تعداد انواع سفارش


تعداد گلبرگ های گل های مختلف و تفاوت آنها

ملکه زنبور عسل دکتر هانی

قیمت ملکه زنبور عسل در سالهای گذشته و سال 1400 به شرح زیر است:

قیمت ملکه زنبور عسل در سالهای گذشته

طی سال های گذشته و از سال 1392 با پیشرفت تکنولوژی و ابزار آلات مدرن و باز شدن مسیر برای واردات ملکه های اصلاح شده قیمت ها به صورت جهشی افزایش یافت. تا جایی که در سال 1394، قیمت ملکه زنبور عسل کارنیکا تلقیحی با تعدادی زنبور (ده عدد زنبور) داخل قفس، 350/000 تومان معامله می شد.با واردات ملکه صنعت زنبورداری ایران متحول شد وخیلی سریع زنبور بومی جایی خود را به زنبورهای کارنیکا داد.

از آنجایی که زادگاه ملکه های کارنیکا کشور آلمان می باشد و از لحاظ آب وهوایی شباهت نسبتا زیاد به آب هوای ایران دارد و همچنین از طرفی دیگر ،چون نژاد کارنیکا بهترین نژاد برای تولید عسل طبیعی می باشد، خیلی زود مورد استقبال زنبورداران ایرانی قرار گرفت.

سپس بطور تدریجی نژادهای دیگری مانند نژاد کردوان و قفقازی هم وارد ایران شدند.همچنین تدریجا کلنی های کارنیکا هم تعدادشان افزایش یافت و خرید و فروش کندو کارنیکا هم به راه افتاد.

قیمت ملکه کارنیکا 1400

در سال 1400 قیمت ملکه های کارنیکا از 120 الی 250/000 تومان متغیر بود که هرچه درصد خلوص بالاتر بود قیمت ملکه هم بالا می رفت.

قیمت ملکه کارنیکا 1400 بر اساس نوع بسته بندی

عامل دیگری که در قیمت ملکه های کارنیکا جفت طبیعی تاثیر گذار است نوع بسته بندی است.به عنوان مثال :

 • قیمت ملکه جفت طبیعی با قفس با درصد خلوص 30 الی 70 درصد 180 الی 220 هزار تومان است
 • ملکه جفت طبیعی همراه با کندو با درصد خلوص 30 الی 70 درصد، 250 الی 280 هزار تومان است
 • ملکه جفت طبیعی با کندو با درصد خلوص بالا 70 درصد، 320 الی 350 هزار تومان است.

پیش بینی قیمت ملکه کارنیکا 1401

ضمنا پیش بینی می شود برای سال 1401 ، قیمت کندوها 10 الی تعداد انواع سفارش 30 درصد افزایش داشته باشند.

مقايسه عملكرد ملكه هاي تلقيح مصنوعي شده با ملكه هاي جفت خورده طبيعي

مقايسه عملكرد ملكه هاي تلقيح مصنوعي شده با ملكه هاي جفت خورده طبيعي زنبور عسل به علت اهميت اقتصادي خاصي كه از نظر گرده افشاني و توليد عسل در جهان دارد مورد توجه زيادي قرار گرفته است و درباره نحوه پرورش و مديريت آن پژوهش هاي نسبتاً زيادي صورت گرفته است.

اصلاح نژاد ملکه زنبور عسل يكي از مهمترين راه هاي افزايش عملكرد در صنعت زنبور عسل است و تلقيح مصنوعي يكي از مهمترين ابزارهاي اصلاح نژاد است. درايران در رابطه با تلقيح مصنوعي ملكه زنبور عسل پژوهش هاي زيادي انجام نگرفته و منابع علمي در اين زمينه به زبان فارسي محدود است. تلقيح مصنوعي ملكه زنبور عسل تكنيكي است كه در سال هاي اخير در مراكز اصلاح نژاد و پرورش ملكه زنبور عسل كشورهاي پيشرفته مورد توجه زيادي قرار گرفته است.

زنبور عسل جفت خورده طبیعی

هدف از اجراي اين طرح

مقايسه دو سيستم آميزش ملكه ( روش تلقيح مصنوعي و روش آميزش طبيعي) با استفاده از اندازه گيري خصوصياتی مانند ميزان رشد نوزادان، ميزان جمعيت و ميزان توليد عسل بوده است. بدين منظور با انتخاب 30 كلني داراي ملکه زنبور عسل خواهري و همسان نمودن آنها و سپس تقسيم كردن آنها بطور كاملا تصادفي به دو گروه انجام گرفت كه در مورد يك گروه تلقيح مصنوعي صورت گرفت و در گروه دوم تلقيح بصورت آزاد و طبيعي صورت گرفت. نتايج بدست آمده از اين پژوهش طي دو سال نشان داد گروه تلقيح مصنوعي شده داراي توليد عسل برابر يا بيشتري نسبت به گروه جفت خورده طبيعي هستند. بعلاوه از نظر ميزان جمعيت، رشد جمعيت و سطح پرورش نوزادان دو گروه در سطح 5٪ تفاوت معني داري نداشتند.

با انجام اين تحقيق سطح قابل اطميناني براي استفاده از ملكه هاي تلقيح مصنوعي شده حاصل گرديد. نتايج حاصله از اين تحقيق با بسياري از بررسي هاي انجام شده در نقاط ديگر جهان تطبيق داشت و لذا نهايتا نتايج نشان داد ملكه هاي تلقيح مصنوعي شده توانايي اداره كلني هاي توليدي را داشته و مي توانند شرايط سخت عملكرد در مزرعه را تحمل نمايند. در اغلب بررسي ها نشان داده شده است كه جفتگيري هاي كنترل شده و انتخاب براي صفات با ارزش مي تواند به عملكرد بالاتر ملكه هاي تلقيح مصنوعي شده در مقايسه با ملكه هاي جفت خورده طبيعي منجر شود.

لذا با توجه به جمعيت بالاي كلني هاي زنبور عسل كشورمان و نياز روز افزون به حفظ ذخاير ژنتيكي، توليد ملکه زنبور عسل با توليد بالا و رفتار مطلوب، استفاده از نرهاي انتخابي و در نتيجه بهبود و ارتقاى مديريت زنبورستان ها، لازم است تكنيك تلقيح مصنوعي بيشتر مورد توجه قرار گيرد. در واقع استفاده از تلقيح مصنوعي به عنوان ابزاري براي تسريع دستيابي به اهداف اصلاح نژادي مطرح است.

زنبور عسل کارنیکا

زنبور عسل کارنیکا یا کارنیولان تقریبا به اندازه زنبور عسل ایتالیایی و زنبور سیاه اروپای غربی بزرگ است. علی رغم شباهت در اندازه، زبان کارنیکا تا حدودی طولانی تر است و با داشتن زبان بلند به طول 6.5 تا 6.7 میلی متر و شکم نازک تر، این زنبورها می توانند به محصولات زراعی بیشتری دست یابند.

در دنیای زنبورداری، کارنیکا به دلیل مقاومت ارثی ژنتیکی در برابر چندین بیماری و آفات زنبورعسل گونه ای بسیار محترم شمرده می شود. همچنین نگهداری زنبورعسل کارنیکا آسان است به این دلیل که خیلی پرخاشگر نیست. زنبورهای کارنیکا اندازه کندوهای خود را منطبق با تعداد شهد و گل هایی که برای آنها در طبیعت اطرافشان در دسترس است درست می کنند.

به دلیل ویژگی های مثبت زنبورعسل کارنیکا، در سراسر اروپا گسترده است. زنبورداران در اسلوونی، جنوب اتریش، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، صربستان، مجارستان، رومانی و بلغارستان تمایل دارند دقیقا این نوع زنبور عسل را نگهداری کنند.

زنبورعسل کارنیکا در حقیقت گونه ای از زنبورعسل تیره غربی است که در قلمرو اسلوونی امروزی در قرن 18 بومی و سازگار شده است.

