کنندگان مواد استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری t وابسته تحلیل شدند .
یافته‌ها: نتایج آزمون تی حاکی از کاهش معنی‌‌دار نمره‌ی کل تکانشگری و تکانشگری شناختی در مقیاس شاخص‌های تکانه بارات و کاهش معنی‌دار شاخص‌های بازداری در آزمون برو- نه- برو پس از درمان نگه‌دارنده با بوپرنورفین بوده است.
بحث و نتیجه‌گیری: مطابق با یافته‌های این مطالعه درمان نگه‌دارنده با بوپرنورفین راهبرد مؤثری برای افزایش توانایی بازداری و مهار تکانه در سوء مصرف‌‌کنندگان مواد م ی‌ باشد. در مواردی که کاهش رفتارهای تکانشی سوء مصرف‌کنندگان مواد در دوره‌‌ی ترک مورد هدف باشد، می‌‌توان از درمان با بوپرنورفین استفاده کرد.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadnejad F, Mohammadnejad M. evaluate the effect of Buprenorphine therapy on the inhibit impulses of drug-abusers. JNIP. 2017; 1 (1) :59-66
URL: http://jnip.ir/article-1-53-fa.html

محمد نژاد فاطمه، محمد نژاد مریم. بررسی اثر درمان با بوپرنورفین بر توانایی مهار تکانه در سوء مصرف ­کنندگان مواد . فصلنامه ایده های نوین شاخص‌های تکانه روانشناسی. 1395; 1 (1) :66-59

شاخص مکدی (MACD) چیست؟ همه چیز درباره میانگین متحرک همگرایی و واگرایی

شاخص مکدی چیست

در این مقاله، به بررسی شاخص مکدی (MACD) می پردازیم که یکی از بخش‌های مهم دنیای تحلیل تکنیکال است. البته لازم است ابتدا به تعریف واژه مومنتوم (Momentum) بپردازیم. معنای دیگر Momentum، تکانه است. برای روشن‌تر شدن بحث فرض کنید که برفی به شکل بهمن از کوه پایین می‌آید، هر چه که بهمن پایین‌تر بیاید، سرعت آن بیشتر و متوقف‌ کردن آن سخت‌تر می‌شود. به عبارتی، مومنتوم آن بیشتر شده است.

پس اگر بگویند قیمت ارز دیجیتالی در حال افزایش است و مومنتوم زیادی هم دارد، یعنی اینکه نه تنها رشد زیاد است، بلکه به نظر می‌رسد که با شدت و استحکام بیشتری هم رشد می‌کند و به این سادگی متوقف نخواهد شد. همین مسئله راجع به سقوط قیمت ارز دیجیتال هم وجود دارد. شاخص مکدی یا Moving Average Convergence Divergence یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی، بر همین اساس تعریف می‌شود. در ادامه با ما در بلاگ والکس همراه باشید تا همه چیز را درخصوص این شاخص بررسی کنیم.

بررسی کامل شاخص مکدی (MACD) با ذکر مثال

شاخص MACD یک شاخص نوسانی است که به طور گسترده توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده می‌شود. این شاخص از نوع نمایان‌ کننده روندها (Trend-Following) است که با بکار بردن شاخص میانگین متحرک، مومنتوم یک سهام، ارز دیجیتال و یا هر دارایی قابل معامله دیگر را مشخص می‌کند.

حال فرض کنید که در مورد قیمت یک ارز دیجیتال یا در مورد قیمت طلا یا قیمت در هر بازار رقابتی دیگر، میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه را شاخص‌های تکانه حساب کرده باشیم و همینطور میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه را هم حساب کرده باشیم. اکنون مشاهده کنیم که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از میانگین متحرک نمایی ۲۶ کمتر است. چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟

ساده است؛ سطح عمومی قیمت در دوازده روز اخیر نسبت به بیست و شش روز اخیر پایین‌تر بوده است. حتی اگر مشخصاً در دو یا سه روز اخیر، روند آن افزایشی بوده باشد و در ظاهر به ما این حس را بدهد که اوضاع خیلی هم بد نیست.

تعریف زیر یکی از رایج‌ترین شکل‌های تعریف مکدی است.

