مقررات مربوط با کارگزار


مدیر: حسن یوسفیان

مقررات مربوط با کارگزار

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

آیین نامه اعطای مجوز و فعالیت کارگزار

(در قالب شخصیت حقوقی)

(مصوب ۱۶ آذر ۱۳۸۳ شورای عالی بورس)

تعاریـف

ماده ۱. اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است.

سازمان: منظور سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

کارگزار: مؤسسه ای (شرکتی) است که با مجوز سازمان به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود حسب مورد، و براساس قوانین و مقررات مربوط، به دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری می پردازد.

متقاضی: منظور متقاضی دریافت مجوز کارگزاری است.

بازارگردانی: فعالیتی است که با هدف کاهش دامنه نوسانات قیمت اوراق بهادار و تامین نقدشوندگی آن با مجوز سازمان توسط «کارگزار» انجام می شود.

حساب تضمین بورس: حساب ویژه ای است که به منظور ایفای تعهدات «کارگزاران»، ناشی از فعالیت کارگزاری با هدف حمایت از سرمایه گذاران، افتتاح می شود.

شعبه: واحدی از کارگزاری است که از آن محل به ارایه خدمات به سرمایه گذاران می پردازد، و در شهری واقع شده است که سازمان در آن شهر تالار دارد. تالارهای اختصاصی «کارگزار» نیز شعبه تلقی می شود.

نمایندگی: واحدی از کارگزاری است که از آن محل به ارایه خدمات به سرمایه گذاران می پردازد، و در شهری واقع شده است که سازمان در آن شهر تالار ندارد. تالارهای اختصاصی «کارگزار» که در آنها معامله انجام نمی شود، و سفارش های دریافتی از آن شهر برای «شعبه» ارسال می شود، نیز «نمایندگی» تلقی می شود.

حق عضویت: مبلغی است که بابت فعالیت کارگزاران در بورس به عنوان عضو سازمان دریافت می شود. میزان حق عضویت در ابتدای هر سال توسط هییت مدیره سازمان تعیین می گردد.

هزینه استفاده از تسهیلات و خدمات: کارمزدی است که توسط «کارگزاران» و در ازای دریافت خدمات و تسهیلات از سازمان برای انجام معاملات اوراق بهادار به سازمان پرداخت می شود.

خدمات کارگزاری

ماده ۲. «کارگزار» می تواند عملیات زیر را انجام دهد:

الف) سرمایه گذاری و خدمات کارگزاری:

۱- خریدوفروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود؛

۲- پذیره نویسی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس؛

۳- اداره امور سرمایه گذاری ها به نمایندگی از طرف اشخاص؛

۴- «بازارگردانی» اوراق بهادار.

۱- ارایه مشاوره و راهنمایی به شرکت ها به منظور نحوه عرضه سهام آنها برای فروش در بورس اوراق بهادار؛

۲- راهنمایی شرکت ها درمورد طرق افزایش سرمایه و نحوه عرضه سهام و سایر اوراق بهادار برای فروش در بورس اوراق بهادار؛

۳- انجام بررسی های مالی، اقتصادی، سرمایه گذاری، ارایه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران.

اخذ تسهیلات اعتباری از بانک ها و اشخاص.

تبصره ۱- ارایه خدمات موضوع این ماده طبق آیین نامه های جداگانه ای خواهد بود که به تصویب شورای بورس می رسد.

تبصره ۲- ارایه هریک از خدمات فوق، علاوه بر دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده، توسط «کارگزار» منوط به کسب مجوز جداگانه از سازمان است.

ماده ۳. «کارگزار» با موافقت سازمان می تواند برای انجام فعالیت های موضوع ماده ۲، به ایجاد «شعبه» و «نمایندگی» اقدام نماید. مسیولیت فعالیت «شعبه» و «نمایندگی» با «کارگزار» خواهد بود. دستورالعمل مربوط به تصویب هییت مدیره سازمان خواهد رسید.

گزارش دهی

ماده ۴ . «کارگزار» موظف است اطلاعات زیر را به «سازمان» ارایه دهد.

الف- گزارش ها و صورت های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت، حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی؛

ب- خلاصه صورت حساب سالانه فعالیت های کارگزاری با تایید حسابرس معتمد بورس، حداکثر دوماه پس از پایان سال مالی؛

ج- هرگونه تغییر در شرایط اعلام شده به «سازمان» به منظور دریافت مجوز؛

د- سایر مدارک و اطلاعات مورد درخواست «سازمان» و کلیه گزارش های مذکور در آیین نامه های مصوب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۵. «کارگزار» مکلف است دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به نحوی که قابل ارایه باشد حداقل به مدت ۳سال پس از انجام معامله، برای عرضه به «سازمان» نگهداری نماید.

ماده ۶. «سازمان» می تواند هر زمان که مقتضی بداند راساً و یا توسط حسابرسان معتمد بورس اسناد و مدارک «کارگزار» را برای بررسی و تطبیق عملکرد وی با قوانین و مقررات و همچنین حفظ حداقل شرایط مجوز «کارگزاری» مورد بازرسی قرار دهد. «کارگزار» مکلف به در اختیار قراردادن اطلاعات و مدارک مورد درخواست «سازمان» است.

