کاربرد نقدینگی


بررسی تاثیر سود عملیاتی، اهرم مالی و اندازه بر میزان نقدینگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

2 ** دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (نویسنده مسئول).

3 *** دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

چکیده

اهمیت وجوه نقد در یک واحد تجاری از اساسی­ترین رویدادهایی است که اندازه­گیری­های حسابداری بر اساس آن انجام می­شود. از جمله اهداف ارائه اطلاعات مربوط به وجه نقد، ارزیابی نقدینگی و توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهداتش است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر میزان نقدینگی شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1393 می­باشد. این تحقیق یک تحقیق کاربردی بوده و برای آنالیز متغیرهای تحقیق از روش­های آمار توصیفی همچون میانه و میانگین و واریانس استفاده خواهد شد. روش­های آزمون پیش­فرض­های رگرسیون مثل دوربین واتسون نیز استفاده شد. نتایج فرضیه­ها نشان داد که بین نسبت سودآوری با نسبت آنی ارتباط مثبت و معنادار و همچنین بین اندازه شرکت­ها (لگاریتم طبیعی فروش) با نسبت آنی و دوره تبدیل وجه نقد ارتباط مثبت و معنادار می­باشد. از طرف دیگر، بین نسبت­های سودآوری با دوره تبدیل وجه نقد، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین نسبت بدهی با نسبت آنی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و در نهایت بین نسبت بدهی­ها با دوره تبدیل وجه نقد ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

پروژه «عابر» عربستان و امارات برای پرداخت‌های فرامرزی دوجانبه

پروژه «عابر» بانک‌های مرکزی عربستان و امارات برای پرداخت‌های فرامرزی

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با هدف توسعه یکپارچگی اقتصادی خود اقدام به توسعه همکاری‌های اقتصادی و مالی بین یکدیگر کرده‌اند. یکی از این اقدامات پروژه «عابر» است که در سال ۲۰۱۹ بین بانک‌های مرکزی عربستان و امارات اجرا شد و هدف آن بررسی امکان تسویه داخلی و برون‌مرزی از طریق یک ارز واحد منطقه‌ای بود.

به گزارش مسیر اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۱۹۸۱، اقدام به تشکیل شورایی به نام شورای همکاری خلیج فارس (GCC) کردند که شامل شش کشور عربستان، امارات، عمان، کویت، قطر و بحرین است و به عنوان اتحادی سیاسی و اقتصادی بین اعضا شناخته می‌شود. این شورا اقداماتی در جهت توسعه یکپارچگی اقتصادی میان اعضای خود انجام داده است که پروژه «عابر» عربستان و امارات را می‌توان یکی از این اقدامات به شمار آورد.

تعمیق یکپارچگی اقتصادی؛ یکی از اهداف شورای همکاری خالیج فارس

هدف این اتحادیه به طور خلاصه، هماهنگی، یکپارچگی و پیوند متقابل بین کشورهای عضو در همه زمینه‌هاست که در دستیابی به وحدت بین این شش کشور مؤثر باشد. از همین رو این شورا سعی می‌کند از طریق تدوین مقررات مشابه در زمینه‌های مختلف، یکپارچگی میان اعضا را تعمیق بخشد.

به عبارت دیگر این شورا، نوعی اتحادیه گمرکی به شمار می‌رود؛ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون در سال ۲۰۰۳، شورای همکاری خلیج فارس تعرفه‌های تجارت بین کشورهای عضو را حذف کرده و تعرفه مشترکی را بر کالاهای وارداتی به سراسر منطقه اعمال کرده است. همچنین، شهروندان شش کشور عضو می‌توانند از مرزها عبور کنند و از حق اشتغال برخوردار باشند.

اگرچه زمینه‌های همکاری کشورهای عضو، منحصر در همکاری‌های گمرکی نیست و بخش‌های دیگری از جمله امور اقتصادی و مالی، آموزش و فرهنگ، معدن، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تشویق همکاری‌های متقابل بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد.

یکی از موضوعات همکاری این کشورها با یکدیگر، موضوعات مرتبط با فناوری‌های تسویه و پرداخت‌های برون‌مرزی است که نقش بسیار مؤثری در یکپارچگی اقتصادی شش کشور در آینده‌ای نه‌چندان دور دارد.

پروژه «عابر» بانک‌های مرکزی عربستان و امارات برای پرداخت‌های فرامرزی

یکی از پروژه‌هایی که با هدف آزمودن تجربه تسویه فرامرزی دوجانبه در این منطقه اجرا شد، پروژه‌ای تحت عنوان «عابر» [۱] بود.

این پروژه در سال ۲۰۱۹ و بین بین بانک مرکزی عربستان و بانک مرکزی امارات با همکاری شرکت آمریکایی آی‌بی‌ام [۲] به عنوان شریک فنی و با هدف بررسی تسویه داخلی و برون‌مرزی از طریق یک ارز واحد منطقه ای، اجرا شد.

نتایج نهایی این پروژه آزمایشی در سال ۲۰۲۰ با نتایج آزمایش‌های مشابهی که توسط تعدادی از بانک‌های مرکزی سایر کشورها انجام شد، مطابقت داشت. این نتایج نشان می‌داد که فناوری دفترکل توزیع‌شده [۳] بانک‌های مرکزی را قادر می‌سازد تا سیستم‌های پرداخت را در هر دو سطح محلی و فرامرزی توسعه دهند.

هدف از پروژه عابر این بود که نتایج کاربرد نقدینگی از آن، به عنوان نتایج پایه‌ای برای مطالعات و برنامه‌های کاربردی بیشتری مورد استفاده قرار گیرد که پس از آن قرار بود توسط بانک‌های مرکزی و موسسات مالی بین‌المللی انجام شود. تعریف این پروژه آزمایشی با همکاری دو بانک مرکزی عربستان و امارات بیش از هر موضوع دیگری، به‌طور ویژه بر تاثیرات بالقوه پارامترهای مختلف بر سیاست‌های پولی و ثبات بخش مالی و همچنین تاثیر امکانات فنی مختلف بر ساختارهای سازمانی تمرکز داشت.

