تفاوت بین واگرایی و تثبیت


تحلیل ارز گالا (GALA)

Shooting Star در کدام کندل استیک است؟

Shooting Star چیست؟ و Shooting Star به شما چه می گوید؟

Shooting Star کندل استیک نزولی است که دارای سایه بالایی بلند، سایه پایین کم یا بدون سایه، و یک بدن کوچک است. بعد از یک روند صعودی ظاهر می شود.

برای اینکه کندل استیک به عنوان یک Shooting Star در نظر گرفته شود ، شکل گیری باید در هنگام پیشبرد قیمت ظاهر شود. همچنین فاصله بین بالاترین قیمت روز و قیمت باز شدن باید بیش از دو برابر بدنه Shooting Star باشد. زیر بدنه نباید سایه ای وجود داشته باشد.

نکات کلیدی Shooting Star

  • یک Shooting Star پس از پیشروی رخ می دهد و نشان می دهد که قیمت ممکن است شروع به کاهش کند.
  • شکل گیری نزولی است زیرا قیمت سعی کرد در طول روز به طور قابل توجهی افزایش یابد ، اما پس از آن فروشندگان قیمت را تحویل گرفتند و قیمت را به سمت پایین بازگرداندند.
  • معامله گران معمولاً منتظر می مانند ببینند که کندل بعدی (دوره) بعد از یک Shooting Star چه می کند. اگر قیمت در دوره بعدی کاهش یابد ،ممکن است به فروش برسد.
  • اگر قیمت پس از یک Shooting Star افزایش یابد ، ممکن است شکل گیری یک سیگنال غلط باشد یا اینکه کندل یک منطقه مقاومت بالقوه در اطراف محدوده قیمت کندل را نشان می دهد.

Shooting Star به شما چه می گوید؟

Shooting Star نشان دهنده بالا رفتن قیمت و بالعکس پایین آمدن قیمت هستند. کندل Shooting Star وقتی بیشترین تأثیر را دارد که بعد از یک سری سه یا بیشتر کندل های متوالی با ارتفاع بالاتر تشکیل شود. همچنین ممکن است در طی یک دوره افزایش کلی قیمت رخ دهد ، حتی اگر چند کندل اخیر نزولی داشته باشند.

به دنبال پیشروی ، یک Shooting Star باز می شود و سپس در طول روز به شدت نشان داده می شود. این نشان دهنده همان فشار خرید است که در چند دوره گذشته مشاهده شده است. هرچند که در روز پیشرفت می کند ، فروشندگان وارد عمل می شوند و قیمت را به پایین می کشند. این نشان می دهد که در پایان روز کنترل خریداران از دست رفته است و ممکن است فروشندگان این کار را در دست بگیرند.

سایه بالایی بلند نشان دهنده خریدارانی است که در طول روز خرید تفاوت بین واگرایی و تثبیت کرده اند اما اکنون در موقعیت بازنده قرار دارند زیرا قیمت دوباره به پایین افتاد.

کندلی که بعد از Shooting Star شکل می گیرد همان چیزی است که آن را تأیید می کند. مقدار زیاد کندل بعدی باید در زیر Shooting Star باقی بماند و سپس بسته شدن در زیر آن را ادامه دهد. در حالت ایده آل ، کندل بعد از شکاف Star شکسته می شود یا در نزدیکی بسته شدن قبلی باز می شود و سپس با حجم زیاد پایین می رود. یک روز پایین پس از یک Shooting Star به تایید چرخش قیمت کمک می کند و نشان می دهد که قیمت ممکن است همچنان ادامه یابد. معامله گران ممکن است به دنبال فروش یا فروش کوتاه باشند.

اگر بعد از یک Shooting Star قیمت افزایش یابد ، باز هم ممکن است محدوده قیمت Shooing Star به عنوان مقاومت عمل کند. به عنوان مثال ،قیمت ممکن است در منطقه Shooting Star تثبیت شود. اگر در نهایت روند صعودی ادامه یابد ، معامله گران باید موقعیت های طولانی را نسبت به فروش یا فروش کوتاه ترجیح دهند.