شرایط اعطای مجوز و تداوم فعالیت «کارگزار»

ماده ۷. «متقاضی»، تقاضای خود را کتباً طبق نمونه های تعیین شده، همراه با مدارک مورد نیاز که توسط هییت مدیره «سازمان» تعیین می شود، به عنوان دبیرکل «سازمان» ارسال خواهد نمود.

ماده ۸ . «متقاضی» بایستی دارای هییت مدیره ای با حداقل ۵ عضو باشد. اعضای هییت مدیره باید دارای تحصیلات کارشناسی یا بالاتر باشند. حداقل ۲ نفر از اعضای هییت مدیره باید دارای تحصیلات در رشته های مالی، حسابداری، اقتصادی، بازرگانی و مدیریت باشند. اعضای هییت مدیره «متقاضی»، باید دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریت عمومی یا هفت سال سابقه کار در شرکت ها و مؤسسات مالی، سرمایه گذاری، اعتباری و یا مؤسسات حسابرسی و خدمات سرمایه گذاری باشند. اعضای هییت مدیره «کارگزار» باید دارای حسن شهرت و اخلاق حرفه ای در رشته تجربی خود باشند، و پیشینه کیفری مؤثر نداشته باشد.

تبصره- «کارگزار» باید علاوه بر مدیرعامل، حداقل یک عضو هییت مدیره موظف داشته باشد.

ماده ۹. درصورتی که هیچ یک از اعضای هییت مدیره دارای «گواهی نامه مدیریت ارشد بازار سرمایه» نباشند، ضروری است مدیرعامل خارج از هییت مدیره و از میان دارندگان گواهی نامه مذکور انتخاب شود.

تبصره- هییت مدیره سازمان می تواند تا فراهم شدن شرایط اجرای این مصوبه و حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴، با شروع فعالیت «کارگزارانی» مقررات مربوط با کارگزار که مدیرعامل معرفی شده آنها دارای گواهی نامه نمی باشند، درصورت معرفی حداقل یک نفر نماینده به سازمان که واجد شرایط ماده ۱۲ قانون تاسیس بورس باشند، موافقت نماید.

ماده ۱۰. حداقل سرمایه موردنیاز برای دریافت مجوز کارگزاری ۵ میلیارد ریال است.

تبصره- حداقل سرمایه لازم برای «کارگزارانی» که در استان تهران فعالیت نمی نمایند یک میلیارد ریال است.

ماده ۱۱. «متقاضی» فعالیت در استان تهران مکلف است هم زمان حداقل ۲ شعبه در سایر استان های کشور دایر نماید.

ماده ۱۲. حجم معاملات و مجموع تعهدات «کارگزار» ناشی از انجام معاملات همواره باید متناسب با سرمایه پرداخت شده «کارگزار» بر طبق آیین نامه مربوط باشد.

ماده ۱۳. جمع تعهدات «کارگزار» برای تسویه در هر زمان نباید بیش از مبلغی باشد که از طریق «حساب تضمین بورس» پوشش داده شده است.

ماده ۱۴. «کارگزار» باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات وی متوجه طرفین معامله شود، افزون بر سپردن تضمین مقرر در ماده ۱۳ قانون تاسیس بورس نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واریز سهم الشرکه خود به «حساب تضمین بورس» اقدام نماید.

تبصره – «سازمان» موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این آیین نامه، با تهیه دستورالعمل اجرایی، «حساب تضمین بورس» را عملیاتی کند.

ماده ۱۵. اعضای هییت مدیره بورس، پس از رسیدگی، در مورد رد یا قبول تقاضا، رای مخفی می دهند و تصمیم های هییت مدیره با اکثریت آرای دو سوم از اعضایی که در جلسه رسمی حاضر بوده و رای داده اند، معتبر است.

ماده ۱۶. پس از تایید صلاحیت و واجد شرایط بودن «متقاضی» و رییس هییت مدیره و یا مدیرعامل آن توسط بانک مرکزی، مجوز کارگزاری از طریق «هییت مدیره بورس» صادر می گردد. پس از آن ثبت شرکت کارگزاری انجام می گیرد.

تبصره- تاییدیه مورد نظر حداکثر ظرف مدت یک ماه از سوی بانک مرکزی ارایه می شود.

ماده ۱۷. تصمیم های هییت مدیره بورس در مورد قبول یا رد تقاضای کارگزاری توسط دبیرکل سازمان به «متقاضی» ابلاغ خواهد شد و در صورت رد تقاضا، «متقاضی» می تواند ظرف یک ماه به شورای بورس شکایت کند. شورای بورس موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر خواهد کرد. رای شورای بورس قطعی است. «متقاضی» نمی تواند قبل از گذشت یک سال تمام از تاریخ رد قطعی تقاضای خود، دوباره تقاضای کارگزاری نماید.