زنبورعسل کارنیکا دارای سینه منعطفی است و رنگ آن معمولا قهوه ای روشن با سایه های قهوه ای تیره است. زنبورهای عسل سایز متوسط، دارای پاهای بلند و شکمی خاکستری هستند درحالیکه زنبورهای عسل هایی که زیاد وزوز می کنند دارای موهای خاکستری بوده و رنگ شکمشان قهوه ای روشن است. هیچ گونه ای از این زنبورها شکم زرد رنگی ندارند.

فواید زنبور کارنیکا:

 • زنبور پرخاشگری نیست.
 • حتی در مناطق مسکونی هم می توانید نگهداری کنید
 • نسبت به زنبور ایتالیایی از جهت گیری بهتری برخوردار است
 • نسبت به زنبورعسل های ایتالیایی آسیب های کمتری از کندوهای عسل همسایه می بیند
 • در مقایسه با زنبورعسل ایتالیایی، زنبورهای کارنیکا کمتر وارد کندو عسل همسایگان شده و به آنها حمله می کنند.
 • در مقایسه با انواع دیگر زنبورها، یک کندوی عسل زنبورهای کارنیکا با تعداد کمی زنبور هم می تواند زنده بماند.
 • به سرعت با محیط اطراف خود سازگار می باشد
 • این نوع زنبورها در مناطقی که زمستان های طولانی دارند سازگار هستند
 • کار گرده افشانی را به سرعت انجام می دهند
 • به سرعت ملکه ای را بوجود می آورند
 • دارای غریزه طبیعی برای کاهش اندازه کندو در هنگام مواجهه با کمبود مواد مغذی طبیعی است
 • تولید بره موم کوچک
 • مقاومت ژنتیکی جامد در برابر بیماری های کندو
 • تولید زیاد عسل
 • مناسب برای مناطقی که دارای بارانهای شدید بهاری است
 • زنبورعسل کارنیکا در مقایسه با گونه های دیگر 12% بیشتر عمر می کنند

برنامه تولید مثل برای تحقق موارد زیر انجام می شود:

 • حفظ خالص بودن عسل زنبور کارنیکا
 • حفظ تنوع ژنتیکی
 • حفظ فروتنی زنبور(عدم پرخاشگری) و بهبود آن
 • افزایش بازدهی زنبور در هر کندو

برنامه تولید مثل شامل چندین مرحله است. در مرحله اول، انتخاب اصلی توسط زنبورداران شرکت کننده در این برنامه است. این مرحله شامل نظارت بر کیفیت خانواده های زنبورعسل در کندوهایشان و در صورت لزوم جایگزین کردن زنبور ملکه است.

مرحله دوم شامل پرورش دهندگان ملکه است، که تحت نظارت موسسه کشاورزی اسلوونی و سازمان های مجاز پرورش است. (انجمن زنبورداران اسلوونی) همچنین موسسه کشاورزی اسلوونی مجوزهایی را برای زنبورهای ملکه صادر می کند.

ملکه زنبورعسل چیست؟

اگر به فکر خرید ملکه زنبور عسل هستید، بهتر است از نقش و وظایف آن بدانید. در برخی از برنامه های کودک، به زبانی ساده، اهمیت نقش ملکه زنبور عسل، به تصویر کشیده می‌شود. این برنامه‌ها بر اساس واقعیت طراحی شده و بخشی از وظایف ملکه را بازگو می‌کنند. در واقع هیچ کس نمی‌تواند اهمیت نقش ملکه را در کلنی زیر سوال ببرد. همه کاملا واقف هستند که ملکه در زندگی کلنی نقش اساسی دارد.

اگر بخواهیم درباره نقش ملکه در کلنی زنبور عسل بدانیم، باید زندگی زنبور ها را به دقت بررسی کنیم. با این بررسی خواهیم فهمید، در کلنی که شاید بیش از ۶۰۰۰۰ زنبور در حال زندگی هستند؛ ملکه با اجرای نقش حیاتی خود، به سایر زنبور ها کمک می کند. بقای کلنی ارتباط مستقیمی با ملکه دارد. اگر ملکه سالم و جوان باشد، به تخمک گذاری پرداخته و زنبور های بیشتری را وارد کلنی می کند.

همانطور که ذکر کردیم، ملکه نقش تولید زنبور های دیگر یعنی تخمک گذاری را بر عهده دارد و زمان تخمک گذاری را کنترل می کند. اما با توجه به مطالعه ای که روی زندگی زنبور ها صورت گرفته است، مشخص شده زنبور های کارگر توانایی آن را دارند تا ملکه جدیدی پرورش دهند یا حتی ملکه کلنی را بکشند.

راهنمای خرید ملکه زنبورعسل

نکته جالبی است که هنگام خرید ملکه زنبور عسل به ذهن زنبوردار خطور خواهد تعداد انواع سفارش کرد. در واقع باتوجه به آنچه در بخش فوق بیان کردیم، زنبور های کارگر قادر هستند برای کلنی ملکه جدیدی انتخاب کنند و ملکه قبلی را برکنار نمایند. پس وقتی چنین توانایی در زنبور ها وجود دارد، چرا زنبورداران نیاز به خرید ملکه زنبور عسل پیدا می کنند؟

دلایلی در زندگی زنبورها وجود دارد که موجب می شود، زنبوردار اقدام به خرید ملکه زنبور عسل نماید:

ورود ژنتیک جدید در کلنی

برخی از زنبورداران بر توسعه خطی از زنبورها با ویژگی های خاص تمرکز می کنند.

برای مبارزه با کنترل کنه واروا

خرید ملکه زنبور عسل با تمرکز بر رفتار بهداشتی (برای کنترل جمعیت کنه ها) می تواند کارساز باشد.

سازگاری با فصل زمستان

برخی از ملکه ها با آب و هوای فصل زمستان و سرما سازگاری بهتری دارند. در برخی مواقع خرید ملکه برای فصول سرد سال می تواند مفید باشد.

عدم پرورش ملکه زنبور عسل

زنبوران کارگر به کمک تخمک بارور تازه یا لارو بسیار جوان، می توانند ملکه جوان برای کلنی آماده کنند. اگر چنین شرایطی فراهم نباشد، کلنی به ملکه نیاز داشته و زنبور دار مجبور به خرید ملکه زنبور عسل خواهد شد.

مورد بعدی هنگام خریداری ملکه، توجه به سازگاری آن در شرایط محیطی و آب و هوایی منطقه شما است. باید ملکه ای را خریداری کنید که با آب و هوای کلنی شما مطابقت داشته باشد و بتواند خود را سازگار کند. در غیر این صورت خرید ملکه نه تنها به کلنی و پرورش زنبور های شما کمک نخواهد کرد، بلکه مشکل ساز نیر خواهد شد.

توجه به ویژگی های ژنتیکی ملکه، نقش مهمی در آینده کلنی خواهد داشت. در صورتی که مشکلی در کلنی وجود دارد و یا نیاز به تغییراتی در کلنی است، می توانید خرید ملکه جدید با ویژگی های ژنتیکی جدید را انتخاب کنید.

انواع ملکه زنبورعسل

برای خرید ملکه زنبور عسل بهتر است با انواع ملکه نیز آشنایی داشته باشید. در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با انواع ملکه آشنا کنیم:

ملکه مادر

این نوع ملکه ها دارای ویژگی هایی هستند که آنها را نسبت به سایر ملکه ها متمایز می کند. ملکه های مادر از خصوصیت نژادی خالص برخوردارند و برای خرید آن ها هزینه بیشتری متوجه زنبورداران می شود. اگر کلنی شما در شرایطی است که فقط نیاز به ملکه دارد و فصل تخمک گذاری تمام شده است، می توانید از ملکه مادر استفاده کنید. با خرید ملکه مادر در چنین موقعیتی، کلنی بدون ملکه باقی نخواهد ماند و بلافاصله نیز ملکه مادر جایگزین ملکه قبلی خواهد شد.