پروژه «عابر» مقدمه‌ای بر توسعه همکاری‌های مالی کشورهای عضو

نتایج این پروژه آزمایشی به طور کلی برای جامعه بانک‌های مرکزی و سیستم مالی کشورهای ذی‌نفع مفید ارزیابی شد؛ چراکه این طرح به ایجاد درک روشنی از ظرفیت فناوری دفترکل توزیع‌شده و کاربردهای آن در بخش مالی کمک کرد.

به عبارت دیگر طرح آزمایشی عابر که اولین پروژه در این حوزه به شمار می‌رفت، مسیر را برای همکاری‌های آینده شورای همکاری خلیج فارس به‌عنوان یک کل، هموار کرد و سبب شد در سال‌های بعد از آن، طرح‌های کلان‌تری در حوزه تسویه و پرداخت فرامرزی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس عملیاتی شود.

آموزش 0 تا 100 تامین نقدینگی با صرافی یونی سواپ

یونی سواپ

در این مقاله ، به شما آموزش می دهیم چگونه در کمتر از 1 ساعت تامین نقدینگی خود را با استفاده از صرافی یونی سواپ انجام دهید.

در حقیقت یونی سواپ یکی از معروف ترین ارائه دهندگان نقدینگی می باشد. ما در این مقاله به صورت کاملاً کاربردی و پیشرفته و گام به گام نحوه ی سرمایه گذاری و تامین نقدینگی را از طریق یونی سواپ به شما خواهیم آموخت.

اما قبل از آن، باید چندین تعاریف را با هم مرور کنیم:

DeFi چیست؟

DeFi مخفف اقتصاد غیر متمرکز است ، در واقع مانند خدمات بانکی عمل میکند. اما بدون نیاز به یک مرجع بالا دستی و مرکزی و یا یک واسطه.

DeFi مجموع های از برنامه های کاربردی است که برای شما امکان مبادله ، سرمایه گذاری ، قرض یا وام را از طریق این برنامه ها فراهم می کند.

هسته اصلی حوزه امور مالی غیر متمرکز “قرارداد هوشمند” است. و برنامه های ذکر شده به وسیله آن کار میکنند.

تامین نقدینگی

یونی سواپ چگونه کار می کند

گرچه اولین صرافی که بر پایه DeFi (اقتصاد غیر متمرکز) قابلیت ورود نقدینگی به استخر پول را به صورت خودکار مهیا کرد صرافی Bancor بود، اما یونی سواپ محبوبیت بیشتری پیدا کرده و مانند سایر بازار های غیر متمرکز پروتکل لایه باز را در اتریوم اجرا می کند.

قرارداد های هوشمند Uniswap بر پایه ی قرارداد های هوشمند Vyper نوشته شده است ، که این امکان تمرکز زدایی، و امنیت و عدم استفاده از ابزار غیر مجاز را فراهم می آورد.

از زمان اجرای نسخه اول Uniswap در سال 2018 تبدیل به محبوب ترین بازار مبادلات اتریوم شده است.

سرمایه گذاری از طریق تامین کننده نقدینگی در یونی سواپ

Uniswap یک پروتکل اختصاصی و غیر متمرکز برای تامین نقدینگی خودکار برای جفت ارزهای معاملاتی اتریوم دارد. هر جفت تجاری Erc-20 به Erc-20 دارای یک قرارداد هوشمند اختصاصی است که ذخایر هر رمز را در خود نگه می دارد.

این قرارداد هوشمند به علاوه نحوه تغییر ذخایر را کنترل می کند . خود شما و یا هرکس دیگر می توانید با واریز توکن در یک قرارداد هوشمند به یک تامین کننده نقدینگی شوید و در ازای آن توکن از استخر دریافت کنید.

علاوه بر آن این توکن ها می توانند هر زمان مشخص با دارایی های دیگر مبادله شوند.

پروتکل های Uniswap برای تامین نقدینگی خودکار برای توکن کاربرد نقدینگی های ERC-20 سازگار با اتریوم است. این یک قرار داد هوشمند است که ذخایر توکن ها را در خود نگه می دارد و موارد قابل تغییر را تعیین می کند.

تامین نقدینگی از طریق استخر نقدینگی

استخرهای نقدینگی یا تامین نقدینگی یک نوع قرار داد هوشمند هستند، در حقیقت افرادی که در این استخر شرکت می‌کنند یک مقدار دارایی خود را در استخر لیکوییدتی ذخیره می‌کنند و به بازارسازی صرافی‌های غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال کمک می‌کند.

هر کاربری که به این بازارسازی کمک کند بر روی هر تراکنش ۰٫۳% درصد سود خواهد برد.

استخر نقدینگی Uniswap

اما بیایید به بحث اصلی باز گردیم ما میخواهیم در مورد نحوه ی کار و اینکه برای چه گروه از افراد موثر است صحبت کنیم.

اساس کار Uniswap تبادل غیر متمرکز ERC-20 است. اما تنها برای توکن ها ساخته نشده بلکه از اتریوم نیز پشتیبانی می کند. ما همچنین می توانیم Uniswap را به عنوان یک پروتکل مبادله ای مشاهده کنیم که به شما امکان می دهد با خیال راحت به مبادله توکن ERC-20 را بپردازید.

در Uniswap به راحتی می تواند به مبادله توکن ها بپردازد؛ مثلاً توکنی به استخر اضافه کنید تا کارمزد دریافت کنید.

خوبی پلتفرم Uniswap به این است که شما به راحتی می توانید اتریوم را با هر توکن ERC-20 مبادله کنید. این تبادل به صورت غیر متمرکز اتفاق می افتد و شما با هیچ شخص ثالث و یا حتی شرکتی سر و کار ندارید و هیچ دخالتی در کار نیست و هیچ واسطه ای این معاملات را تسهیل نمی کند.

در یک مقاله به نام زمانی که شما آزادی مالی ندارید اشاره کردیم که سیستم های متمرکز مانند بانک ها پول شما را نزد خودشان نگه می دارند و به همین علت از شما هزینه دریافت می کنند.