ماده ۱۸. هر «متقاضی» که عضویت او به تصویب «هییت مدیره» رسیده است، باید ظرف ۱۴ روز از تاریخ اعلام پذیرفته شدن، مبلغی را به عنوان ورودیه که توسط «هییت مدیره» تعیین شده است، تماماً پرداخت نماید. وجوهی که به عنوان ورودیه دریافت می شود، قابل استرداد نیست.

ماده ۱۹. کلیه کارکنان «کارگزار» که برای انجام دادوستد با سیستم معاملاتی کار می کنند باید حداقل دارای «گواهی نامه اصول مقدماتی کارگزاری» باشند.

ماده ۲۰. «کارگزار» مکلف است فضای مناسب اداری، تجهیزات و نرم افزارهای مورد نیاز را به تشخیص «سازمان» تامین کند.

ماده ۲۱. «کارگزار» مکلف است سالانه مبالغی تحت عنوان «حق عضویت» و «حق استفاده از تسهیلات و خدمات» را که توسط «هییت مدیره» تعیین می شود، به «سازمان» پرداخت نماید.

ماده ۲۲. هر شخص حقیقی یا حقوقی که سهام دار یا عضو هییت مدیره یکی از شرکت های سهامی خاص باشد، در هیچ شرکت سهامی عام یا خاص کارگزاری دیگری نمی تواند سهام دار باشد.

ماده ۲۳. هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یک «کارگزار» سهامی عام بیش از ۱۰ درصد سهام دارد، نمی تواند در سایر شرکت های «کارگزار» سهامی عام بیش از یک درصد سهام دار باشد.

تبصره- مدیرعامل، قایم مقام و معاونین وی مجاز نیستند در بیش از یک شرکت کارگزاری فعالیت مدیریتی داشته باشند.

ماده ۲۴. «متقاضی» مکلف است پس از دریافت مجوز در مدت حداکثر ۴ ماه فعالیت خود را شروع نماید. در غیر این صورت، مجوز وی لغو می شود.

تبصره ۱- اشخاص حقیقی که به اخذ گواهی نامه های «اصول مقدماتی کارگزاری»، «تحلیل گری در بازار سرمایه» و «مدیریت ارشد بازار سرمایه» نایل می شوند، در صورتی که به طور مستمر به مدت ۱ سال و یا غیرمستمر به مدت ۲ سال نزد «کارگزاری» فعالیت تمام وقت نداشته باشند، گواهی نامه آنان لغو شده و به مرحله قبل از اخذ آخرین گواهی تنزل می یابند.

تبصره ۲- «کارگزار» ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات و بخش نامه های مربوطه خواهد بود.

تعلیق و لغو مجوز

ماده ۲۵. در صورتی که «کارگزار» هر یک از شرایط اولیه اعطای مجوز را براساس گزارش «سازمان» از دست بدهد، هییت مدیره «سازمان» برای کسب شرایط مزبور، حداکثر یک ماه مهلت منظور می نماید. در صورت عدم تحقق شرایط، هییت مدیره «سازمان» براساس اختیارات قانونی خود تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

ماده ۲۶. «کارگزار» نمی تواند بدون کسب موافقت «سازمان» فعالیت خود را متوقف نماید. در غیر این صورت، براساس آیین نامه مربوطه، با «کارگزار» متخلف رفتار خواهد شد.

ماده ۲۷. در صورت درخواست «کارگزار» برای لغو مجوز، «سازمان» حداکثر در مدت ۱۴ روز کاری به این درخواست رسیدگی خواهد کرد و تا زمان اعلام نظر «سازمان» نماد معاملاتی «کارگزار» متوقف خواهد بود، در صورت موافقت با لغو مجوز «کارگزار» ملزم است در اسرع وقت نسبت به تسویه بدهی ها و انجام تعهدات خود اقدام کند.

تبصره- «سازمان» مکلف است مراتب لغو مجوز را به نحو مناسب به اطلاع بازار برساند و نظارت لازم را بر انجام تسویه و ایفای تعهدات «کارگزار» نسبت به مشتریان خود اعمال نماید.

سایر موارد

ماده ۲۸. «کارگزارانی» که پیش از تصویب این آیین نامه مجوز کارگزاری را از «سازمان» دریافت کرده اند، مکلف اند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از تاریخ تصویب این آیین نامه، شرایط سرمایه خود را با مفاد ماده ۱۰ این آیین نامه تطبیق دهند.

تبصره- احراز صلاحیت کارکنان «کارگزاران» موضوع این ماده و انطباق مدارک آنان با گواهی نامه های جدید بر عهده «سازمان» است.

ماده ۲۹. دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه به تصویب هییت مدیره سازمان می رسد.

* مواردی که با رنگ خاکستری مشخص گردیده اند براساس دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس مصوب ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ هییت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ملغی شده اند.

مقررات مربوط با کارگزار

ثبت شرکت کارگزاری در رهام ثبت به بررسی آن می پردازیم

برای اینکه بفهمیم کارگزاری و کار آن چیست ابتدا باید بدانیم کارگزار کیست؟

در حالت کلی می توان گفت کارگزار واسط بین سرمایه گذار و سازمان بورس می باشد که خرید و فروش سهام توسط ان ها انجام میگرد.