ملکه های آزمایش نشده

عموما در بازار؛ پرورش دهندگان ملکه زنبور عسل، وقتی ملکه مرحله جفت گیری را پشت سر می گذارد و تخمک گذاری را آغاز می کند؛ به مشتریان عرضه می کنند. بر روی این دسته از ملکه ها هیچ گونه آزمایشی صورت نمی گیرد تا مشخص گردد دارای چه ویژگی هایی هستند و یا سرعت تخمک گذاری شان چگونه است.

ملکه آزمایش شده

بر روی زندگی برخی از ملکه ها مطالعاتی انجام می شود تا ویژگی های ملکه مشخص گردد. در این مطالعات بررسی می شود که آیا جفت گیری ملکه با زنبور نر نتایج خوبی داشته و تخمک گذاری با سرعت انجام می گیرد و یا نتیجه جفت گیری ملکه و زنبور نر قابل توجه نبوده است. طبیعتا خریداری این نمونه از ملکه ها می تواند مفید تر باشد و به زنبور دار و کلنی کمک کند.

ملکه گزینشی

این ملکه ها را آزمایش شده و انتخاب شده نیز می نامند. زیرا بررسی های دقیق بر روی این دسته از ملکه ها صورت می گیرد و ویژگی هایی نظیر تولید بچه کندو، تولید عسل، قدرت تخم گذاری، مقاومت به بیماری و غیره بررسی می شود.

در طول مدتی که ملکه تخمک گذاری را آغاز کرده و تا زمانی که تولید عسل توسط زنبور های متولد شده از سوی او انجام گیرد؛ ملکه مورد مطالعه قرار گرفته و در بین آن ها، ملکه ای که بهترین عملکرد را داشته باشد، انتخاب می گردد. خرید ملکه زنبور عسل که جزو این دسته باشد بهتر است و گران تر نیز می باشد.

بهترین نژاد ملکه زنبورعسل در ایران

ملکه ها دارای تنوع نژادی متفاوتی هستند. برخی از مهم ترین نژاد ملکه ها را می توان: ملکه ایتالیایی، روسی، آمریکایی، قفقازی و آلمانی دانست. هر کدام دارای ویژگی های مخصوص به خود هستند . البته امروزه نژاد کارنیکا به میزان زیادی در بازار عرضه می شود و بسیار پرطرفدار است. زیرا این ملکه ها آرام بوده و کمتر نیش می زنند.

توجه داشته باشید بعد از بررسی ویژگی های ملکه و نژاد آن، به تطابق منطقه آب و هوایی با ملکه مورد نظر توجه داشته باشید. زیرا اگر این سازگاری آب و هوایی حاصل نشود، هر اندازه نژاد ملکه خوب باشد؛ باز هم عملکرد مثبتی نخواهد داشت.

تشخیص سن ملکه زنبورعسل

اینکه بتوانید سن ملکه را تشخیص دهید، در خرید ملکه زنبور عسل تاثیر گذار است. زیرا همانطور که گفتیم هر چه ملکه جوان تر باشد، توان تخمک گذاری بیشتری دارد. حال برای آن که بخواهیم سن ملکه را تشخیص دهیم، روش های گوناگونی وجود دارد:

نحوه تخمک گذاری

یکی از راه های تشخیص جوان بودن ملکه، نحوه تخمک گذاری است. اگر ملکه در هر سلول یک تخم بگذارد، نشان دهنده جوان بودن او است.

شمارش سلول ها

به طریق دیگری نیز می توان جوان بودن ملکه را دریافت، اگر سلول هایی که ملکه در آن ها تخمک گذاری کرده است را بشمارید و ببینید ۱۵ سلول دارای تخمک بوده، ۲۰ سلول بعدی خالی هستند و تعداد انواع سفارش داخل ۲۷ سلول بعدی تخمک گذاشته است، یعنی ملکه پیر بوده و دیگر برای کلنی مفید نخواهد بود.

نحوه پرورش ملکه زنبورعسل

وقتی قرار باشد ملکه ای پرورش یافته شود، دو حالت ممکن است:

 • حالتی که کلنی به صورت طبیعی اقدام به پرورش ملکه می نماید.
 • حالتی که زنبورداران اقدام به پرورش ملکه می نمایند.

مورد اول

اگر قرار باشد ملکه ای به صورت طبیعی پرورش پیدا کند، سربازان کلنی وقتی نیاز تولید بچه کندو را حس کنند، اقدام به پرورش ملکه می نمایند. همچنین موقعی که ملکه پیر شده باشد، نیاز کلنی به ملکه جوان دو چندان می شود.

مورد دوم

اگر ملکه کلنی کشته شود یا به صورت طبیعی بمیرد، سربازان اقدام به پرورش ملکه می نمایند. برای پرورش ملکه، رعایت نکاتی بسیار مهم است:

 • داشتن ملکه های مادری ممتاز
 • انتخاب سن صحیح لارو ها برای ملکه شدن
 • حضور زنبور های کارگر به تعداد زیاد و جوان

غذای زنبور ملکه چیست؟

هنگام خرید ملکه زنبور عسل شاید ذهن شما درگیر شود که ملکه باید از چه چیزی تغذیه کند؟ جواب این سوال بسیار ساده است. ملکه زنبور عسل از ژل رویال که توسط زنبور ها تولید می شود، تغذیه می کند. درواقع زنبور ها درون کندو، فقط به تولید عسل نمی پردازند، بلکه مواد دیگری مثل: گرده گل، موم، بره‌ موم و ژل رویال تولید می کنند. علاوه بر خواصی که ژل رویال برای ملکه دارد، این ماده برای بسیاری از بیماری ها نیز مفید می باشد.

ملکه زنبورعسل تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی به معنای جفت گیری برنامه ریزی شده برای ملکه می باشد. یعنی زنبورداران بر اساس ویژگی های زنبور نر، شرایط جفت گیری بین زنبور نر و ملکه را فراهم می آورند تا بعد از جفت گیری و تخمک گذاری، روند زندگی ملکه را مورد بررسی قرار دهند. طبق آزمایش های انجام شده، در تلقیح مصنوعی میزان عسل تولید شده نسبت به تلقیح طبیعی کمی بیشتر است. البته زنبورداران جهت اصلاح نژاد از این روش نیز استفاده می کنند.

انواع خدمات هتل

انواع خدمات هتل

سفر یکی از بخش‌های جدایی‌ناپذیر در زندگی است. دلایل سفر می‌توانند کار، تفریح، خرید یا هر دلیل دیگری باشند. در صورتی که به هر دلیلی عازم سفر با تور خارجی هستید، پیش از آغاز مسیر خود، باید به نکاتی توجه داشته باشید. مهمترین مسئله تعیین محل اقامت مناسب، با توجه به مدت حضور و انواع مکان‌های اقامتی در مقصد است. توصیه می‌کنیم قبل از سفر خود، علاوه بر مطالعه قوانین سفر بعد از کرونا، هتل مناسب با شرایط خودتان را انتخاب کنید. این کار باعث می‌شود تا از اتلاف وقت و خستگی، پیشگیری کرده باشید. حال سوال اینجاست که معیارهای تعیین یک هتل مناسب چیست؟ چه نکاتی را در انتخاب هتل باید در نظر داشته باشید؟ مسلما در هر شهری، هتل‌های مختلفی در مناطق مختلف دایر شده است. همچنین برای جذب مشتریان بیشتر، انواع خدمات هتل را ارائه می‌دهند. مسلما برای رزرو یک اتاق مناسب در هتل، لازم است انواع سرویس‌ها را به طور کامل بشناسید.