اما سیستم عامل Uniswap برعکس ، یک صرافی غیر متمرکز است که در آن همیشه کنترل کامل دارایی های شما در نزد خودتان است . در زمان معامله به سرعت پول از کیف پول شما خارج شده و آن را به شکلی دیگر قرار می دهد. با این روش این اطمینان حاصل می شود که هیچ سانسوری وجود ندارد.

چگونه سودآورترین استخر را پیدا کنیم؟

برای استخرهای سودآورتر ، حجم ، ROI (نرخ بازگشت سرمایه) استخر و غیره را در نظر بگیرید.

ییلد فارمینگ در Uniswap

ییلد فارمینگ به شما این امکان را می دهد که پول بیشتری از ارزهای دیجیتال خود کسب کنید. برای این کار شما باید تبدیل به یک تامین کننده نقدینگی شوید که در Uniswap این مهم برای شما فراهم است.

کارمزد Uniswap

در حال حاضر، با ثبت نام در سیستم این صرافی شما 0.3 درصد از کارمزد معاملات را در استخر به اشتراک می گذارید. بنابراین، اگر مثلاً 40 درصد از نقدینگی را به استخر اضافه کنید در نهایت 40 درصد از هزینه های معامله را به دست می آورید.

با این حال می توانید میزان درآمد خود را چک کنید که این امر با ایجاد یک حساب کاربری محقق می شود که در پایین گام به گام به شما آموزش داده می شود:

 1. اول از همه آدرس صرافی Uniswap را در مرورگر خود وارد کنید تا وارد صفحه زیر شوید.

چگونه به تامین نقدینگی در یونی سوآپ بپردازیم؟

2. بر روی گزینه “Analyze ROI” کلیک کرده تا وضعیت نقدینگی شما در یک جدول نشان داده شود.

تامین نقدینگی

3. بر روی آدرس ها ی معاملات کلیک کرده و در آنجا می توانیید ROI و سایر KPI ها را مشاهده کنید.

تامین نقدینگی

تامین نقدینگی Uniswap چگونه کار می کند؟

در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد که عملکرد این استخر چگونه است. استخر های نقدینگی تجمع توکن ها بر محور قرارداد های هوشمند است. در این استخر به اندازه کافی توکن ERC-20 برای مبادله وجود دارد. باید به این نکته توجه کرد که اتریوم به عنوان یک مجرا عمل می کند.

این به این معنی است که استخر حاوی تعداد زیادی از توکن اعم از اتریوم و ERC-20 در این صرافی است. بنابراین می توانید به ازای هر توکنی که انتخاب می کنید یک جفت ارز جدید در استخر جدید ایجاد کنید. که مسلماً این قابلیت برای همه فعال است.

یونی سواپ

در استخر ETH/DAI، شما باید یک مقدار برابر از اتریوم و توکن ERC-20که می خواهید با آن شرکت کنید بسازید. یعنی اگر می خواهید در استخر ETH / DAI شرکت کنید باید به طور همزمان یک مقدار از اتریوم و DAI داشته باشید. بنابراین زمانی که تصمیم می گیرید در این استخر ها شرکت کنید نقدینگی شما قفل می شود.

اما باید توجه داشته باشید که ممکن است یک ضرر ناگهانی نیز متحمل شوید در واقع با توجه به معاملاتی که در آن زمان بر روی جفت ارز ها رخ می دهد، اگر شما سرمایه گذاری بر روی اتریوم ویا DAI انجام دهید و روند معاملات در جهت مخالف شما باشد احتمالاً دچار ضرر خواهید شد.

یعنی به این صورت که اگر کسی بخواهد در ازای DAI با اتریوم معمامله کند ممکن است نقدینگی DAI شما کاهش یابد در حالی که نقدینگی Ethereum افزایش می یابد. اگر DAI شما با کاربرد نقدینگی یک دلار کاهش یابد ، Ethereum شما باید با همان حاشیه افزایش یابد. این روشی است که استخر نقدینگی یونی سواپ بر اساس آن کار می کند.

چگونه نقدینگی استخر را محاسبه کنیم؟

برای تعیین نقدینگی استخر از معادله X * Y = K استفاده می کنیم X وY و K به ترتیب مقدار توکن ETH ، ERC-20 ویک ضریب ثابت را نشان می دهد. معادله فوق تقاضا و عرضه رمز ETH/ ERC-20 را نشان می دهد و از آن برای تعادل قیمت توکن استفاده می کند.

اما قبل از ادامه بهتر است نگاهی به تفاوت های نسخه 1و2 در یونی سوآپ بپردازیم

Uniswap V2 چیست؟

Uniswap V2 در حقیقت نسخه پیشرفته Uniswap V1 است. که شامل ویژگی های زیر است:

 • جفت ارزهای ERC20 / ERC20
 • قیمت اوراکل (oracle)
 • Flash Swaps
 • Core/Helper Architecture
 • پیشرفت های فنی

تفاوت بین Uniswap V2 و V1؟

در حالی که Uniswap V1 بر روی بلاکچین Ethereum ساخته شده است ، V2 یک بلاک چین جداگانه است.

در نسخه یک سرمایه گذاران مستلزم بودند که به ازای هر توکن یک اتریوم به استخر نقدینگی اضافه کنند. در صورتی که در نسخه دوم بر اساس ERC-20/ERC-20 بنا شده.

V1 بدون کنترلی ارائه دهندگان نقدینگی را ملزم می کند که به ازای هر نشانه ای که به مجموعه اضافه می کنند ، مقدار معادل آن را در ETH واریز کنند. در حالی که Unswap V2 سپرده های نقدینگی ERC-20 / ERC-20 را اجرا می کند.

چگونه در ورژن 2 Uniswap ییلد فارمینگ انجام دهیم؟

شما گزینه هایی مانند SWAP ، SEND ، POOL را در پلتفرم مشاهده خواهید کرد

شما می‌توانید نقدینگی را اضافه کنید یا آن را کاهش دهید یا یک مبادله جفت ارز را ایجاد کنید. این پلتفرم به گونه ای طراحی شده که می توانید حجم نقدینگی موجود را اضافه و یا کاهش دهید.