MACD = EMA۱۲ – EMA۲۶

اگر MACD مثبت باشد، یعنی اینکه در کوتاه مدت (دوازده روز اخیر) به نسبت میان مدت (بیست و شش روز اخیر) اوضاع بهتر بوده و قیمت این ارز رو به رشد بوده است.

اکنون اگر خود مکدی علاوه بر مثبت بودن، روند افزایشی هم داشته باشد، یعنی اینکه مومنتوم هم به وجود آمده و نه تنها اوضاع مثبت است، بلکه این روند مثبت رو به شتاب گرفتن هم است.

برای دقیق شدن مکدی وقتی MACD را حساب می‌کنند، میانگین متحرک نمایی خود MACD را هم در یک بازه زمانی کوتاه‌تر حساب می‌کنند (بازه زمانی ۹ دوره ای)، به این کار محاسبه خط سیگنال می‌گویند:

MACD۱۲,۲۶ = EMA۱۲ – EMA۲۶

در این ویدیو زمان مناسب برای استفاده از شاخص MACD بررسی شده است:

درک شاخص مکدی (MACD) یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی

بررسی شاخص MACD

براساس آنچه که در تصویر بالا می‌بینید: اگر MACD مثبت باشد، یعنی اینکه در کوتاه مدت (دوازده روز اخیر) به نسبت میان مدت (بیست و شش روز اخیر) اوضاع بهتر بوده و قیمت این ارز رو به رشد بوده است.

اکنون اگر خود مکدی علاوه بر مثبت بودن، روند افزایشی هم داشته باشد، یعنی اینکه مومنتوم هم به وجود آمده و نه تنها اوضاع مثبت است، بلکه این روند مثبت رو به شتاب گرفتن هم است. در ادامه جزئیات بیشتری را بررسی می‌کنیم:

  • خط مکدی که از تفاضل میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه با میانگین متحرک ۲۶ روزه بدست می‌آید. این خط نشان‌ دهنده مومنتومی است که در بالا ذکر کردیم.
  • خط Signal که در بالا ذکر شده است، از میانگین متحرک غالبا ۹ دوره ای (روزه) بر روی MACD ایجاد می‌شود. آنالیزهای وابسته ی این خط با خط مکدی می‌تواند نشان‌ دهنده ی پتانسیل بازگشت باشد و یا نقاط خروج و ورود را مشخص کند که در ادامه با هم بررسی می‌کنیم.
  • هیستوگرام که از طریق تفاضل بین خط MACD و Signal به دست می‌آید.

همانطور که در بالا ذکر شد، تنظیمات پیشفرض در این خط عبارت اند از: (MACD(۱۲,۲۶,۹. با این وجود بسیاری از تحلیلگران دوره‌ها را تغییر می‌دهند تا به شاخص حساس‌تری دست یابند. برای مثال (MACD(۵,۳۵,۵ یکی از این شاخص‌ها است که برای بازارهای سنتی مالی استفاده می‌شود و دارایی بازه زمانی گسترده‌تری مانند هفته و ماه هستند.

این نکته را توجه کنید که در بازارهایی مثل کریپتوکارنسی که نوسانات بسیار زیاد است، افزایش حساسیت شاخص مکدی ریسکی است و باعث می‌شود تا سیگنال‌های غلط به ما بدهند و با اطلاعات اشتباه ما را گمراه کند.

برای آشنایی بیشتر با ابزارهای تحلیل می‌توانید مقاله کار با تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

آشنایی با مفاهیم واگرایی و همگرایی در تحلیل تکنیکال

هسیتوگرام شاخص مکدی

همانطور که از اسم شاخص مشخص است، این شاخص ارتباط بین دو خط را نشان می‌دهد که در بالا به آن اشاره شده‌ است. وقتی که این دو خط از یکدیگر فاصله می‌گیرند به آن واگرایی یا Divergent و در صورتی که به یکدیگر نزدیک شوند، به آن همگرایی یا Convergent می‌گویند.

سیگنال مرتبطی که این خط به ما می‌دهد، زمانی رخ می‌دهد که این خط از خط اصلی (خط صفر) بالاتر باشد و یا پایین‌تر و یا به شکلی دیگر می‌توان گفت که مثبت یا منفی باشد.

همچنین تقاطع خط مکدی با خط Signal نیز نشان‌ دهنده حالت بازگشت بازار یا نقاط ورود و خروج است که در ادامه هر یک از آن ها را توضیح می‌دهیم.