هتل‌ها برای دریافت استانداردهای بین المللی باید شرایط خاصی داشته باشد. در ادامه به طور کامل‌تر با این شرایط آشنا می‌شوید. از جمله انواع امکانات هتل می‌توان به انواع اتاق‌ها، انواع تخت‌ها و انواع سرویس‌های غذایی اشاره کرد. برای راحتی بیشتر، در سیستم هتل‌داری، برای هر یک از این سرویس‌ها اصطلاحات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. در ادامه با هر کدام از آن‌ها که در بخش‌های مختلف و متفاوت این سیستم وجود دارد آشنا خواهید شد.

انواع سرویس‌ هتل کدامند؟

معمولا علاوه بر ارائه تعداد انواع سفارش اتاق از سوی هتل، سرویس‌های دیگری نیز در اختیار میهمانان قرار داده می‌شود. در زمان انتخاب اتاق، بسته به نوع سرویس انتخابی، نوع امکانات ارائه شده هم متفاوت خواهد بود. بنابراین برای انتخاب دقیق‌تر، بهتر است با برخی اصطلاحات، در انتخاب انواع سرویس‌های هتل آشنا شوید.

خدمات O.R چیست؟

کوتاه شده عبارت Only Room و به معنای پرداخت بهای اتاق، بدون استفاده از سرویس‌های همراه است. اگر تمایلی به صرف صبحانه یا هر وعده‌ی غذایی دیگری را در هتل ندارید، سرویس OR را انتخاب کنید. این سرویس در تورهای عرضه شده از طرف آژانس مسافرتی کمتر یافت می‌شود.

خدمات B.B چیست؟

زمانی که این سرویس را انتخاب می‌کنید، هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید. این اصطلاح مخفف عبارت Bed & Breakfast است. با انتخاب این سرویس تا حد قابل توجهی در هزینه‌های اقامت، صرفه‌جویی می‌شود. بخش قابل توجهی از برنامه‌های تور خارجی از مبدا ایران، با سرویس B.B ارائه می‌شوند.

خدمات H.B چیست؟

سرویس H.B یا همان Half Board شامل اتاق، یک وعده صبحانه و یک وعده ناهار یا شام است. انتخاب وعده ناهار یا شام به نوع هتل و نیز زمان‌بندی حضور شما در هتل بستگی دارد. این نوع سرویس اگر چه در برخی مسیرها، نظیر تور دبی که وعده شام را در بر دارد ارائه می‌شود اما میزان آن در اندازه‌ی سایر سرویس‌ها نیست و در چند مسیر محدود به مسافران عرضه می‌شود.

خدمات F.B چیست؟

سرویس Full board مکان انتخاب شده از سوی کاربر را، به همراه تمامی وعده‌های غذایی عرضه می‌کند. در حقیقت ۳ وعده‌ی اصلی یعنی وعده‌های صبحانه، ناهار و شام در اختیار مهمانان خواهد بود. این سرویس بیشتر در تور داخلی و همچنین برخی مسیرهای تور ترکیه عرضه می‌شود که توصیه ما در این کشور، چنین سرویسی برای مسافران نخواهد بود.

خدمات ALL چیست؟

این سرویس در واقع مدل پر مزیت‌تری از سرویس F.B است. اگر این سرویس را در هتل سفارش دهید، علاوه بر صرف تمامی وعده‌های اصلی، از میان وعده‌های جذاب و منوی نوشیدنی‌های هتل هم به صورت رایگان بهره‌مند می‌شوید. این تنها بخشی از مزایای سرویس All Inclusive است. در هتل‌های مجهزتر و یا بهترین هتل‌های جهان است که امکان استفاده از ورزش‌های آبی و ماساژهای مخصوص را به طور رایگان به کاربر می‌دهند. این سرویس در مسیرهای ساحلی تور ترکیه مانند تور آنتالیا، تور کوش آداسی، تور بدروم و تور مارماریس عرضه می‌شود ولی همچنان توصیه ما آن است که گزینه‌ی بهتری که در جلوتر توضیح داده می‌شود، انتخاب شما باشد.

خدمات UALL چیست؟

این سرویس مختص هتل‌های واقع در شهرهای ساحلی است. سرویس UALL به صورت 24 ساعته در خدمت مهمانان خواهد بود. چرا که معمولا در شهرهای ساحلی، و یا در بهترین سواحل دنیا، در تمامی ساعات شبانه روز نیاز به ارائه خدمات رفاهی احساس خواهد شد. از این رو مسافرانی که عازم شهرهای ساحلی هستند، می‌­توانند با انتخاب سرویس UALL از سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل در هر ساعتی که مایل باشند، استفاده کنند. سرویس Ultra All Inclusive برای مسافران هیچ محدودیتی اعمال نمی­‌کند. بنابراین طبیعی است هزینه بالاتری نسبت به سایر سرویس‌ها داشته باشد. از دیگر مزیت‌های این سرویس، خدمات ویژه ماساژ تایلندی است که برای افراد متقاضی در نظر گرفته شده است. سرویس UALL در بسیاری از هتل‌ها با نام Maximum All Inclusive شناخته می­‌شود. در حالی که خدمات هر دو یکسان است. اگر به دنبال بهترین تجربه‌ی سفر با تورهای ساحلی ترکیه نظیر تور تعداد انواع سفارش آنتالیا هستید، توصیه ما خرید هتل‌هایی‌ست که سرویس UALL به مسافران خود ارائه می‌کنند.

تفاوت خدمات ALL و UALL چیست؟

با توجه به توضیحاتی که قبل‌تر رفت، تفاوت این دو سرویس بسیار وابسته به هتل است. در بسیاری از هتل‌ها، این دو سرویس یکسان بوده و تفاوتی ندارد. اما در برخی دیگر، میزان ساعت‌های ارائه خدمات در سرویس ALL محدود بوده، ولی خدمات UALL نامحدود است. از طرفی دیگر، در برخی هتل‌ها برای سرویس ALL صرفا نوشیدنی‌های تولید داخل به صورت رایگان عرضه می‌شود، در صورتی‌که در سرویس UALL تمامی برندهای داخلی و وارداتی به رایگان در اختیار مسافران خواهد بود. همچنین برخی خدمات نظیر ماساژ، حمام ترکی، ورزش‌های آبی و دیگر موارد نیز، ممکن است در سرویس ALL عرضه نشود، اما در سرویس UALL موجود باشد. بنابراین بهتر است همیشه تلاش کنید تا در مسیرهایی که قابلیت آن وجود دارد، هتلی با سرویس UALL خریداری کنید، تا از حداکثر امکانات استفاده کنید.

آشنایی با انواع اتاق‌های هتل

انواع اتاق بسته به مساحت اتاق، تعداد تخت‌های آن و سرویس‌های غذای همراه اتاق، دسته‌بندی شده‌اند:

اتاق تک نفره (SGL)

یک اتاق تک نفره معمولا اتاق دنجی است. این اتاق دارای یک تخت خواب، سرویس بهداشتی و حمام خواهد بود.

اتاق دو نفره (DBL)

سرویس اتاق دو نفره به دو صورت در هتل‌ها ارائه می‌شود. اتاقی با یک تخت دو نفره که Double نامیده می‌شود. نوع دیگر اتاقی همراه با دو تخت یک نفره که Twin خوانده می‌شود.

اتاق سه نفره (TPL)

اتاق سه نفره از دیگر سرویس‌های ارائه شده در هتل‌ها است. این اتاق‌ها معمولا دارای یک تخت دو نفره و یک تخت یک نفره هستند. در سیستم هتل‌داری این سرویس را Triple می‌نامند.

اتاق سوئیت (Suite)

تفاوت اتاق سوئیت با اتاق‌های دیگر در وجود یک هال اضافی برای نشستن یا تماشای تلویزیون است. انتخاب تعداد تخت‌های هتل، بسته به تعداد افراد و امکانات هتل، بین یک تا سه تخت متغیر خواهد بود.