معنی کلمه کارگزار عامل و مامور می باشد ولی با توجه به وظیفه کارگزار معنی اصطلاحی آن با مفهموم لغوی کلمه کاملا متفاوت می باشد.

کارگزاران در قانون اساسی کشور ایران به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند.

اشخاص حقیقی افرادی هستند که طبق اصول به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند.

اشخاص حقوقی نیز برای برخی از موسسات مالی و اعتباری می باشند که باید صلاحیت آن ها مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد.

شرکت های کارگزاری می توانند به هر یک از فعالیت های فوق مشروط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برخی از موارد مبادرت ورزند.

ماموریت شرکت کارگزاری

شرکت های کارگزاری براساس ماده ۳ اساس نامه وظایف و ماموریت هایی دارند که با توجه به این فعالیت ها مجوز مربوط به آن را باید از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کنند.

خدمات مالی و مشاوره ای شامل مدیریت صندوق های سرمایه گذاری،نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه،بازاریابی برای فروش اوراق بهادار ،سبدگردانی اوراق بهادار،مشاوره

و انجام کلیه امور اجرایی برای بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها،

ارائه مشاوره در زمینه های قیمت گذاری اوراق بهادار،خرید،فروش یا نگهداری اوراق بهادار،طراحی و تشکیل نهادهای مالی.

خدمات کارگزاری،کارگزار/معامله گری و بازارگردانی شامل معامله اوراق بهادار از قبیل سهام،اوراق مشارکت،حق تقدم خرید سهام،اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب خود،

معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آن ها و بازار سازی و بازار گردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده.

مقررات مربوط با کارگزارها

از اولین شرکت های فعال در بازار سرمایه شرکت های کارگزاری را می توان نام برد.

به دلیل قدیمی بودن این شرکت ها قانون و قوانین زیادی در رابطه با آن ها قرار نهاده اند.

که مهم ترین آن ها مقررات مربوط به اخذ مجوز فعالیت،تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ،

ضوابط حاکم بر تبلیغات آن ها،سبد گردانی،عضویت در کانون کارگزاران و شرایط فعالیت در بورس اشاره کرد.

این قوانین باتوجه به تغییرات جامعه ممکن است گاهی تغییر کند که همه کارگزاران در هر صورت موظف به رعایت آن ها هستند.

موسسه حقوقی رهام ثبت این امکان را فراهم کرده تا بتوانید به صورت‌های مختلف نسبت به گرفتن مشاوره

چگونه می توانیم یک شرکت کارگزاری تاسیس کنیم؟

براساس قانون و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار فقط براساس تعداد مجوزهایی که می تواند برای شرکت کارگزاری صادر کند

فراخوان می دهد و کسانی که تمایل دارند شرکت کارگزاری تاسیس کنند مدارک خود تحویل سازمان می دهند

تا درصورت داشتن شرایط مجوز تاسیس کارگزاری صادر شود.

با توجه به نیاز بازار سرمایه به خدمات کارگزاران جدید،سازمان بورس هر زمان لازم بود نسبت به فراخوان عمومی مذکور جهت پذیرش کارگزاران جدید در هریک از بورس ها اقدام کرده و شرایط لازم از نظر حداقل سرمایه،صلاحیت های لازم جهت سهامداران و اعضای هئیت مدیره آنان،شرایط فضای کاری و نرم افزارهای مورد نیاز و پرسنل لازم را براورد کرده و از درخواست کننده ثبت نام می کنند.

در سازمان بعد از پایان یافتن زمان فراخوان مدارک و اطلاعات درخواست کننده بررسی می شود

وطبق شرایط مدارک ان ها رتبه بندی می شود

و درصورت کامل بودن مدارک و داشتن شرایط لازم مجوز صادر میشود

و افراد می توانند فعالیت خود را شروع کنند.

موسسه حقوقی رهام ثبت

موسسه حقوقی تدبیر پویان رهام (رهام ثبت) متشکل از کادری مجرب و با تجربه در امور حقوقی و ثبتی با بهره گیری از به روزترین سامانه های نرم افزاری و پیگیری جدیدترین قوانین حقوقی کلیه نیازهای ثبتی شما را در کمترین زمان و با بالاترین کیفیت ارائه خواهد کرد.

رهام ثبت به عنوان یک مشاور در امور حقوقی و ثبتی در تمام مراحل امور ثبتی شما در کنارتان خواهد بود تا کسب و کار شما از نظر حقوقی ، زمانی و هزینه ای با هیچگونه مشکلی مواجهه نشود.اخذ کد اقتصادی ، دفترچه کد اقتصادی و … در رهام ثبت.

قوانین و مقررات

1-2 کارگزار: اشخاصی که برای انجام خدمات در کاردوجین اعلام آمادگی نموده اند.

1-3 درخواست: هرگونه تقاضا برای استفاده ازخدمت یا خدمات ارائه شده توسط کاردوجین را شامل می شود.

1-4 حساب کاربری: صفحه شخصی شامل اطلاعات کاربر که بسته به کارگزار یا کارفرما بودن متفاوت است.