تفاوت بین Shooting Star و Inverted Hammer

Inverted Hammer و Shooting Star کاملاً یکسان به نظر می رسند. هر دو دارای سایه های بالایی بلند و بدنه های کوچک در نزدیکی قسمت پایین کندل هستند که سایه کمتری دارند یا هیچ سایه ای ندارند. تفاوت در زمینه است. یک Shooting Star پس از افزایش قیمت رخ می دهد و نقطه عطف احتمالی را پایین می آورد. Inverted Hammer پس از کاهش قیمت رخ می دهد و نقطه عطف بالقوه را بالاتر نشان می دهد.

همگرایی و واگرایی ممالیک بحری و بری (648-923 ه . ق/1250-1517 م) مقاله

ممالیک سلسله ای از غلامان ترک نژاد بودند که با استفاده از توانمندی های سیاسی و نظامی توانستند حاکمیت بر دریاهای سیاه و سرخ را در مدیترانه به دست بگیرند و به مدت دو قرن و نیم اقتدار سیاسی و اقتصادی خود را در شرق مدیترانه بعنوان حاکمان اسلامی جهان عرب موجودیت بخشند. از سوی دیگر دلیل این پایداری و گستردگی سیاسی آن ها؛ منوط به کارآمد بودن دیوان سالاری و ارکان برجسته ی سیاسی اقتصادی و ساختار فرهنگی آن ها می باشد که بر اساس همین ساختارها توانستند دوران طولانی حکومت بر مصر را رقم بزنند، همچنین از نظر دسته بندی های سیاسی؛ ممالیک به دو دسته ی ممالیک بحری و ممالیک بری تقسیم می شوند. از این رو می توان گفت بهره گیری از موقعیت سیاسی و اقتصادی ممالیک به لحاظ ارکان حکومتی و شرایط بالقوه ی تجاری و سیاسی در ایجاد و تدوام مراودات سیاسی اقتصادی با همسایگان متفاوت بوده است؛ به گونه-ایی که هر یک از سلاطین مملوک بحری و بری در این زمینه کارکردهای متفاوتی از خود نشان دادند که این امر در تحکیم و یا اضمحلال اقتدار حکومتی شان تاثیر گذار بوده است. این پژوهش به دنبال یافتن این سوال می باشد که میان ممالیک بحری و بری از لحاظ کارکردهای سیاسی و ارکان حکومتی چه تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد و نقاط مثبت و منفی در همگرایی و واگرایی این دو سلسله ی حکومتی چه بوده است؟ از این رو این فرضیه مطرح می شود که شباهت ها و تفاوت های ساختار سیاسی و حکومتی ممالیک بحری و بری زمینه ی لازم را برای ترقی و یا ایستایی ارکان حکومتی مصر فراهم نمود همچنین فراز و نشیب هایی که در این زمینه بوجود آمد موجب شد هر یک از این سلسله ها کارآیی متفاوتی از خود نشان دهند که در تداوم و یا اضمحلال حکومتی شان تاثیر گذار بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در زمینه همگرایی و واگرایی ممالیک بحری و بری از لحاظ ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت های آن ها بیشتر از شباهت هایشان می باشد و همین نکته به عنوان مهم ترین عامل سیاسی و ایدئولوژیکی در تثبیت – تدوام و فروپاشی اقتدار سیاسی و اقتصادی آن ها تاثیر گذار بوده است

خلاصه ماشینی:

در مقایسه ی میان سلاطین ضعیف در دوران ممالیک بحری میتوان گفت که از دوران سعید ناصر بن محمد بن بیبرس ششمین سلطان بحری هرج و مرج نظامی و اقتصادی موجب بروز شورش نظامیان شد بطوریکه در سال بعد نیز در زمان ملک عادل سلامیش به دلیل عزل زود هنگام سلطان ؛ زمینه ساز تزلزل سیاسی حکومت شد حتی در دوران ملک عادل زین الدین کتبوغا به دلیل آزار و اذیت چرکسی ها و بروز خشکسالی اوضاع اجتماعی و اقتصادی نامطلوب شد و مردم از حکومت جانبداری نمیکردند (ابن بطوطه ،۴۲۱:۱۳۵۴ و لومبارد،۳۲۱:۱۹۷۷ و عینی،۲۵۴:۱۴۰۷) و این روند در دوران مظفر رکن الدین بیبرس جاشنگیر و ملک منصور ابوبکر نیز ادامه داشت زیرا کاهش آب نیل سالیان دراز تزلزل اقتصادی را بوجود آورد و موجب نارضایتی عمومی شد (مقریزی،۳۲۱:۱۳۹۳ و ناصری طاهری،۳۷۱:۱۳۷۵)، و از دوران ملک اشرف کوچوک و ملک ناصر احمد و ملک صالح اسماعیل تا روی کار آمدن آخرین سلطان یعنی صالح حاجی از یک سو در سنین کم به قدرت میرسیدند و از سوی دیگر با عزل و نسب های زود هنگام سازمان اداری بر هم خورد زیرا از دوران ملک ناصر حسن نیز به دلیل ضعف سیاسی و بی ارزش شدن پول رایج کشور و شروع حملات کشتیهای فرانک ها در دریای مدیترانه و دوران صلاح الدین حاجی نیز حملات دریایی ناوگان قبرس به اسکندریه باعث ایجاد اضمحلال سیاسی و اقتصادی ممالیک بحری شد (کندی،۳۵۲:۱۳۳۵ و متز،۲۴۱:۱۳۷۸).

اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج

ساعد نیوز: میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد.

میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی توان برای پیش بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می کند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت های قبلی به دست می آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است.
میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) محبوب ترین میانگین های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.

مووینگ اوریج ها از ۳ خط تشکیل شده است.

همینطور که در شکل پایین می بینید خط زرد رنگ خط کوتاه مدت می باشد که نزدیک ترین خط به نمودار است. خط قرمز رنگ خط میان مدت می باشد و خط آبی رنگ خط بلند مدت سهم می باشد.می توانید به اندیکاتور مووینگ اوریج تعداد بیشتری خط اضافه کنید. منتها زیاد شدن خط ها باعث بروز خطا و اشتباهاتی در تشخیص ورود و خروج سهم می شود. استفاده از همین ۳ خط کافی می باشد و پیشنهاد می شود که خط ها را زیاد یا کم نکنید.

نحوه اضافه کردن خط موینگ اوریج در متا تریدر

از منوی اصلی متاتریدر گزینه اینسرت و سپس در نهایت مووینگ اوریج را انتخاب کنید.insert >> indicator >> trend >> Moving Average

سپس پنجره زیر باز می شود که در قسمت اول تعداد دوره های ma را انتخاب می کنیم و در قسمت دوم نوع میانگین متحرک تعیین می شود که simple ساده ، exponential نمایی ، linear weighted خطی وزنی ، smoothed ملایم می باشد ، در قسمت ۳ نیز نوع قیمت محاسبه ای در فرمول را انتخاب می کنید که می تواند قیمت آغازین ، قیمت نهایی ، قیمت پایانی ، میانگین هر ۳ و …. باشد در قسمت ۴ نیز رنگ نمودار اندیکاتور٬ نوع خط آن و ضخامتش را انتخاب می کنید.

فومول تهیه مووینگ اوریج ها از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار هست و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت هست به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار قیمت مشاهده می کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و دنبال قیمت در حرکت است.

میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده های بازار برای تشخیص روند شناخته می شود

در حالت ساده فورمول ساخت یک مووینگ اوریج از این فورمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی 100 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مموینگ اوریج 100 روزه روی چارت داریم و هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار میدهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم. پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده میشه با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج ها

میانگین متحرک ساده (SMA)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می شود. به طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد. همان طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (به انگلیسی Exponential Moving Average و به اختصار EMA) نوعی از میانگین متحرک است که در محاسبه آن، وزن و اهمیت بیشتری به داده های جدید داده می شود.میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی دارد.میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد نیز شناخته می شود. میانگین متحرک نمایی به طور ویژه به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می دهد اما میانگین متحرک ساده (SMA) به تمام داده ها در یک بازه زمانی وزنی یکسان می دهد.