اتاق آپارتمان (Apartment)

اگر به صورت خانوادگی یا گروهی از دوستان‌تان سفر می‌کنید، اتاق آپارتمان یا همان هتل آپارتمان انتخاب خوبی است. می‌توانید راحتی بیشتر و در کنار هم بودن را با انتخاب این نوع تجربه کنید. سرویس هتل آپارتمان شامل پذیرایی، آشپزخانه، یک و یا چند اتاق خواب است. اقامت در سرویس آپارتمان حال و هوای بهتری به سفر شما می‌بخشد.

اتاق استودیو (Studio)

اتاق استودیو مدل امروزی و پیشرفته‌تری از سوئیت است. به نحوی که کاناپه‌های موجود در آن، کاربری تخت خواب را هم دارد که اصطلاحا به این نوع Sofa گفته می‌شود. برای تغییر کاربری آن تنها کافیست کاناپه را باز کرده و آن را به تخت تبدیل کنید. این سرویس به نسبت سوئیت فضای کمتری دارد و طبیعتا هزینه پایین‌تری هم به خود اختصاص می‌دهد.

اتاق کابانا (Cabana)

این نوع اتاق برای هتل‌های بزرگ دنیا یا هتل‌های لوکس تعبیه شده است. اتاق کابانا از یک سمت مشرف به استخر شناست. مثلا این اتاق که اغلب برای مخاطبان جذاب است، در لوکس‌ترین هتل‌های جنوب شرق آسیا، زیاد دیده می‌شود. در این اتاق‌ها، یک بخش کوچکتر برای تعویض لباس، سرویس بهداشتی و حمام هم در نظر گرفته می‌شود.

اتاق فیستا (Fiesta Suite)

اتاق فیستا در گروه سوئیت‌ها قرار می‌گیرد، اما نه یک سوئیت معمولی! اتاق فیستا با دکوراسیون‌های خیره کننده شکل مجلل‌تری به خود گرفته است. این اتاق ویژه تازه عروس و دامادها طراحی شده است. این نوع از اتاق‌ها بیشتر در هتل‌هایی وجود دارد که دارای تالارهای عروسی هستند.

اتاق کانکتد (Connected Room)

دو اتاق مجزای یک، دو یا سه نفره را تصور کنید که با یک در به یکدیگر متصل شده‌اند. این نوع از اتاق‌ها را اتاق کانکتد می‌نامند. خانواده‌های بیش از سه نفره، می‌توانند با انتخاب این نوع سرویس، از در مشترک بین اتاق‌ها، با یکدیگر در ارتباط باشند. هر یک از اتاق‌ها، دارای درهای اصلی رو به سالن و نیز سرویس بهداشتی و حمام مجزا هستند.

انواع تخت‌های مورد استفاده در هتل‌ها

تعداد افراد همراه و نیز میزان راحتی تخت، تاثیر زیادی در کیفیت اقامت مسافران دارد. بنابراین اگر قصد دارید با فرزندانتان به بهترین مقاصد سفر با کودکان بروید، بهتر است بدانید که در هتل‌ها ازچه تنوعی در سرویس‌های خواب استفاده می‌شود. این سرویس‌ها باعث می‌شوند تا کاربر بتواند با توجه به شرایط خود، مناسب‌ترین سرویس را انتخاب نماید.

 1. کاناپه تخت شو (Bed-Studio یا Convertible Sofa)
 2. تخت دیوارى (Folding-up bed)
 3. تخت تاشو (Roll-A-Way-Bed)
 4. تخت یکنفره (Twin)
 5. تخت دونفره (Double/Full size)
 6. تخت دونفره بزرگ (Queen Size)
 7. تخت دونفره بسیار بزرگ (King Size)
 8. تخت همراه با تشک آبى (Water Bed)
 9. تخت دو طبقه (Bunk Beds)
 10. تخت کودک (Kids Beds)
 11. تخت خردسال (Cot)

انتخاب نوع هتل به همه عوامل بیان شده در مطلب فوق بستگی دارد. از این رو هر هتلی برای جذب مخاطبان بیشتر، در تلاش است. هتل‌داران در ارائه انواع سرویس‌های هتل، نهایت تلاش خود را به کار می‌برند تا بتواند در دور رقابت باقی بماند.

سیم بکسل چیست و انواع سیم بکسل کدامند؟

سیم بکسل در واقع همان طناب فولادی است که از ترکیب سه جزء اصلی مغذی، لایه سیم و سیم ایجاد می شود. از تابیده شدن چند عدد سیم به دور هم، لایه سیم یا همان رشته سیم ایجاد می شود، و از تابیده شدن رشته سیم ها به دور مغزی که در مرکز قرار گرفته است، سیم بکسل تشکیل می شود. در ساخت سیم بکسل از سیم هایی با جنس استیل و فولادی براساس نوع کاربرد و شرایط محیطی که قرار است در آنجا مورد استفاده قرار بگیرد، می توان استفاده کرد. قبل از اختراع این وسیله پرکاربرد از طنابو زنجیر برای بالا بردن و حرکت در صنایع استفاده می شد.

اما به دلیل مقاوم نبودن و پارگی طناب و زنجیر در سال ۱۹۸۴ فردی به نام آلبرت که مهندس یک معدن در کوهستان Harz آلمان بود موفق به ساخت اولین سیم بکسل فولادی شد. با گذشت زمان و پیشرفت علم و صنعت تولید و استفاده آن گسترش و رونق بیشتری یافت. امروزه شرکت های مختلفی انواع سیم بکسل با ویژگی ها و مشخصات فنی متفاوتی را برای کاربردهای متعدد تولید می کنند. در ادامه متن درباره سیم بکسل، ساختار، اجزاء و انواع آن بیشتر صحبت می کنیم.

سیم بکسل چیست و انواع سیم بکسل کدامند؟ سیم بکسل چیست و انواع سیم بکسل کدامند؟

موارد استفاده از سیم بکسل

با توجه به تنوع در انواع سیم بکسل و ویژگی های ساختاری متنوع در آن، در زمینه های مختلف که نیاز به جابه جایی و لیفتینگ باشد از سیم بکسل استفاده می شود. در واقع سیم بکسل نقش مهار، کنترل و نگهداری بار را بر عهده دارد. سیم بکسل در کارهای بزرگ مانند معادن، جرثقیل و در کارهای کوچک و ظریف مانند ترمز دوچرخه کاربرد دارد. بنابراین در صنعت برق، سد سازی، باندر، کشتی رانی، پتروشیمی و نفت، شرکت های حفاری، معادن، حمل و نقل، آسانسور، جرثقیل و … از انواع سیم بکسل استفاده می شود.

بخش های اصلی در سیم بکسل

به طور کلی در هر وسیله ای چند بخش اصلی وجود دارد، در تمام انواع سیم بکسل ها هم سه بخش اصلی وجود دارد، این سه بخش عبارت است از:

مفتول: از پیچش چند مفتول به دور هم استرند ایجاد می شود. آهن، فولاد، برنز، فولاد ضد زنگ و … به عنوان مفتول در سیم بکسل استفاده می شود.

استرند: بخشی از سیم بکسل که به حالت مارپیچ مانند به دور هسته آن تابانده می شود.

هسته یا مغزی: بخش اصلی و مرکزی سیم بکسل که در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم دارد.

بخش های اصلی در سیم بکسل سیم بکسل چیست و انواع سیم بکسل کدامند؟

جنس مفتول سیم بکسل

در تولید سیم بکسل از سه نوع مفتول که هر کدام خواص متفاوتی دارند استفاده می شود.

مفتول فولادی بدون روکش: این نوع برای محیط های خشک که میزان زنگ زدگی پایین است، استفاده می شود.

مفتول فولادی استیل: مقاوم در برابر زنگ زدگی و مقاوم در برابر دمای بالا.

مفتول فولادی گالوانیزه: مفتول روکش دار، مناسب محیط های مستعد زنگ زدگی مانند کشتی رانی، مرغ داری و شیلات است.