در ادامه توضیح خواهیم داد که چگونه به آسانی می توانید این کار را انجام دهید:

نحوه ایجاد استخر نقدینگی در 2 Uniswap

روش ایجاد استخر نقدینگی بسیار شبیه ایجاد یک معامله ی شخصی است.

با این کار میتوانید ارز های دیجیتال خود را مدیریت کنیم در پایین مراحل ایجاد استخر آورده شده است:

1.وبسایت UNISWAP را باز کنید

2.در هنگام باز شدن پنجره اعلانMetamask بر روی دکمه تایید کلیک کنید تا Uniswap به حساب شما متصل شود.

3.بر روی گزینه Pool کلیک کنید

4. از لیست کشویی گزینه Create Exchange را انتخاب کنید که می‌تواند معنای ایجاد یک معامله باشد.

5.آدرس قرارداد توکن خود را کپی کنید

6.آدرس را در قسمت Token Address پیست کنید و آن را از لیست کشویی انتخاب کنید

7.بر روی گزینه join pool کلیک کنید.

8.اعلانی در Metamask به صورت پاپ آپ نشان داده میشود سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

نحوه افزودن نقدینگی به استخر نقدینگی یونی سواپ

قبل از افزودن استخر نقدینگی مراحل زیر را دنبال کنید:

همچنین شما می توانید نحوه کار با MetaMask یا سایر کیف پول ها و توکن های Web3 را نیز ، در اینجا پیدا کنید.

اول از همه به وب سایت Uniswap بروید سپس بر روی گزینه Join Pool کلیک کنید.

pool را جست و جو کنید شما می توانید استخر های TEND,KIMCHI, و یا هر استخر دیگری را که میخواهید انتخاب کنید.

آموزش کار با یونی سواپ

سپس برروی افزودن نقدینگی به سمت چپ کلیک کنید. Uniswap مقدار موجود در کیف پول های متصل و سایر توکن های ERC-20 و ETHرا به شما نشان می دهد. همچنین می توانید سهم خود در استخر نقدینگی را مشاهده کنید

پس از وارد کردن مقدار ETH یا DAI بسته به ارزش فعلی ارز UNISWAP مقدار صحیح مقداردارایی ها به طور خودکار وارد می کند.

برای دیدن اطلاعات بیشتر مانند تعداد توکن های نقدینگی که می خواهید ، می توانید روی جزئیات معامله کلیک کنید.

اکنون بر روی گزینه آبی رنگ افزودن نقدینگی کلیک کنید اگر از MetaMask استفاده می کنید ، می توانید GAS را تنظیم کرده و سپس روی “تأیید” کلیک کنید. تصویر پیوست شده تعداد توکن های Dai را نشان می دهد.

هنگامی که معامله در Ethereumblockchain تأیید شد کار شما به اتمام رسیده.

ترازهای ETH و DAI به روز شده و سهم خود را از کل استخرنقدینگی مشاهده خواهید کرد.

نحوه حذف نقدینگی در استخر نقدینگی یونی سواپ

قبل از حذف نقدینگی بر روی گزینه pool کلیک کنید و همزمان جفت ارزی که می خواهید نقدینگی آن را حذف کنید نیز انتخاب کنید.

 1. روی «حذف نقدینگی» در رابط DEX کلیک کنید
 2. میزان نقدینگی را برای برداشتن مایل به برداشت از استخرهای نقدینگی یونی سواپ انتخاب کنید
 3. عملیات حذف را تایید کنید
 4. مبادله را تایید کنید
 5. سپس برای آخرین بار در آینده نهایی را تایید کرد

امیدواریم که این راهنمایی به شما کمک کرده باشد تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا استخرهای یونی سواپ مناسب شما هستند یا خیر .

نقدینگی به زبان ساده

نقدینگی به زبان ساده

مفهوم پول نقد که مشخص است. پولی که در حال حاضر برای مبادله در دسترس است و می‌توان برای خرید کالا و خدمات از آن استفاده کرد، اما نقدینگی مفهومی عام‌تر نسبت به این واژه دارد.

نقدینگی به درجه نقدشوندگی دارایی‌های مختلف در قیمت مشخص اطلاق می‌شود.

فرض کنید شما می‌خواهید منزلتان در سریع‌ترین زمان ممکن به شخصی بفروشید. قیمت منزل شما ۲۵۰ میلیون تومان است.

از فرد خریدار در مورد نحوه پرداخت می‌پرسید. او بیان می‌کند من ۵۰ میلیون تومان پول نقد دارم، ۱۶۰ میلیون پول منزلم است که می‌خواهم بفروشم و ۴۰ میلیون مابقی را نیز با فروش ماشینم به شما پرداخت می‌کنم.

در این مثال شخص در ظاهر ۲۵۰ میلیون لازم برای این معامله را دارد، اما آیا همگی این دارایی‌ها در حال حاضر قابل‌تبدیل شدن به پول هستند؟

بدون شک فروش منزل و ماشین او نیاز به زمان دارد. از طرفی نمی‌توان دقیقا گفت این دارایی‌ها به قیمت گفته شده به‌فروش می‌رسد یا خیر.

همه این عوامل موجب می‌شود شما به این فکر بیفتید که پرداخت مشتری برای مثال ممکن است ۴ یا ۵ ماه به‌طول بینجامد. حال اگر شخصی همان لحظه برسد و بگوید که ۲۵۰ میلیون پول نقد در حساب جاری خود در بانک دارد و می‌تواند همین امروز منزل شما را بخرد بدون شک شما با او وارد معامله خواهید شد.

پول موجود در بانک نیز یک نوع دارایی است. بار دیگر به مثال نگاه کنید، همه این دارایی‌ها نهایتا برای داد و ستد باید به پول تبدیل ‌شوند، اما سرعت آنها متفاوت است. هرچه یک دارایی سریع‌تر به پول تبدیل شود اصطلاحا درجه نقدشوندگی آن بالاتر است.

همچنین ملاحظه شد پول نقد سرعت معاملات را بالا می‌برد. حال با این مقدمه به تبیین نقدینگی می‌پردازیم. نقدینگی در اقتصاد شامل پول و شبه پول است. پول بالاترین درجه نقدشوندگی را دارد، شما با پول به سرعت می‌توانید هر آنچه را که آماده فروش است تهیه کنید.