ماده2: خدمات کاردوجین

۲-۱ سایت کاردوجین واسط تضمین کننده بین کارفرما و کارگزار است. تبادل هر گونه اطلاعات تماس بین کارفرما و کارگزار و همچنین استفاده و یا سوء استفاده از کارگزار خارج از سیستم کاردوجین خلاف قوانین است و هرگونه عواقب و جریمه برعهده اشخاص خاطی (چه کارفرما و چه کارگزار) خواهد بود.

۲-۲ کارگزار بعنوان نیروی کار کاردوجین شناخته می شود و هرگونه فعالیت خارج از قوانین و چارچوب کارگزاران برعهده کاردوجین بوده و بافرد متخطی برخورد خواهد شد .

۲-۳ درخواست هایی که به هر نحوی غیرقانونی بوده و شفافیت لازم را دارا نیستند از سمت پشتیبان کاردوجین حذف شده و در صورتی که بعد از تایید، فرآیند کار سمت و سوی غیر قانونی و یا غیر اخلاقی بگیرد، بر عهده کارفرما خواهد بود و با وی مطابق قانون برخورد خواهد شد.

۲-۴ هرگونه نقص در مدارک ارسالی یاشرح اطلاعات نادرست و ناقص که منجر به طولانی شدن فرآیند کار و به تبع آن افزایش هزینه خواهد بود، برعهده کارفرما است.

۲-۵ کارفرما می تواند پس از ثبت درخواست با مطالعه کامل پروفایل پیشنهاد دهندگان، کارگزار مورد نظر خود را انتخاب کرده و پس از پرداخت هزینه، امکان نمایش اطلاعات تماس برای کارگزار امکان پذیر است.

۲-۶ در صورت نیاز به مراجعه کارگزار به محل کارفرما می بایست در محل مذکور حضور داشته باشد.در غیر اینصورت هزینه پرداخت ایاب و ذهاب مضاف بر توافقات انجام شده بر عهده کارفرما می باشد.

۲-۷ جهت لغو درخواست پس از تایید و واریز وجه، کارفرما می بایست با پشتیبانی کاردوجین تماس گرفته تا مراتب عودت وجه به حساب کاربری و مقررات مربوط با کارگزار واریز انجام شود. اگر پس از شروع فرآیند کار به هر دلیلی کارفرما خواهان لغو درخواست خود باشد، هزینه کار انجام شده تا آن لحظه از وجه پرداختی کسر می گردد.

۲-۸ کارفرما می تواند بصورت تلفنی و آنلاین فرآیند کار خود را از کارگزار پیگیری نماید و یا با واحد پشتیبانی کاردوجین تماس حاصل نماید.

ماده3: هزینه ها و پرداخت

۳-۱ برای پذیرفتن و انجام برخی از درخواست ها، کارگزار موظف است حساب کاربری خود را مطابق با پیام پشتیبان کاردوجین شارژ نموده و مبلغ پرداختی تا پایان کار نزد کاردوجین بعنوان وجه تضمین باقی خواهد ماند.

۳-۲ هزینه خدمات در کاردوجین شامل هزینه های دستمزد، عملیاتی و وکالت نامه می باشد که کارفرما می بایست پس از تایید کارگزار منتخب نسبت به پرداخت آن اقدام نماید تا فرآیند کار آغاز گردد.

۳-۳ هزینه دستمزد کار بصورت پیشنهادی و با تایید کارفرما می باشد.

۳-۴ هزینه های عملیاتی شامل هزینه های فرآیند انجام کار می باشد و می بایست توسط کارفرما پیش بینی و پرداخت گردد.

۳-۵ هزینه وکالت نامه غیرحضوری بسته به محل استقرار کارفرما متغیر بوده و تعیین میزان آن برعهده کاردوجین می باشد.

۳-۶ هرگونه خلل یا اشکالی در نتیجه کار که ناشی از سیستم اداری و دولتی سازمان مدنظر (شامل بروکراسی، تغییر قوانین و …) و خارج از کنترل و حیطه کاردوجین باشد، تاثیری در عدم پرداخت هزینه یا ایجاد حقی برای کارفرما ندارد.

۳-۷ کارفرما نیازی به پرداخت هرگونه وجه اضافه تحت هر عنوانی از قبیل سختی کار، مساعده و … به کارگزار ندارد و پرداخت هزینه اضافی مرتبط به کاردوجین نیست. کاردوجین پرداخت اضافه را به هیچ عنوان تایید یا تشویق نمیکند و از کارفرما میخواهد که این موارد را سریعا به پشتیبانی اطلاع دهد

ماده4 :مسئولیت ها و تعهدات کاردوجین

۴-۱ تضمین کیفیت در انجام خدمات تعهد اصلی کاردوجین است. کارگزاران کاردوجین از فیلترهای در نظر گرفته شده عبور می کنند تا مقررات مربوط با کارگزار بهترین افرادبرای انجام خدمات انتخاب و تضمین گردد.