مغزی سیم بکسل

همانطور که گفتیم بخش اصلی در سیم بکسل مغزی یا هسته آن است، دلیل اهمیت مغزی به خاطر نقش آن در نگهداری و حفظ رشته ها در هنگام وارد شدن بار و فشار است. قطر مغزی باید متناسب با میزان بار انتخاب شود، اگر قطر آن کم باشد هنگام وارد شدن بار رشته های فلزی دور آن، به هم برخورد می کنند و باعث ساییده شدن و کاهش طول عمر آن می شود. با توجه به نوع کاربرد سیم بکسل در صنعت، از مغزی فولادی یا کنفی انتخاب می شود. جنس کنفی در مقایسه با فولاد انعطاف بیش تر و استحکام کمتری دارد. برای کارهایی که نیاز به مقاوت و استحکام بالا می باشد، مانند جرثقیل ها از مغزی فولادی استفاده می شود.

انواع بافت سیم بکسل

یکی دیگر از معیارهای تقسیم بندی سیم بکسل، بافت سیم بکسل می باشد به طور کلی ۴ نوع بافت وجود دارد که به شرح زیر می باشند:

بافت فیلر (Filler): قطر مفتول به کار رفته در سیم بکسل های با بافت فیلر، در تمام ردیف های هم اندازه می باشد. فضای خالی که بین مفتول های هر ردیف وجود دارد با مفتول نازک پر شده است. به همین علت به آن بافت فیلر می گویند. وجود مفتول های نازک باعث افزایش سرح و در نتیجه افزایش سایش و انعطاف سیم بکسل می شود.

بافت سیل (Seale): در طناب های فولادی با بافت سیل میزان قطر مفتول خارجی از قطر مفتول داخلی بیشتر می باشد، که این امر باعث افزایش مقاوت سایشی سیم بکسل می شود. تعداد مفتول هایی که در اطراف مفتول اصلی قرار گرفته اند یکسان می باشد.

بافت استاندارد (Standard): در تمام رشته های سیم بکسل، مفتول ها قطر یکسانی دارند. ویژگی این نوع بافت انعطاف پذیری بالای آن و در نتیجه کاربرد زیاد آن می باشد.

بافت وارینگتون (Warrington): در این نوع بافت در سطح بیرونی مفتول های با قطر نازک و ضخیم به صورت یک در میان در کنار هم قرار می گیرند، این نوع ترتیب قرا گیری باعث شده است که میزان انعطاف پذیری بافت وارینگتون از بافت سیل بیشتر باشد.

انواع سیم بکسل سیم بکسل چیست و انواع سیم بکسل کدامند؟ 3

سیم بکسل از نظر تاب

سیم بکسل های از نظر نحوه تاب و چرخش کلاف و رشته ها به سه نوع تقسیم بندی می شوند:

سیم بکسل یک طرفه: همانطور که از نام یک طرفه مشخص است، جهت تاب کلاف و رشته های طناب فولادی به یک سمت می باشد

سیم بکسل دو طرفه یا صلیبی: منظور از سیم بکسل دو طرفه یعنی این که، جهت تاب رشته ها و کلاف در دو جهت متفاوت است.

سیم بکسل ترکیبی: در این نوع مانند سیم بکسل دو طرفه، جهت پیچش کلاف و رشته ها مخالف هم است. اما کلاف ها به دور رشته به صورت یک در میان به سمت راست و چپ تابیده شده است.

انواع سیم بکسل

سیم بکسل ها براساس فاکتورهای مختلفی مانند جنس مغذی، نوع بافت، جهت تاب،کاربرد، سایز و … تقسیم بندی می شوند، با این وجو انواع سیم بکسل مانند سیم بکسل آسانسور، سیم بکسل جرثقیل و حفاری، سیم بکسل افشان، سیم بکسل گالوانیزه، سیم بکسل نتاب، سیم بکسل معمولی، سیم بکسل مهاری، سیم بکسل استنلس استیل و … را داریم.

سیم بکسل های حفاری و جرثقیل به خاطر نوع کاربردی که دارند از قدرت و مقاوت بالایی برخورد دار هستند.

سیم بکسل استنسل استیل: به خاطر جنس استیل از مقاوت بالایی در برابر حرارت و رطوبت (زنگ زدگی) برخوردار هستند.

سیم بکسل نتاب با ساختار ویژه ای که دارد در برابر چرخش بسیار مقاوم می باشد. این نوع سیم بکسل در دو حالت تک لایه و چند لایه موجود است.

در سیم بکسل آسانسور هم به خاطر امنیت در جابه جایی و حرکت از مغذی فولادی سخت استفاده می شود.

گل فروشی آنلاین گلمون

تعداد گلبرگ های گل های مختلف و تفاوت آنها

تعداد گلبرگ های گل های مختلف و تفاوت آنها

تعداد گلبرگ های گل های مختلف و تفاوت آنها

گل از اجزاء مختلفی از جمله گلبرگ، کاسبرگ، پرچم، مادگی، غنچه، گرد و شهد گل تشکیل شده است که هر یک وظیفه ای دارند.
گل برگ چیست؟

تعریف گلبرگ: برگ های براقی هستند که رنگ، شکل و تعداد گلبرگ ها در گل های گوناگون متفاوت است.

کاسبرگ ها برگ های بسیار کوچک سبز رنگی هستند که در زیر گلبرگ ها قرار دارند و تا وقتی که گل به صورت غنچه است از آن محافظت می کنند.

پرچم ها در وسط گل قرار دارند و به صورت میله های باریکی هستند که سر آن ها برجسته است. مادگی، برگ های پهن و باریکی هستند که به سمت بیرون از ساقه رشد می کنند و وظیفه آن ها غذاسازی به وسیله فتوستنز است، مادگی شامل کلاله، میله، تخمدان و تخمک گیاه است. گرده پودری است که روی پرچم قرار دارد و از آن جا به مادگی منتقل می شود تا دانه تشکیل شود.

شهد، بسیاری از گل ها شیره شیرینی به نام شهد تولید می کنند و شهد گل ها به عنوان شیرینی و تغذیه برای بعضی از حشرات مثل زنبورهای عسل مورد استفاده قرار می گیرد.

تعداد گلبرگ های گل های مختلف متفاوت است و با توجه به نوع گیاه و شرایط و عوامل تحت تاثیر می تواند متفاوت باشد. دسته بندی گل ها بر اساس گلبرگ به صورت پیوسته گلبرگان، بی گلبرگان و جدا گلبرگان است. همچنین تعداد گلبرگ گل ها به تک لپه ای و دو لپه ای بودن آن ها نیز بستگی دارد.

تعداد گلبرگ های گل های مختلف چگونه است؟

تعداد گلبرگ های گل های مختلف با یکدیگر متفاوت است و همین طور تعداد گلبرگ ها، بستگی به نوع گل و گیاه و شرایط و عواملی که در آن قرار دارد می باشد. همان طور که می دانید هر گل شامل قسمت هایی می باشد و قسمت هایی دارد که گلبرگ گل یکی از این قسمت ها می باشد.

گل ها دارای ساقه، ریشه، برگ و قسمت های دیگه ای هم می باشند که در این جا می خواهیم تعداد گلبرگ های گل های مختلف را مورد بررسی قرار دهیم. دومین قسمت از حلقه ی گل ها از بخشی به نام گلبرگ تشکیل شده است. در گلبرگ ها پهنک و ناخنک که باریک تر و در قسمت زیری هست قابل مشاهده و تشخیص دادن می باشد. قسمت ناخنک گلبرگ گل را به نهنج اتصال می دهد. همچنین پهنک ممکن است به شکل های دندانه دار، ریشک دار، صاف و یا لپ دار باشد.

در بررسی تعداد گلبرگ های گل های مختلف متوجه می شویم که در قاعده هر گلبرگ ماده ی شیرینی است که با ترشح آن حشرات از آن استفاده می کنند و طالب آن هستند. گلبرگ های گل ها ممکن است در بعضی مواقع تغییر شکل دهند.