نکات کلیدی:

  • میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک است که در محاسبه آن، به داده های اخیر وزن و اهمیت بیشتری داده می شود.
  • مانند تمام میانگین های متحرک، این اندیکاتور تکنیکال برای ایجاد سیگنال های خرید و فروش بر اساس تقاطع ها (crossover)، واگرایی های (divergence) و میانگین تاریخی (historical average) استفاده می شود.
  • معامله گران اغلب از میانگین های متحرک نمایی در بازه های زمانی مختلف استفاده می کنند؛ به عنوان مثال، میانگین های متحرک 20 روزه، 30 روزه، 90 روزه، و 200 روزه.

کاربردهای رایج میانگین متحرک نمایی

میانگین های متحرک نمایی اغلب در رابطه با دیگر اندیکاتورها و برای تائید حرکت های قابل توجه بازار و سنجش اعتبار آنها استفاده می شوند.برای معامله گرانی که به طور روزانه در بازارهایی که حرکات سریع دارند معامله می کنند، میانگین متحرک نمایی کاربردی تر است.اغلب اوقات، معامله گرها ازمیانگین های متحرک نمایی برای تعیین سمت و سوی معامله خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، اگر یک میانگین متحرک نمایی در یک نمودار روزانه روند صعودی قدرتمندی نشان دهد، استراتژی معامله گری که به طور روزانه معامله می کند احتمالا این است که براساس این نمودار وارد موقعیت خرید شود.

میانگین متحرک صاف شده(Smoothed Moving Average)

میانگین متحرک خطی وزنی(Linear Weighted Moving Average)

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، برخی از تحلیل گران میانگین های متحرک وزنی خطی را مطرح کرده اند. در محاسبه این میانگین قیمت روز دهم (در روش استفاده از میانگین متحرک 10 روزه) باید در عدد 10 ضرب شود، نهمین روز در عدد 9، هشمین روز در عدد 8 و الی آخر. همان طور که می بینید در این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد. سپس حاصل به دست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. (به عنوان مثال برای میانگین 10 روزه، عدد 55 که حاصل جمع 45=10+9+8+…+2+1 می باشد). با این وجود، میانگین وزنی خطی همچنان پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را در بر می گیرد در خود ندارد.

استفاده از سه میانگین و یا روش سه خط متقاطع

حال به روش استفاده از سه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می رسیم. رایج ترین ترکیب مورد استفاده در این روش به کار بردن سه میانگین 4، 9 و 18 روزه است. قبلاً این نکته را توضیح دادیم که میانگین متحرک های کوتاه مدت تر، دنباله روی بیشتری از قیمت داشته و نسبت به میانگین های بلند مدت تر فاصله کمتری با قیمت روزانه دارند. به این ترتیب می توان گفت که کوتاه مدت ترین میانگین ، یعنی 4 روزه بسیار به قیمت نزدیک است و پس از آن به ترتیب میانگین های متحرک 9 و 18 روزه قرار دارند. بنابراین اصلی ترین نشانه یک روند افزایشی این است که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 روزه ای قرار گرفته است که خود بالاتر از میانگین 18 روزه می باشد و در روندهای کاهشی و بازگشت ها دقیقاً مخالف این اتفاق می افتد. یعنی این بار میانگین 4 روزه است که پایین تر از میانگین 9 روزه قرار دارد و همچنین میانگین 9 روزه نیز پایین تر از میانگین 18 روزه قرار می گیرد.

در یک روند نزولی اخطار خرید زمانی صادر می شود که میانگین 4 روزه بالاتر تفاوت بین واگرایی و تثبیت از میانگین 9 و 18 روزه قرار گیرد و زمانی تأیید می گردد که میانگین 9 روزه نیز بالاتر از میانگین 18 روزه قرار گیرد. یعنی در نهایت میانگین 4 روزه بالاتر از 9 روزه و میانگین 9 روزه بالاتر از 18 روزه باشد.