به‌عبارت خیلی ساده پول به اسکناس و سکه‌های (مسکوکات) در دست مردم، همچنین هر گونه حساب بانکی که در هر زمان امکان برداشت تا ریال آخر از آن وجود داشته باشد اطلاق می‌‌شود.

به این ترتیب این گونه حساب‌ها مثل پول نقد عمل کرده و سرعت انجام معامله با آنها مثل پول نقد است. مثلا حساب دسته چک، حساب جاری است. اگر کسی چک روز به شما بدهد و به بانک مراجعه کنید چک شما در همان روز تبدیل به پول نقد می‌شود یا حساب‌های قرض‌الحسنه متصل به عابر بانک..

اما شبه پول چیست؟ شبه پول گونه‌ای از دارایی‌های پولی شماست که قدرت نقدشوندگی آنها به اندازه پول نیست. به بیان ساده هرگونه پولی که شما در بانک سپرده کرده‌اید، اما امکان برداشت از آن به زمان خاصی محدود شده شبه‌پول است.

برای مثال وقتی شما ۱۰ میلیون پول نقد خود را تحت عنوان سپرده بلندمدت یک‌ساله ذخیره می‌کنید، پول شما به مدت یک سال به شبه پول تبدیل می‌شود یا حتی حسابی که به شما می‌گوید حداقل ۵ میلیون از پولتان همواره باید در حساب باشد تا به آن سود پرداخت کنیم، اگر ۱۰ میلیون در آن داشته باشید ۵ میلیون آن پول، و ۵ میلیون آن شبه پول است.حال به تاثیر نقدینگی در اقتصاد بپردازیم، تا این‌جا مشخص است که هر چه پول در دست مردم بیشتر باشد سرعت انجام مبادلات تجاری افزایش می‌یابد.

از طرفی همواره در جامعه مقدار مشخصی کالا و خدمات وجود دارد که مقدار پول در دست مردم باید با آن متناسب باشد. اگر مقدار پول بیشتر از کالا و خدمات موجود باشد، مردم همان میزان محصول را باید با پول بیشتری خریداری کرده و قیمت‌ها در جامعه بالا می‌رود و برعکس.

از طرفی پول زیاد تقاضای مردم برای خرید کالاها و خدمات مختلف را افزایش می‌دهد و اگر محصولات تولیدکنندگان داخلی به اندازه کافی نباشد راه برای ورود کالاهای خارجی ارزان قیمت باز شده و رفته رفته مردم کالاهای خارجی را جایگزین کالای داخلی می‌کنند که پیامد آن کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری است؛ بنابراین حجم نقدینگی در جامعه باید کنترل شود. توجه داشته باشید این فقط پول نقد نیست که می‌تواند تورم‌زا باشد.

پول‌هایی که به‌صورت شبه پول در حساب‌های بانکی ذخیره می‌شود نیز می‌تواند سریعا به پول نقد تبدیل شود. اما چگونه؟ بانک‌ها منابع مالی جمع شده را می‌توانند به مردم وام دهند. به این ترتیب حجم پول بیشتر از مقدار اولیه شروع به افزایش می‌کند.

مثلا وقتی ۱۰ میلیون تومان در بانک جمع می‌شود و بانک آن را در قالب وام به شخص دیگری می‌دهد اگر نرخ بهره وام ۲۰ درصد باشد او در پایان سال باید ۱۲ میلیون به بانک بازگرداند.

اما چطور می‌توان نقدینگی یا حجم پول در گردش جامعه را کنترل کرد. هر کالایی در اقتصاد قیمتی دارد و قیمت پول نیز نرخ بهره آن است. برای مثال فرض کنید دولت می‌خواهد برای دو سال آینده حجم نقدینگی در کشور را کاهش دهد.

اگر دولت نرخ بهره سپرده‌های بلند‌مدت ۲ ساله را ۲۵ درصد و نرخ بهره وام را ۳۰ درصد تعیین کند چه اتفاقی می‌افتد؟ از یک طرف مردم تمایل دارند پول خود را تا ۲ سال آینده در بانک سپرده کنند و این یعنی حجم پول نقد که سرعت مبادله بالایی دارد در جامعه کم می‌شود.

از طرفی وام گرفتن برای مردم مشکل می‌شود و با این نرخ بالا تعداد افراد متقاضی وام نیز در جامعه کم می‌شود.

به این ترتیب حجم پول کلی در جامعه کم شده و تقاضای مردم نسبت به قبل کاهش می‌یابد و قیمت‌ها کنترل می‌شوند. عوامل متعددی در کنترل نقدینگی دخالت دارند، اما در این مقاله معمول‌ترین روش آن ذکر شد.

استخر نقدینگی (liquidity pool) چیست؟ + کاربرد استخر نقدینگی در دیفای

خبر " استخر نقدینگی (liquidity pool) چیست؟ + کاربرد استخر نقدینگی در دیفای از منبع کوین ایران " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ منتشر شد.

استخر نقدینگی (liquidity pool) چیست؟ + کاربرد استخر نقدینگی در دیفای

استخر نقدینگی به کاربران اکوسیستم دیفای اجازه می دهد تا دارایی های دیجیتال را به صورت آنچین در یک صرافی غیرمتمرکز بدون نیاز به بازارسازهای سنتی یا مدل صرافی مبتنی بر دفتر سفارش، معامله کنند. استخر نقدینگی یک عنصر کلیدی در دنیای دیفای است که در عملکرد بازارسازهای خودکار، زراعت بازده، پروتکل های وام دهی.