این نکته را توجه داشته باشید که برخورد خط مکدی با خط صفر یا خط Signal همیشه سیگنال های درستی را به ما نمی‌دهند، مخصوصاً در بازارهایی مانند کریپتوکارنسی که دارای نوسانات بسیار زیادی است. بنابراین، برای تحلیل‌های خود به طور خاص به این شاخص اتکا نکنید.

برخورد خط MACD با سایر خط اصلی ممکن است از حرکت منفی به مثبت این خط یا از حرکت مثبت به منفی اتفاق بیفتد. اگر مکدی در ناحیه مثبت باشد، نشان دهنده ی یک مومنتوم قوی برای رشد است و اگر در قسمت منفی باشد، نشان‌دهنده یک مومنتوم قوی برای کاهش قیمت است.

شاخص مکدی (MACD) به ما چه می‌گوید؟

وقتی که خط شاخص مکدی (MACD) از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، معامله‌گران این عبور را به معنی فرصتی برای خرید ارز دیجیتال می‌دادند و در طرفی دیگر، در صورت عبور از پایین آن، نشان دهنده فرصتی برای خروج و یا فروش ارز دیجیتال است.

در حالی که برخورد با خط سیگنال می‌تواند بسیار کمک‌ کننده باشد، ولی گاهی اوقات نمی‌توان به آن اتکا کرد. برای مثال توجه کنید که اگر خط MACD بالای خط سیگنال باشد ولی هنوز در زیر خط اصلی (منفی) قرار داشته باشد، نشان‌ دهنده این است که هنوز بازار خرسی است و بهتر است هنوز به بازار ورود نکنید. برعکس آن نیز صادق است، یعنی اینکه خط مکدی پایین خط سیگنال است ولی همچنان در ناحیه مثبت قرار دارد و بهتر است که برای فروش ارز دیجیتال دست نگه داریم.

گاهی اوقات ممکن است نمودار قیمتی با نمودار MACD به ما سیگنال های ارزشمندی را بدهند.

برای مثال، اگر نمودار قیمتی بیشترین قیمت دوره‌ی خود را بزند ولی نمودار مکدی از بیشترین مقدار آن دوره، سقف کمتری را بزند (در نگاه کلی نزولی باشد) یا به اصطلاح آن Lower High را بزند، نشان از این است که باوجود رشد قیمتی نمی‌توان انتظار بازار رو به رشد را داشت، چرا که فشار خرید مانند قبل نیست و در حال کاهش است. واگرایی مطرح شده غالباً به معنی فرصت فروش شناخته شده و سیگنال فروش می‌دهد.

در کنار تمام این موارد تحلیل فاندامنتال نیز راهنمای ما در معامله‌گری است.

برعکس تمام تحلیل‌های بالا برای نیز صادق است، یعنی زمانی که قیمت در حال کاهش است ولی MACD در حال زدن بیشترین مقدار خود در دوره ی مورد بررسی است؛ این نشان‌ دهنده موقعیت ورود به بازار و ترید است.

شما تصمیم‌گیرنده نهایی هستید

وقتی که در فضای تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم، شاخص مکدی یکی از مورد استفاده ترین ابزارهای موجود است و نه فقط برای اینکه استفاده از آن بسیار راحت است، بلکه برای تشخیص تمایلات بازار و مومنتوم بسیار مفید و کارا عمل می‌کند. همانطور که شاخص‌های تکانه ذکر شد، بهتر است این شاخص را به همراه شاخص های دیگری مانند RSI و غیره استفاده کنید. در نهایت این شما هستید که باتوجه‌به داده‌های بازار، باید برای شاخص‌های تکانه سبد سرمایه‌گذاری خود تصمیم بگیرید.

پایان هفته سرخ پوش/شاخص کل بورس ۸۶۰۰ واحد ریخت + نقشه بازار

پایان هفته سرخ پوش/شاخص کل بورس ۸۶۰۰ واحد ریخت + نقشه بازار

بازار طی آخرین روز معاملاتی هفته جاری در مسیری متعادل همراه با شاخص‌های تکانه تکانه های مثبت و منفی در حرکت بود عمده نمادهای بزرگ وشاخص ساز توانستند سنگر صفر معاملاتی را حفظ کنند و تغییر چشمگیری در قیمت پایانی نداشته باشند، به طور کلی تعادل میان خریداران و فروشندان از افت شاخص کمی کاست.گروه فرآورده های نفتی با افت قیمت همراه بودند.