در زمان وقوع تصحیح یا تثبیت روند ممکن است تداخلانی در خطوط میانگین متحرک رخ دهد اما روند اصلی به حال خود باقی می ماند. برخی از معامله گران می توانند از این فرآیندهای تداخلی سود کسب کنند و برخی دیگر ممکن است از آن به عنوان فرصتی برای خرید استفاده کنند. در این بخش با توجه به میزان ریسک پذیری شخص، انعطاف پذیری بسیار زیادی برای استفاده از قوانین دارد.

در زمان بازگشت یک روند صعودی، ابتدا کوتاه مدت ترین (حساس ترین) میانگین 4 روزه پایین تر از میانگین های 9 و 18 روزه قرار می گیرد. این تنها یک اخطار فروش محسوب می شود. برخی از معامله گران به همین دلیل ابتدایی اکتفا کرده و شروع به نقد کردن خریدهای خود می کنند. اگر بعد از آن میانگین بلندمدت تر یعنی میانگین 9 روزه نیز پایین تر از میانگین 18 روزه قرار گرفت اخطار فروش اولیه تأیید می شود.

تفاوت بین انواع میانگین متحرک ها در مقدار ارزش و اهمیت قیمت ها در محاسبات است٬ بطوریکه در خطی وزنی و نمایی به قیمت ها در دوره های اخیر وزن و ارزش بیشتری به نسبت دوره های قدیمی تر داده می شود که این باعث می شود اندیکاتور بیشتر به قیمت نزدیک شود اما در ma ساده قیمت تمامی دوره ها به یک اندازه در محاسبات ارزش دارد.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین تفاوت بین واگرایی و تثبیت متحرک:

بطور ساده هر گاه قیمت کمتر از میانگین متحرک می شود سیگنال فروش و هر گاه قیمت به بالای ma می رود سیگنال خرید صادر می شود به تصویر زیر نگاه کنید:

همانطور که می بینید در روند های صعودی همواره قیمت بالاتر از ma قرار دارد و در روند های نزولی به زیر خط ma آمده برای همین وقتی قیمت زیر اندیکاتور است به معنی روند نزولی و کاهش قیمت و سیگنال فروش می باشد و هر گاه قیمت بالاتر از خط ma برود به معنی روند صعودی و افزایش قیمت به همراه سیگنال خرید می باشد.

هر چه عدد دوره اندیکاتور کمتر باشد نوسانات و برخورد های نمودار قیمت و اندیکاتور بیشتر می شود و درصد خطای آن بالا می رود همچنین اگر عدد میانگین متحرک را بزرگ در نظر بگیریم با کند شدن اندیکاتور و نوسان کمتر آن سیگنال های کمی صادر می شود و احتمالا موقعیت های خرید و فروش زیادی را از دست می دهیم پس عدد انتخابی برای دوره باید مناسب باشد.همچنین برای رفع این مشکل و همچنین کاهش ریسک و تایید روند و استفاده از موقعیت های مناسب می توان از ۲ یا ۳ میانگین متحرک بصورت هم زمان استفاده می کرد.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

میانگین متحرک می تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود بطوریکه در روند های صعودی نقش سطح حمایت و در روند های نزولی نقش سطح مقاومت را ایفا می کند. در مورد خاصیت حمایتی و مقاومتی میانگین متحرک ها می توان گفت که همانند سطوح حمایت و مقاومتی می شکنند و تبدیل به یکدیگر می شوند یعنی وقتی روند نزولی شکسته شود و قیمت به بالای ma رود٬ ma که در روند نزولی خط مقاومت محسوب می شد در روند جدید خط مقاومت محسوب می شود و برعکس. در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد. هرچه دوره ma بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.

تحلیل ارز گالا (GALA) | پیش بینی قیمت ارز گالا (GALA)

گالا در تمام ماه دسامبر سطح حمایت 0.432 دلاری را حفظ کرده بود، حتی اگر شاهد جهش ضعیف‌ و ضعیف‌تر از سطح حمایت بود. خریداران سرانجام در اوایل ژانویه تسلیم شدند و فشار فروش بار دیگر تشدید شد. نمودارها نشان دهنده چشم انداز نزولی قوی برای ارز گالا (GALA) بود. در این خبر به تحلیل ارز گالا (GALA) می پردازیم.