۴-۲ کاردوجین کارگزاران خود را از بین تعداد کثیری از متقاضیان انتخاب می نماید و پس از اخذ ضمانت و گواهی های لازم از آنها به منظور تعهد کاری و اخلاقی، امکان ارائه پیشنهاد برای کارگزاران را آزاد می نماید.

۴-۳ کاردوجین تعهد می نماید تمامی اطلاعات و مدارک بارگذاری شده در وب سایت را بعنوان حریم شخصی افراد تلقی کرده و از افشای اطلاعات خارج از سیستم تعریف شده محافظت و حراست می نماید.

۴-۴ پس از اتمام هر کاری تیم پشتیبانی کاردوجین نتیجه را بررسی و تصدیق می نماید. اگرکارفرما پس از تایید پشتیبانی نسبت به نتیجه کار ناراضی باشد، می تواند کار را به تیم داوری کاردوجین ارجاع دهد تا پس از بررسی در صورت محق شناخته شدن کارفرما، مراتب انجام مجدد کار و یا جبران خسارت تعیین گردد.

۴-۵ کاردوجین می تواند در شرایطی که تشخیص دهد درخواست ها و سفارشات کارفرما، نامطلوب و خارج از چارچوب های تعیین شده می باشد، درخواست را مسدود و ارائه خدمات به وی را قطع نماید

ماده5: مسئولیت کارفرما

۵-۱ کارفرما می بایست در هنگام ثبت درخواست، درخواست خود را صریح، شفاف و کامل تشریح نماید و گزینه های مالی موجود را تکمیل نماید تا کارگزاران بتوانند پیشنهادات دقیق تری را ارائه دهند.

۵-۲ درصورتی که درخواست مد نظر نیاز به مدارک شخصی کارفرما را دارد می بایست در قسمت ضمیمه ها پیوست گردد و یا در صورت نیاز به اصل مدارک می تواند شخصا و یا در محل خود در اختیار کارگزار قرار دهد.

۵-۳ کارفرما می پذیرد که تعهد انجام و شروع فرآیند آن پس از واریز وجه توافق شده(بصورت آنلاین و یا پرداخت در محل) امکان پذیر است و تا قبل از آن کاردوجین تعهدی در خصوص انجام کار ندارد.

۵-۴ کارفرمامی پذیرد هزینه های پیش بینی نشده ای که در طول فرآیند کار رخ می دهد را علاوه بر هزینه های تثبیت شده قبلی پرداخت نماید. در غیر اینصورت کاردوجین تعهدی نسبت به تحویل کار به کارفرما نخواهد داشت.

۵-۶ کارفرمامی پذیرد که از کاردوجین برای پیگیری هیچگونه فعالیت خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران یا مخالف با عرف جامعه استفاده ننماید.

۵-۷ کارفرمامی پذیرد که سایت کاردوجین از ارسال پیامک به عنوان راه ارتباطی با وی استفاده کند و در صورت نیاز تماس تلفنی با وی برقرار گردد.

۵-۸ برای درخواست کارفرمایان شرکتی می بایست شخصی بعنوان فرد رابط برای ارتباط با کارگزار معرفی گردد.

۵-۹ شما بصورت کامل مالک و مسئول تمام محتوایی هستید که در سایت کاردوجین انتشار می دهید.برای مثال :

1-هر محتوایی که شامل تصویر، صدا یا ویدیو باشد (محتوای چند رسانه ای)

2-هر پست، نظر یا مطلبی در فضای عمومی وب سایت، پیام های خصوصی و هر جای دیگر

3- هر محتوایی که در بخش هایی مانند پروفایل، نمونه کار، رزومه، نظرات و … ثبت می کنید.

بدین ترتیب شما به کاردوجین این اجازه و حق را می دهید تا از این محتوا در جهت تبلیغات خدمات و سرویس های خود استفاده کند.

سیاست نامه

مراحل ثبت درخواست

به منظور بهبود تجربه‌ی کاربری، شرایط زیر برای ثبت سفارش در «کاردوجین» وضع شده‌اند. رعایت این موارد، علاوه بر افزایش رضایت کاربران، منجر به اثربخشی هرچه بیشتر آگهی‌ها نیز می‌گردد.

با فشردن کلید ثبت سفارش به قسمت انتخاب نوع خدمت ارجاع داده میشود که با انتخاب نوع خدمت و زیرشاخه آن وارد صفحه تکمیل فرم سفارش میشوید و با وارد کردن نام، نام خانوادگی، شماره تماس و شرح کلی فعالیت و قبول قوانین سایت درخواست خود را ثبت میکنید و در سریعترین زمان ممکن اپراتور ما با شما تماس میگیرد تا سفارش را نهایی کند.

سیاست‌نامه حریم خصوصی

کاردوجین به حریم خصوصی کاربران خود احترام می‌گذارد و متعهد به حفاظت از اطلاعات شخصی است که شما در اختیار آن می‌گذارید این سند مطابق با آخرین تغییرات قوانین و مقررات موضوعه کشور تدوین شده و مبیّن کلیه حقوق شما بر اساس قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، قانون دسترسی و انتشار آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و اسناد بین‌المللی ذی ربط است.