استخر نقدینگی به کاربران اکوسیستم دیفای اجازه می دهد تا دارایی های دیجیتال را به صورت آنچین در یک صرافی غیرمتمرکز بدون نیاز به بازارسازهای سنتی یا مدل صرافی مبتنی بر دفتر سفارش، معامله کنند. استخر نقدینگی یک عنصر کلیدی در دنیای دیفای است که در عملکرد بازارسازهای خودکار، زراعت بازده، پروتکل های وام دهی و بسیاری از کاربردهای دیگر نقش بسیار مهمی دارد.در بازارساز خودکار (AMM) به جای استفاده از مدل های مبتنی بر دفتر سفارش، معاملات آنچینِ کاربران به صورت خودکار و بدون مجوز از طریق یک استخر نقدینگی (liquidity pool) انجام می شوند. استخرهای نقدینگی علاوه بر تأمین پیوسته نقدینگی، بازارهایی آسان، دسترس پذیر، متنوع، شفاف و سریع برای مبادله ارزهای دیجیتال در اکوسیستم دیفای (Defi) فراهم کرده اند.استخر نقدینگی (Liquidity Pool) چیست؟برای درک ماهیت استخر نقدینگی نیاز است به ضرورت وجود نقدینگی در بازار پی برده باشیم. نقدینگی در بازار رمز ارز به معنای درجه ی آسانیِ مبادله رمز ارز با یک ارز دیگر بدون اثرگذاری بر قیمت آن هاست. بدون وجود نقدینگی کافی، خرید و فروش دارایی به قیمت دلخواه دشوار است و در کل هزینه های معاملاتی برای دو طرف معامله بالاتر است.استخر نقدینگی درواقع مجموعه ای از دارایی های قفل شده در یک قرارداد هوشمند است که با هدف تسهیل معاملات غیرمتمرکز استفاده می شود. این مفهوم، بخش جدایی ناپذیرِ پلتفرم های بازارساز خودکار (AMM)، پروتکل های وام دهی، زراعت بازده، دارایی های سینتتیک، بیمه آنچین و بازی بلاک چین است.ایده استخر نقدینگی به خودی خود آسان است؛ یک مخزن دیجیتال که وجوه کاربران از طریق یک قرارداد هوشمند در آن قفل می شود. اما در یک محیط غیرمتمرکزِ بدون مجوز، چگونه می توان از آن استفاده کرد؟ اجازه دهید در ادامه ببینیم که چگونه صنعت دیفای توانسته با استفاده از استخرهای نقدینگی، خود را به همه نشان دهد.استخر نقدینگی و دیفای (DeFi)پیش از راه اندازی اولین نمونه های بازارساز خودکار (AMM)، نقدینگی ناکافی یک معضل جدی در دنیای مالی غیرمتمرکز و صرافی های آن بود. این موضوع به ویژه برای انواع جدید صرافی غیرمتمرکز (DEX) با تعداد محدودی کاربر، جدی تر بود. به علاوه، به علت توان عملیاتی محدود و هزینه گس تراکنش در بلاک چین، پیاده سازی معاملات آنچین مبتنی بر دفتر سفارش و صف خریدار و فروشنده، غیرممکن بود. سوال اصلی این بود که چگونه می توان این مشکل را بدون استفاده از واسطه های بازارساز که با طبیعت غیرمتمرکز رمز ارزها در تناقض است، رفع و رجوع کرد؟پیشنهاد مطالعه: صرافی غیرمتمرکز (DEX) چیست؟ + معرفی بهترین صرافی های غیرمتمرکزدرست همین جا بود که اولین بازارساز های خودکار با استفاده از مفهوم استخر نقدینگی راه اندازی شدند؛ یک پروتکل صرافی غیرمتمرکز که با حذف فرد از یک طرف تراکنش، نقدینگی مبادله رمز ارز را با استفاده از قرارداد هوشمند تأمین می کند. در این مدل، قیمت دارایی ها به جای دفتر سفارش، توسط یک الگوریتم قیمت گذاری تعیین می شود.دسترس پذیری بازار های مالی با پیدایش استخرهای نقدینگی به شدت افزایش یافته است. به دلیل ماهیت بدون مجوز بلاک چین هایی که این استخرها در آن ها مستقر هستند، هرکسی می تواند به نقدینگی استخر اضافه کند. همه می توانند تأمین کننده نقدینگی باشند.یکی از نخستین پروتکل های به کار گیرنده نوآوری استخر نقدینگی پروژه ی بنکور (Bancor) بود. این مفهوم اما با محبوبیت پروتکل یونی سواپ توجه بیشتری را به خود معطوف کرد. پروژه های سوشی سواپ، کِرو (Curve) و بلنسِر (Balancer) از صرافی های غیرمتمرکز دیگری هستند که از استخرهای نقدینگی روی شبکه اتریوم استفاده می کنند. به همین صورت در بلاک چین بایننس، پروژه های پنکیک سواپ (PancakeSwap)، بیکری سواپ و برگر سواپ و در بلاک چین سولانا پروژه های Raydium و Serum از این نوآوری بهره می برند.پیشنهاد مطالعه:آموزش کار با صرافی یونی سواپ (Uniswap) + ویدیواستخر نقدینگی در برابر دفتر سفارشبرای درک تمایز استخر نقدینگی اجازه دهید ابتدا به سنگ بنای پلتفرم های معاملات الکترونیک آنلاین یعنی دفتر سفارش نگاهی بیندازیم. دفتر سفارش، به بیان ساده، یک مجموعه از سفارش های باز لحظه ای (Real-time) است که نشان دهنده قیمت هایی است که خریدار و فروشنده متمایل به انجام معامله در آن ها هستند.سیستمی که سفارش های خریدار و فروشنده را با هم جور می کند موتور تطابق (matching engine) نام دارد. به هر حال جدا از بحث های فنی موتور تطابق، این مفهوم دفتر سفارش است که هسته اصلی اغلب صرافی های متمرکز است. این مدل برای تسهیل مبادلات با کارایی بالا، بسیار عالی است و به ایجاد بازارهای مالی پیچیده رنگ واقعیت پاشیده است.معاملات در دنیای مالی غیرمتمرکز به صورت آنچین انجام می شوند و خبری از وجود یک واسطه متمرکز که وجوه و نقدینگی دراختیار او باشد، نیست. این یعنی برای پیاده سازی مدل صرافی سفارش محور در این دنیای غیرمتمرکز مشکل جدی وجود دارد. هرگونه تعامل با دفتر سفارش نیازمند هزینه تراکنش بلاک چین (برای مثال هزینه گس) است که هزینه های معاملاتی را به شدت بالا می برد. کار بازارسازها که نقدینگی کافی برای بازار جفت های معاملاتی ایجاد می کنند، پرهزینه خواهد شد.