تحلیل ارز گالا (GALA)

در بازار رمز ارز ها غیرمعمول نیست که آلتکوین ها پس از رشد قابل توجه اصلاح های قابل توجهی را نیز تجربه کنند. برخی از ارز ها همچنان در بازار قوی باقی می مانند و چند هفته قبل از بهبودی قیمت و رشد مجدد تثبیت می شوند. آیا گالا می تواند یکی از این ارزها باشد؟ ادغام احتمالی کجاست و در چه سطح قیمتی انجام می شود؟

قیمت بیت کوین

می توان گفت در چندین روز گذشته برای بازار رمز ارزی، روزهای پر رونق ای بوده است. پس از مدت بیشتر بخوانید

بیت کوین

با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و پیدایش مواردی مانند بیت کوین و آلت کوین ها، این سوال به ذهن هر بیشتر بخوانید

تحلیل نمودار یک روزه گالا

حرکت از 0.841 دلار به 0.37 دلار برای ترسیم سطوح اصلاح و گسترش فیبوناچی (سفید) در نمودار این رمز ارز استفاده شده است. در کنار این سطوح، سطح کلیدی حمایت 0.432 دلار شناسایی شد، سطحی که خریداران با افزایش فشار خرید ارز گالا در ماه دسامبر از آن دفاع کرده بودند.

تحلیل ارز گالا (GALA)

تحلیل ارز گالا (GALA)

در زمان نگارش این مقاله، قیمت مقداری نقدینگی در منطقه 0.37 دلاری (جعبه قرمز) پیدا کرده است، پایین‌ترین سطح دسامبر که خریداران امیدوار به واکنش صعودی از این سطح بودند. چرا گه منطقه ای بود که قیمت از اواخر نوامبر با سیدن به آن به شدت افزایش یافت. با این حال، خریداران خسته شده بودند و قیمت مستقیماً از این منطقه عبور کرد و به پایین‌ترین سطح 0.308 دلار رسید. نمودار مجدداً این منطقه را آزمایش کرد و چرخش آن از تقاضا به عرضه را تأیید کرد.

منطقه دیگری از تقاضا در 0.24 دلار (جعبه فیروزه ای) مشاهده شد. این منطقه همچنین با سطح گسترش فیبوناچی 27.2% در 0.241 دلار تلاقی داشت.

پس از شکست گاو ها در حفظ 0.37 دلار، این احتمال وجود دارد که در چند روز یا هفته آینده، GALA برای آزمایش منطقه 0.241 دلار کاهش یابد.

اندیکاتور GALA

تحلیل ارز گالا (GALA)

تحلیل ارز گالا (GALA)

شاخص قدرت نسبی RSI در نمودار 12 ساعته از سطح 44 رد شد و در زمان نگارش این خبر زیر 40 بوده است. در گذشته، RSI زیر 40 به طور کلی فشار نزولی شدیدی را بر GALA داشت. شاخص آرون (Aroon) نیز طی دو هفته گذشته روند نزولی قوی را نشان داد.

اسیلاتور موج الیوت بر اساس تفاوت بین میانگین متحرک ساده 5 و 35 دوره ای محاسبه شده است و در بازه های زمانی بالاتر، واگرایی در این اندیکاتور و قیمت می تواند نشان دهنده معکوس شدن روند باشد.

بنابراین، اگر شاخص موج الیوت EWO در هفته‌های آتی صعودی باشد و کف های بالاتری ایجاد کند و GALA در منطقه 0.24 دلار یا نزدیک به آن باشد (کف های بالاتر در شاخص اما کف های پایین‌تر در قیمت، واگرایی صعودی)، احتمالاً نشان‌دهنده‌ی این خواهد بود که خریداران وضعیت را تحت کنترل خواهند گرفت و روند معکوس می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.