این سند ممکن است دستخوش تغییرات و تجدیدنظر شود. لذا توصیه می‌شود که به منظور اطلاع از تغییرات این سند، برای هر بار ثبت آگهی این سند را مطالعه نمایید. تاریخ به‌روزرسانی این سند در انتها قید گردیده است.

مالکیت فکری کاردوجین کلیه حقوق مادی و معنوی حاصل از نام، علامت تجاری، محتوا و اطلاعات در این وب سایت و اپلیکیشن، متعلق به کاردوجین است و هرگونه بهره برداری که عرفاً و قانوناً، تجاوز به مالکیت شناخته شده و قانونی کاردوجین باشد، حق تعقیب قضایی برای کاردوجین را در پی خواهد داشت. عدم استفاده از این حق، نشانه ای بر اسقاط ضمنی آن نخواهد بود

در صورتی که شما مایل نیستید اطلاعات شخصی خودرا در اختیار کاردوجین قرار گیرد، لطفاً از ثبت نام در سایت و نرم‌افزار کاردوجین خودداری نمایید.

از آنجاییکه کاردوجین اطلاعات خود را بر اساس اطلاعات عمومی دریافتی از سامانه‌های رسمی که در دسترس عموم قرار دارند و داده‌هایی که کاربر، خود در کاردوجین بارگذاری می‌کند به دست آورده، تحلیل و پردازش می‌کند، ممکن است به دلایلی مانند قدیمی بودن اطلاعات، ناصحیح بودن داده‌های دریافتی و یا هر عاملی که خارج از حیطه کنترل کاردوجین است، نتایج یکسان به دست ندهد.

در مواردی که جمع‌آوری اطلاعات شخصی شما مطابق با قانون یا به منظور ارائه خدمات توسط کاردوجین الزامی باشد، در صورت عدم ارائه اطلاعات مذکور، کاردوجین قادر نخواهد بود خدمات مورد درخواست را ارائه نماید و ممکن است راساً نسبت به حذف سفارش شما و متعاقباً اطلاع‌رسانی به شما اقدام نماید.

مطابق با قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ منظور از داده پیام شخصی (اطلاعات شخصی)، داده پیام‌های مربوط به یک شخص حقیقی مشخص و معین است.

– اطلاعاتی که با نصب و/یا استفاده از نرم‌افزار کاردوجین جمع‌آوری می‌شوند

اطلاعات مربوط به استفاده از خدمات کاردوجین و اطلاعات دستگاهی که نرم‌افزار کاردوجین بر روی آن نصب شده‌است همزمان با نصب نرم‌افزار بر روی دستگاه شما (بدون ثبت سفارش) جمع‌آوری می‌شوند. برخی از این اطلاعات عبارتند از:

– نوع دستگاه، زبان و نوع سیستم عامل دستگاه شما،

– اطلاعاتی که شما با استفاده از نرم‌افزار مشاهده کرده‌اید،

– جست‌وجوهای انجام شده و نتایج انتخاب‌شده،

– مدت و باز‌ه‌های استفاده شما مقررات مربوط با کارگزار از خدمات کاردوجین،

-اطلاعات فنی و گزارش‌های سرورشامل آدرس پروتکل اینترنت (IP)، نوع شبکه، نوع و نسخه مرورگر، اطلاعات مهم دستگاه هنگام وقفه‌ها (Crashes) شامل وضعیت روت بودن یا نبودن دستگاه، میزان کل رم و میزان فضای پر آن هنگام وقفه، روز و ساعت رخدادها، خاموش یا روشن بودن شبکه بی‌سیم، خاموش یا روشن بودن شبکه دیتا، خاموش یا روشن بودن وضعیت رومینگ،

-شناسه اندروید و شناسه تبلیغاتی اندروید ویژه دستگاه شما،

شناسه تبلیغاتی اندروید صرفاً به منظور تحلیل رفتار کاربر و نمایش تبلیغات یا پیشنهادات به صورت شخصی‌سازی‌شده، بدون اینکه به‌طور مستقیم به شخص حقیقی معین و مشخص مرتبط باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورت تغییر شناسه تبلیغاتی توسط کاربر، شناسه تبلیغاتی جدید به شناسه تبلیغاتی قبلی و اطلاعات مرتبط به آن، متصل نخواهد شد.

ما ممکن است از کوکی‌ها (cookies) در جمع‌آوری اطلاعات استفاده کنیم. کوکی فایلی است که به درخواست یک سایت، توسط مرورگر ایجاد می‌شود و به سایت امکان ذخیره بازدید‌های شما و مناسب‌سازی آنها را فراهم می‌نماید. به عنوان مثال ما با استفاده از کوکی می‌توانیم محتوایی را به شما پیشنهاد بدهیم که متناسب با علاقه‌ها و ترجیحات شما باشد. بسیاری از مرورگرها امکان غیرفعال کردن کوکی را فراهم کرده‌اند، به این منظور می‌توانید راهنمای مرورگرها را مطالعه کنید. (برای مثال، Internet Explorer، Google Chrome، Mozilla Firefox و Apple Safari)

این اطلاعات به نحوی مورد استفاده قرار می‌گیرند که به طور مستقیم به یک شخص حقیقی مشخص و معین مرتبط نباشند.