به علاوه سریع ترین بلاک چین ها نیز توان عملیاتی کافی برای انجام معاملات روزانه میلیارد دلاری را ندارند. این یعنی ایجاد یک صرافی سفارش محورِ آنچین روی یک بلاک چین در عمل امکان پذیر نیست. البته گرچه می توان از زنجیره های جانبی (sidechains) یا راه حل های لایه دو استفاده کرد، اما باز هم شبکه در شکل فعلی خود قادر به انجام این حجم از فعالیت ها نیستند.لازم به ذکر است که صرافی های غیرمتمرکزی وجود دارند که به خوبی با دفتر سفارش آنچین کار می کنند. صرافی غیرمتمرکز بایننس و پروژه صرافی سرام (Serum) در بلاک چین سولانا، به گونه ای طراحی شده اند که از معاملات بی واسطه سریع و ارزان پشتیبانی می کنند.پیشنهاد مطالعه: ارز دیجیتال سولانا چیست؟ معرفی و بررسی آینده پروژه سولانااستخر نقدینگی چگونه کار می کند؟برای درک مناسب از استخر نقدینگی بهتر است نحوه کارکرد آن را در بازارسازهای خودکار (AMM) بررسی کنیم. برخلاف بازارهای سنتی، در این بازار شما درواقع با نقدینگی یک استخر (برای مثال استخر ETH/DAI) به معامله می پردازید. به زبان ساده، برای این که یک خریدار بتواند خرید کند، نیاز نیست در همان زمان فروشنده ای با همان قیمت وجود داشته باشد. اگر یک صرافی سفارش محور (برای مثال صرافی غیرمتمرکز بایننس) را یک مرکز معاملات فرد به فرد تصور کنیم، می توان گفت که معاملات در یک بازارساز خودکار، فرد به قرارداد هستند. از همین نظر، خبری از دفتر سفارش و انواع مختلف سفارش (مثل سفارش بازار، سفارش محدود و سفارش توقف) نیست.پیشنهاد مطالعه: آموزش انواع سفارش در بازار ارز دیجیتال برای تریدرهای حرفه ای!تأمین کنندگان نقدینگی برای مشارکت دارای انگیزه هستند زیرا به عنوان پاداش، درصد مشخصی از کارمزدهای انجام شده در استخر را دریافت می کنند که متناسب با سهم آن ها از کل نقدینگی استخر است. آن ها توکن های LP را به عنوان نماینده ای از توکن های قفل شده خود دریافت می کنند. وقتی بخواهند دارایی خود را از استخر خارج کنند، باید آن ها را بسوزانند.برای مثال وقتی در پلتفرم یونی سواپ ترید می کنید، این فعالیت توسط الگوریتم قرارداد هوشمندِ حاکم بر استخر، مدیریت می شود. قیمت گذاری نیز براساس تریدهای انجام شده در استخر نقدینگی تعیین می شود. هرچه نقدینگی بیشتری در یک استخر باشد، سفارش های بزرگتر دچار لغزش قیمتی (slippage) کمتری می شوند. همین پیامد به نوبه ی خود می تواند باعث جذب بیش از پیش تأمین کنندگان نقدینگی به پروتکل موردنظر شود.پیشنهاد مطالعه: مقایسه صرافی های یونی سواپ و پنکیک سواپمزایای استخر نقدینگیبازارهای مالی با سادگی استفاده، دسترس پذیری بیشتر و تنوع بیشتر دارایی هاورود و خروج آسان به موقعیت های جفت های معاملاتی که در صرافی های معمول نقدینگی کمی دارندعرضه پیوسته نقدینگی با یک روش غیرمتمرکزاستفاده از قراردادهای هوشمند و امکان برنامه نویسی براساس خواسته هاارائه فرصت کسب درآمد از طریق دارایی های هولدشده برای تأمین کنندگان نقدینگیعدم نگرانی برای پیدا کردن طرف مقابل معامله در قیمت دلخواهتانقطعیت پذیری بالای تراکنش ها نسبت به مدل دفتر سفارشکاربرد استخر نقدینگی چیست؟این نوآوری بسیار ساده است و می تواند با اهداف متفاوتی به کار گرفته شود:رایج ترین کاربرد استخر نقدینگی در صرافی های غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری بازارساز خودکار (AMM) است. پلتفرم یونی سواپ یکی از این موارد است. تأمین کنندگان نقدینگی، ارزشی برابر از دو توکن را در یک استخر قفل می کنند تا در ساخت یک بازار و تأمین نقدینگی آن شریک باشند. در ازای آن، از کارمزد معاملات انجام شده در استخر، سهمی متناسب با مشارکت خود دریافت می کنند.استخر لیکوئیدیتی پایه اصلی برای زراعت بازده (yield farming) با استخراج نقدینگی مثل پلتفرم Yearn است. این پلتفرم جایی است که در آن کاربران وجوه خود را به استخرهایی اضافه می کنند که برای تولید بازده استفاده می شوند. استخرها، پلتفرم ها و بازارهای دیفای متعددی وجود دارند که هر یک به کاربران در ازای تأمین نقدینگی، با نرخ های متفاوتی پاداش می دهند. توکن های LP یک استخر می توانند در استخرهای نقدینگی دیگری استفاده شوند زیرا پروژه ها توکن های استخر پروژه های دیگر را در پروتکل خود ادغام می کنند و این زنجیره ها پیچیده و پیچیده تر می شوند. ایده ی زراعت بازده این است که چگونه کاربران دیفای، توکن های خود را در پروتکل های غیرمتمرکز گوناگون قفل کنند تا بتوانند پاداش و درآمد خود را حداکثر کنند.پیشنهاد مطالعه: منظور از yield farming در دیفای چیست؟ معرفی مهمترین پروتکل هاتوزیع توکن های جدید به یک جامعه ی مورد هدف یک مشکل دشوار برای پروژه های کریپتو است. استفاده از استخراج نقدینگی یکی از موفق ترین رویکردها به این چالش بوده است. توکن ها به صورت الگوریتمی بین کاربرانی که وجوه خود را در یک استخر نقدینگی قرار داده اند، توزیع می شوند. سپس، توکن های به تازگی صادرشده به تناسب سهم کاربر از استخر، برای آن ها ارسال می شوند.