به گزارش گروه بورس رادار اقتصاد؛ امروز چهارشنبه ( ۲۴شهریور ۱۴۰۰) شاخص کل بورس به رقم ۱ میلیون و ۴۸۸ هزار واحد رسید و شاخص کل هم وزن نیز هزار و ۴۴۹ واحد افت داشت.

بازار طی آخرین روز معاملاتی هفته جاری در مسیری متعادل همراه با تکانه های مثبت و منفی در حرکت بود عمده نمادهای بزرگ وشاخص ساز توانستند سنگر صفر معاملاتی را حفظ کنند و تغییر چشمگیری در قیمت پایانی نداشته باشند، به طور کلی تعادل میان خریداران و فروشندان از افت شاخص کمی کاست.گروه فرآورده های نفتی با افت قیمت همراه بودند.

نمادهای پرحجم گروه شبندر و شتران در محدوده صفر قیمتی به معاملات خود خاتمه دادند.در گروه خودرو و قطعات همراه با تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس شاهد معاملات متعادلی رو به منفی بودیم. بزرگان گروه خودرو و سایپا در حوالی صفر تابلو روز خود را به اتمام رساندند. نمادهای خزامیا شاخص‌های تکانه و خبهمن مثبت های گروه خودرویی بودند. بانکی ها با گرایشات منفی همرا بودند.بانک دی با بیش از ۵۵۲ میلیون معامله در محدوده ۱ درصد منفی به معاملات روز خود را به اتمام رساند.

وپست تک نماد صف خریدی و نماد وکار تک نماد صف فروشی گروه بود. در جریان معاملات متعادل فلزات اساسی ها شاهد سنگر گیری عمده نمادهای این صنعت از جمله فولاد، فملی، در محدوده صفر تابلو بودیم.نمادهای فجهان،فمراد و فالوم در آستانه بالای روزانه قیمت خود بسته شدند.

شاخص هموزن نیز همچون شاخص کل قرمز پوش به کار خود خاتمه داد. گروه محصولات شیمیایی با نوسانات قیمت دادوستد شدند.اقبال سهامداران به لیزینگی ها موجب رشد قیمت دراکثر نمادها گروه شد.رایانه ای هم امروز با گرایشات منفی همراه بودند.گروه های دارویی،سیمانی،غذایی با افت قیمت همراه بودند.

از جمله بازگشایی امروز می توان به نماد کماسه با جهش ۲۵ درصدی و قیمت ۶۳۰ تومان و در انتها صف فروش بیش از ۴ میلیونی اشاره کرد.

شاخص کل بورس به رقم یک میلیون و ۴۸۸ هزار واحد رسید

در معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل بورس با ۸ هزار و ۶۶۵ واحد افت، به رقم یک میلیون و ۴۸۸ هزار واحد رسید.

در این میان شاخص کل با معیار هم وزن هزار و ۴۴۹واحد افت کرد و به رقم ۴۵۰ هزار واحد رسید.

معامله‌گران امروز بیش از یک میلیون و ۱۲۷هزار معامله به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان انجام دادند.

نماد شستا، فولاد، اخابر، فملی، رمپنا، شپنا، وغدیر بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل داشتند.

بنا بر این گزارش نمادهای معاملاتی سپید، آبادا، شستا، ولکار، کیمیاتک، ومدیر، ثبهساز از جمله نمادهای پرتراکنش امروز بودند.

فرابورس نزولی ماند

شاخص کل فرابورس نیز با ۲۴۸ واحد افت، رقم ۲۱ هزار و ۹۹۷ واحد را ثبت کرد.

در این بازار حدود ۸۷۰ هزار معامله به ارزش حدودی ۳۱۰ هزار میلیارد ریال انجام شد

سهام بپاس، صبا، وسپهر، آریا، غصینو، زاگرس بیشترین تاثیر منفی و نماد فجهان بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بازار فرابورس داشتند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورسی امروز مربوط به نماد وهامون، سپیدار، گدنا، فجهان، لطیف، وکبهمن، چخزر است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.