طبق تحقیقاتی که درمورد تعداد گلبرگ های گل ها شد در یک دسته بندی قدیمی برای گیاهان که در گیاه شناسی صورت گرفت آن ها را به سه دسته بی گلبرگان، پیوسته گلبرگان و جدا گلبرگان تقسیم بندی کرده اند که جزء گل های دو لپه ای به شمار می روند. در این تقسیم بندی گیاهانی که دارای گلبرگ های به هم پیوسته هستند مثل گل نرگس پیوسته گلبرگان می گویند. همچنین طبق این تقسیم بندی آن هایی که گلبرگ ندارند و بدون گلبرگ اند را بی گلبرگان و در پایان آن دسته از گلبرگ هایی که گلبرگ هایشان از هم جدا و با فاصله اند جدا گلبرگان می گویند.

تعداد گلبرگ های گل های مختلف و تفاوت آنها

تعداد گلبرگ های گل های مختلف از حیث های متفاوت مانند رنگ، اندازه، تعداد، جدا یا پیوسته بودن با هم فرق می کند. به طور مثال تعداد گلبرگ های گل لاله 3 گلبرگ است، گل اطلسی 5 گلبرگ دارد، گل گلایل از 6 گلبرگ تشکیل شده است و … .

در بررسی تعداد گلبرگ های گل های مختلف به این نتیجه می رسیم که گل هایی گه دارای 3 گلبرگ هستند با گل هایی که دارای 6 گلبرگ اند خصوصیات و ویژگی های یکسان و مشترکی دارند. همین طور گل هایی که دارای 4 و 5 گلبرگ هستند نیز ویژگی و خصوصیات نزدیک و شبیه به هم دارند.

تعداد گلبرگ های هر گل به تک لپه ای یا دولپه ای بودن آن نیز بستگی دارد. اگر بخواهیم به تفاوت گیاهان تک لپه ای و دو لپه ای بپردازیم می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

1) ویژگی تک لپه ای ها: در بررسی تعداد گلبرگ های گل های مختلف به تک لپه ای ها می رسیم. این گیاهان که در واقع به آن ها نهان دانگان می گویند تنها دارای یک لپه هستند، ریشه آن ها معمولا به صورت افشان است و پیاز دارند، ساقه ی تک لپه ای ها معمولا بدون انشعاب است، در این گیاهان برگ ها دارای دمبرگ نیستند، پهنک در این نوع معمولا کشیده است و رگبرگ های موازی دارد، تعداد گلبرگ ها در گیاهان تک لپه ای معمولا 3 یا مضربی از 3 است.

مثال هایی برای تک لپه ای ها: گل لاله، گل سنبل، گل اختر، گل زنبق، زعفران و …..

2) ویژگی دو لپه ای ها: این گیاهان که در واقع به آن ها نهان دانگان می گویند دارای دو لپه هستند، معمولا ریشه آن به صورت راست است، ساقه ی دو لپه ای ها معمولا منشعب است، برگ های این نوع دارای فراوانی گونه می باشد و معمولا غیر موازی هستند، تعداد گلبرگ های این نوع 2 یا 5 عدد یا مضربی این عددها می باشد.

تعداد گلبرگ های گل های مختلف و تفاوت آنها

تعداد گلبرگ های گل های مختلف و تفاوت آنها

مثال هایی برای دو لپه ای ها: دو لپه ها همانطور که گفته شد دارای سه گروه می باشند:

بی گلبرگان: مانند بید، بلوط، فندق

جدا گلبرگان: مانند شب بو، باقلا، خشخاش، گل سرخ

پیوسته گلبرگان: مانند گل میمون، گل گاو زبان
تعداد گلبرگ های گل های مختلف ( تعداد گلبرگ های 10 گل رایج)1) تعداد گلبرگ های گل آفتاب گردان:

در بررسی تعداد گلبرگ های گل های مختلف به گل آفتاب گردان می پردازیم. تعداد گل برگ های گل آفتاب گردان همیشه عضوی از سری فیبوناتچی را شامل می شوند. تعداد گلبرگ های گل آفتابگردان معمولا تعداد انواع سفارش به تعداد 21، 34 و 55 دیده می شود.

3) تعداد گلبرگ های گل رز:

در بررسی تعداد گلبرگ های گل ها به گل رز میرسیم. دسته اول شامل رز هایی با شکل گرد هستند که در آن ها لبه گلبرگ مورب است و سه گوش نیست و همین طور از نظر نوع گلبرگ تک ردیفه و تعداد گلبرگ آنها 5 عدد است مانند گل نسترن دسته بعدی رزهایی به شکل لبه شمشیری هستند که در آن ها لبه ی گلبرگ به صورت سه گوش در آمده است و نوع گلبرگ آن پر گلبرگ است که تعداد گلبرگ های آن به بیش از 20 گلبرگ می رسد. اگر به مطالعه بیشتر در مورد گل رز و نحوه تکثیر آن علاقه مند هستید، VIP Shop مطالعه این مقاله را به شما پیشنهاد میدهد

مورد بعدی گل رز که شکل گلبرگ آن موج دار می باشد و سراسر یک گلبرگ موج دار است.این نوع از نظر تعداد گلبرگ نیمه پر گلبرگ میباشد که تعداد گلبرگ های آن بین 6 تا 20 گلبرگ است. به این ترتیب تعداد گلبرگ های گل های مختلف را مورد بحث قرار می دهیم.

4) تعداد گلبرگ های گل شب بو

در بررسی تعداد گلبرگ های گل های مختلف به گل شب بو می رسیم. این گل که به شکل خوشه ای می باشد دارای برگ های باریکی است. این گل دو نوع به نام های پر گلبرگ و کم گلبرگ دارد. تعداد گلبرگ ها در گل های شب بو کم گلبرگ به 4 عدد می رسد و تعداد گلبرهای این گل در نوع پر گلبرگ بین 40 تا 70 گلبرگ می باشد.

5) تعداد گلبرگ های گل مریم

تعداد گلبرگ گل مریم: نمونه های گل مریم که امروزه به شکل تجاری یا خانگی مورد کشت و کار قرار می گیرند حاصل برنامه های دو رگه گیری و اصلاح نژادی این گیاه است و گیاهان وحشی گونه Polianthes tuberosa تعداد گلبرگهای کمتری نسبت به نمونه های اهلی دارد.

ساختار زیرزمینی این گیاه که با نام پیاز خوانده می‌شود ، در واقع ژوخه Tuber می‌باشد که در واقع نوعی ساقه تغییر شکل یافته زیرزمینی است که وظیفه تولید برگ و گل و همچنین تکثیر را بر عهده دارد. ژوخه مادری بعد از گلدهی دیگر توانایی گلدهی مجدد ندارد و این کار را ژوخه های جوانی که در طی فصل رشد از کناره های آن شروع به رشد می کنند انجام می دهند.
گل مریم چند تا گلبرگ دارد؟

برگ های این گیاه به تعداد زیاد به شکل نیزه ای باریک و طویل بوده و به صورت طوقه ای در سطح زمین قرار داشته و از وسط آنها ساقه گلدهنده خارج می شود. واریته هایی از آن ابلق بوده و دارای برگ هایی با خطوط زرد یا طلایی هستند که بسیار جذاب و برای تزیین باغ مناسب است. خوشه گل آن به طول 38-14 سانتی متر و در انتهای ساقه گلدهنده قرار داشته و گلچه های سفید رنگ به صورت جفتی به تعداد حدود 30 جفت متناوب روی بخش انتهایی آن تشکیل می شود. گلبرگ ها به تقریب گوشتی و ستاره ای شکل هستند.
6) تعداد گلبرگ های گل بنفشه

حال نوبت به پاسخ این سوال رسیده که گل بنفشه چند گلبرگ دارد؟ اما در ابتدا میخوهیم در این مقاله از گلفروشی آنلاین VIP Shop توضیح مختصری از گل بنفشه به شما عزایزان ارائه دهیم.