استخرهای نقدینگی می توانند در حکم رانی پروتکل ها نیز استفاده شوند. برخی مواقع، به حد بالایی از توکن های رأی دهی نیاز است تا یک پروپوزال حکم رانی تصویب شود. اگر توکن ها با هم در یک استخر نقدینگی ترکیب شوند، مشارکت کنندگان می توانند انگیزه های مشترک جمعی را که برای آینده پروتکل مهم است، به شکل موثرتری دنبال کنند.یک کاربرد دیگر استخر نقدینگی، در حوزه بیمه غیرمتمرکز در برابر خطرات قرارداد هوشمند است. به تازگی برای پیاده سازی این نوآوری از راه حل استخرهای نقدینگی استفاده شده است.صدور دارایی سینتتیک (دارایی ترکیبی) در یک بلاک چین به استفاده از استخر نقدینگی نیاز دارد. کاربران وجوهی را به عنوان وثیقه به یک استخر اضافه می کند، پروتکل آن را به یک اوراکل قابل اعتماد وصل می کند و قرارداد هوشمند توکن هایی را به کاربر می دهد که به دارایی دلخواه کاربر، برای مثال سهام یک شرکت خاص مثل اپل یا مایکروسافت، متصل است.در نهایت به نظر می رسد که کاربران فراوانی هنوز کشف نشده اند. همه ی این ها به نبوغ و مهارت توسعه دهندگان و برنامه نویسان در دنیای بلاک چین و کریپتو بستگی دارد.پیشنهاد مطالعه: دارایی ترکیبی چیست؟ معرفی پلتفرم های دارایی های ترکیبیریسک و خطرات استخر نقدینگیاگر برای یک بازارساز خودکار تأمین نقدینگی می کنید، ضروری است که نسبت به مفهوم زیان موقت (impermanent loss) آگاه و هشیار باشید. در یک جمله، به زیان دلاری تأمین کنندگان نقدینگی برای استخرهای نقدینگی یک بازارساز خودکار نسبت به هولد کردن ساده توکن ها، زیان موقت می گویند. زیان موقت زمانی سنگین می شود که نسبت ارزش بین دو توکن قفل شده در یک استخر نقدینگی تغییر بزرگی داشته باشد.برای مثال، فرض کنید قیمت اتر برابر با هزار تتر باشد. شما یک عدد اتر و 1000 عدد تتر را در یک استخر نقدینگی پروتکل یونی سواپ قفل می کنید. فرض کنید حالا در این استخر 10 اتر و 10هزار تتر وجود دارد. این یعنی شما 10درصد از نقدینگی کل (000,10*10) را دارید. حال اگر در دنیای بیرون از این استخر، ارزش اتر بالا رود و به چهارهزار تتر برسد چه؟ چون طبق فرمول، ارزش کل لیکوئیدی نباید تغییر کند، درواقع حالا در استخر 5 اتر و 20هزار تتر وجود دارد. حال اگر شما توکن های خود را از استخر خارج کنید، ده درصد خود را از نقدینگی استخر خواهید گرفت. این یعنی 0.5 اتر و 2هزار تتر. با نرخ مبادله جدید، جمع ارزش دارایی شما 4هزار دلار است. اما اگر اصلا در این استخر تأمین کننده نقدینگی نمی شدید، الآن 5هزار دلار می داشتید. این یک مثال برای فهم پدیده زیان موقت بود.موضوع مهم دیگر، ریسک قراردادهای هوشمند است. وقتی وجوهی را در یک استخر نقدینگی قفل می کنید، با این که به لحاظ فنی واسطه ای آن ها را دراختیار ندارد، اما قرارداد هوشمند به تنهایی متصدی آن هاست. برای مثال اگر یک باگ فنی یا نوعی روش برای سوءاستفاده از قرارداد هوشمند یک پروتکل وام فوری باشد، وجوه کاربران می تواند برای همیشه ناپدید شود.به علاوه همواره مراقب پروژه هایی باشید که تیم توسعه آن ها اجازه تغییر قوانین حاکم بر استخر لیکوئیدیتی را دارند. گاهی برنامه نویسان می توانند کلمه عبور یا برخی دسترسی های انحصاری را در درون کدهای قرارداد هوشمند تعبیه کنند. با این وجود، پتانسیل انجام اقدامات خراب کارانه برای آن ها وجود دارد.جمع بندیاستخر نقدینگی یک نوآوری پرکاربرد در دنیای دیفای است که بر مشکل نقدینگی محدود در مدل های سنتی صرافی غیرمتمرکز غلبه کرده است. با حذف دفتر سفارش، برای انجام معامله نیازی به طرف مقابل نیست و کاربران درواقع با یک مخزن ارز معامله می کنند که توسط یک قرارداد هوشمند اداره می شود. تأمین کنندگان نقدینگی توکن های خود را در یک استخر قفل می کنند و متناسب با سهم خود، درصدی مشخص از کارمزد معاملات انجام شده در استخر را دریافت می کنند. دارایی های قفل شده در استخر برای انجام معاملات غیرمتمرکز در دنیای دیفای استفاده می شوند.استخر نقدینگی، یک راه حل غیرمتمرکز قوی برای مشکل نقدینگی در بازار دیفای شد و در ادامه نقش برجسته ای در رشد صنعت دیفای داشت. با این که پیدایش استخر نقدینگی بنا به نیاز بود اما درنهایت روش مبتکرانه ای برای تأمین نقدینگی به صورت الگوریتمی و غیرمتمرکز ارائه داد.در پایان شایان ذکر است که قبل از تصمیم گیری، شناخت کارکردهای خاص انواع استخر نقدینگی موجود در بازار اهمیت بالایی دارد. در کل، استخرهایی بهترین انتخاب هستند که به اندازه کافی برای حذف ریسک و نوسانات نرخ مبادله بزرگ باشند، سابقه طولانی داشته و حجم مبادلات روزانه بالایی دارند.این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاوره ی تجاری و سرمایه گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.منابع: ۱، ۲، ۳اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.