بنفشه گیاهی چندساله است که به صورت یک ساله و دو ساله کشت و کار می شود. گل ها از محور برگ ها به صورت تکی و به ندرت جفتی ظاهر می شود. هر گل دارای 5 گلبرگ بوده که یک گلبرگ مهمیزدار در پایین، دو عدد در بالا قرار دارند گل ها در آخر زمستان یا اوایل تا اواخر بهار به مقدار فراوان ظاهر می شوند.

گلهای آن منفرد، زیبا و به رنگ بنفش ، بندرت سفید یا گلی و معطر است. دمگل‌های دراز گل که از بین دمبرگ‌ها منشاء می‌گیرند، قبل از منتهی شدن به گل، حالت خمیده شبیه عصا پیدا می‌کنند. گل ها خودگش و گرده افشانی به صورت گلهای بسته ( کلیستوگامی ) انجام می شود.

میوه‌های بنفشه پوشینه، کروی، پوشیده از کرک ومحتوی دانه‌هایی به رنگ زرد با لکه‌ای سفید هستند. گلهایی عاری از گلبرگ در بین دمبرگ‌های آن ظاهر می‌شود که همیشه به حالت مخفی درآن باقی می ماند.

در بنفشه فرنگی، گل ها درشت و از پنج گلبرگ نامنظم به رنگ های آبی، سفید، زرد و گاهی بنفش مایل به سیاه تشکیل شده که با لکه هایی از رنگ های دیگر منقوش شده است و گاهی یکی از این رنگ ها به صورت غالب در آمده و تمام گل به آن رنگ دیده می شود. به علت رنگ های بسیار متنوع، منظره زیبایی داشته و از آن به عنوان زمینه در گلکاری استفاده می شود. موارد استفاده از بنفشه شامل تزیین زمین های مرطوب، محل های سایه گیر، تولید عطر در انواع معطر و تهیه دسته گل در انواع دارای دمگل طویل می باشد.

7) تعداد گلبرگ های گل نرگس

گل نرگس گونه‌های مختلفی دارد که تنوع آن‌ها در رنگ، شیپور، تعداد گلبرگ و تعداد گل روی هر ساقه است. ممکن است در یک نرگس، شیپور قدی بلندتر از گلبرگ‌ها داشته باشد، یا روی یک ساقه نرگس چند گل وجود داشته باشد، یا حتی تمام گلبرگ‌های آن زرد باشد.

تمام این ویژگی‌ها بیانگر نوعی خاص از نرگس هستند. اگرچه نگهداری آن‌ها زیاد فرقی با هم ندارد اما بهتر است نوع نرگس خود را بدانید تا بتوانید بهتر و موثرتر به نیازهای آن رسیدگی کنید. گل های نرگس سه گلبرگ و معمولا سفید یا زرد هستند و دارای پایه باریک و لوله ای سه شاه بلوط (پرانته) و مرکب (فنجان یا تاج) است.

8) تعداد گلبرگ های گل لاله

شکل برگ گل لاله چه شکلی است؟ گل ها هیپوژینوس یا گل لاله، ایستاده، استکانی شکل، گلپوش ۶ قسمتی، فاقد شهد، فاقد خامه یا تک خامه ای، کلاله ۳ قسمتی است. همه گل های خودروی لاله دارای ۳ گلبرگ و ۳ کاسبرگ رنگین به شکل گلبرگهای هستند. گلپوش گیاه اندام های نر و ماده گل را احاطه نموده و از شش قطعه آزاد کامل شامل سه قطعه خارجی و سه قطعه داخلی کم و بیش شبیه هم تشکیل یافته است

به جز رنگ آبی حقیقی، سایر رنگ ها را داراست. در برخی گل های لاله شکست رنگ داریم که به علت، عارضه ویروسی است.

پرچم ها، اندام های نر گل هستند. در داخل گل ۶ پرچم وجود دارد که هر کدام دارای یک میله بلند و نازک منتهی به یک بساک بوده و بساک تولید کننده دانه های گرده به صورت پودر است.

9) تعداد گلبرگ های گل سوسن (لیلیوم)

سوسن گیاهی دایمی با سوخ های فلسی بدون پوشش است که رنگ فلس ها در گونه های مختلف متفاوت است. به سرما مقاوم است و ساقه گلدهنده طویلی در بهار تشکیل می دهد که از برگ های کوتاه نیزه ای شکل پوشیده است. در انتهای ساقه گل ها به صورت منفرد و یا مجموعه ای قرار دارند هر گل دارای ۶ گلبرگ نما و ۶ پرچم است.

گل ها درشت، متوسط و یا کوچک و به طور معمول چند تایی بوده دارای عطر تندی هستند. سطح گلبرگ ها به نقاط قرمز و یا قهوه ای، خطوط یا پرز هایی آراسته است. گلبرگ ها طوری به عقب برگشته اند که پرچم های بلند به خوبی نمایان هستند. به جز رنگ آبی دارای رنگ های متنوع دیگر است. به مقدار زیاد جهت گل بریدنی استفاده می شود.

10) تعداد گلبرگهای لوبیا

حبوبات دارای گلهای دو متقارن نامنظم از یک گلدان 5 لبه ای ، تاج گلبرگ 5 ، 10 استامین و یک پیستون هستند. گلبرگهای یک گل پر گل مانند به شکل یک پروانه پرنده شبیه هستند ، از آنجا که نام گلها و کل خانواده از آنجا آمده است (بهترین نمونه ها نخود فرنگی و نخود شیرین است).

از طرف دیگر ، همان گل به یک قایق تشبیه شده است. بزرگترین گلبرگ بدون جفت ، بادبان (vexillum) نامیده می شود ، و به دنبال آن یک جفت گلبرگ یکسان و باریک ، متقارن قرار دارد ، این بالها (alae) یا پارس است. سرانجام ، دو گلبرگ مساوی دیگر در امتداد لبه پایینی خود ذوب می شوند و یک قایق بسیار متمایز (کارینا) تشکیل می دهند.

در این قایق است که آشیانه و ماسه سنگها قرار دارند ، که در اکثر گونه ها یکی کاملاً رایگان است ، و 9 با نخهای آنها (به ارتفاعات مختلف در جنس ها و گونه های مختلف) در یک صفحه مشترک که محصور آفت است رشد کرده است. برگهای حبوبات عمدتاً پیچیده و غالباً چاقو یا پنجه دار (شبدر ، لوپین) ، از یک تا 20 جفت برگچه هستند. مشخصه های این خانواده ، ویژگی های بیشتر گونه ها است و بعضی اوقات از اندازه برگها (نخود فرنگی و غیره) بیشتر است. شکم های شکمی نیز بسیار مکرر ، ساده و شاخه ای هستند ، که به گلبرگهای برگهای پیچیده ختم می شود.

تعداد انواع سفارش

معرفی مجموعه ایران لیبل

ایران لیبل با بیش از یک دهه فعالیت مداوم در زمینه چاپ انواع مارک، لیبل و کارت آویز و با به کار گیری دانش روز و تجهیزات بسیار پیشرفته، توانسته است سهم بسزایی درزمینه تولید این محصولات داشته باشد. ما در ایران لیبل همواره در تلاشیم که محصولاتی با کیفیت خوب و قیمت مناسب عرضه کنیم و بر این باوریم که کیفیت خوب حق مسلم مشتری می‌باشد.

ایران لیبل تولیدکننده اتواع مارک و لباس از جمله انوع مارک های بافتنی و پارچه ای مانند مارک حرارتی، مارک تافته و لیبل های چاپی، بروشور لباس، کارت آویز و لباس و مارک های چرمی می باشد. مجموعه ایران لیبل اولین ارائه دهنده خدمات غیر حضوری و اینترنتی در زمینه طراحی و تولید انواع مارک و لیبل می باشد. مشتریان عزیز می توانند از طریق سایت، واتساپ و تلگرام سفارش خود را ثبت و پیگیری کرده و از مشاوره رایگان مجموعه استفاده نمایند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.