اطلاعات شخصی که توسط کاردوجین جمع‌آوری می شوند شامل موارد ذیل است:

اطلاعاتی که برای ثبت آگهی در کاردوجین ضروری است شامل اطلاعات مربوط به هویت نظیر نام، نام خانوادگی، شماره ملی و اطلاعات مربوط به روش های ارتباط با شما شامل نشانی پستی، کد پستی، شماره تماس (اعم از ثابت و موبایل) و غیره که شما در اختیار کاردوجین قرار می‌دهید؛

– سوابق کلیه خریدها و آگهی‌ها در بستر کاردوجین؛

– نظراتی که در کاردوجین ثبت می نمایید و فهرستی از آگهی های ثبت شده؛

– اطلاعات مربوط به مبادلات مالی نظیر کلیه پرداخت های موفق و ناموفق بابت ثبت آگهی در کاردوجین؛

صدا و مکاتبات شما در تماس با تیم پشتیبانی ضبط می‌شود

مکاتبات شما و سایر کاربران (در قالب چت) از طریق بستر کاردوجین.

موارد عمده استفاده از اطلاعات عبارتند از:

۴-۱ استفاده از اطلاعات شخصی به منظور اجرای قرارداد فعلی یا آتی بین کاردوجین و کاربر یا در مواردی که برای استیفای حقوق قانونی کاردوجین ضروری باشد. به عبارت دیگر، از آنجا که کاردوجین برای ارائه بهترین خدمات، با بیشترین امنیت برای کاربر و همچنین بهبود خدمات نیاز به استفاده از برخی اطلاعات دارد، با استفاده از اطلاعات کاربران ممکن است اقدامات ذیل را انجام دهد:

ارزیابی عملکرد سایت و نرم‌افزار کاردوجین و رفع اشکالات آن‌ها در نسخه‌های آتی،

افزایش امنیت و صحت عملکرد سایت و نرم‌افزار،

بهبود تجربۀ کاربری از طریق انطباق نرم‌افزار کاردوجین با نیازها و شرایط کاربر و سیستم‌عامل‌های مورد استفاده در دستگاه‌های متنوع کاربران،

تحلیل رفتار کاربران در استفاده از سایت و نرم‌افزار از جمله در مواجهه با نتایج جستجو و در نتیجه بهبود نتایج جست‌وجو با توجه به کلیدواژه‌های جستجو شده در میان کاربران،

ارائه خدمات به نحوی که کاربر بتواند به نحوی کارآمد و منحصر به فرد، از کلیه امکانات موجود در سایت و برنامه استفاده کند به عنوان مثال بهبود نتایج جستجو و ارائه پیشنهاد‌های اختصاصی به کاربر،

نمایش تاریخچه جستجوهای مقررات مربوط با کارگزار مشابه به کاربر در هنگام جستجو،

انجام و تکمیل تراکنش و خرید درون‌برنامه‌ای،

اطلاع‌رسانی رخدادهای مهم مانند به‌روزرسانی‌های خدمات و محصولات (برنامه‌های نصب شده)، تغییرات مهم در شرایط استفاده از کاردوجین یا سیاست‌نامه حریم خصوصی،

پیشنهاد آگهی و خدمات بر اساس موقعیت مکانی تقریبی کاربر، جست و جوهای کاربر و اولویت‌هایی که به کاردوجین اعلام کرده است،

آموزش تیم پشتیبانی برای پاسخگویی به کاربران و نظارت بر عملکرد آن‌ها،

استفاده از اطلاعات برای طرح دعوا توسط کاردوجین، دفاع و پاسخگویی در برابر دعاوی مطروحه علیه کاردوجین و هرگونه اقدام قضایی یا اداری مرتبط به منظور دفاع از حقوق و اموال کاردوجین یا کاربران،

حسب مورد استفاده از اطلاعات برای بازپرداخت وجوه به کاربران،

انجام مکاتبات و تماس با کاربران توسط تیم پشتیبانی،

توسعه و ارائه خدمات بهتر و بیشتر توسط کاردوجین یا مجموعه شرکت‌های همکار و وابسته به کاردوجین،

۴-۲- کاردوجین اطلاعات کاربران را برای ارائه‌ی گزارش‌های آماری از صنعت و کاربران، بدون اینکه به طور مستقیم به یک شخص حقیقی مشخص و معین مرتبط باشد، استفاده می‌کند.

کاردوجین ممکن است در راستای مطابقت عملکردش با قوانین و مقررات کشور اطلاعات موضوع این سند را در جریان رسیدگی قضایی و تنها در پاسخ به دستور مراجع قضایی ذی‌صلاح در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.

کاردوجین به اشخاص ثالثی که به نحوی در ارائه خدمات با ما همکاری می‌کنند یا وابسته به کاردوجین هستند، تنها در چارچوب این سند اجازه استفاده و پردازش اطلاعات شخصی شما را می‌دهد.

تحت شرایطی، شما می توانید متقاضی هر یک از موارد ذیل در رابطه با اطلاعات شخصی خود باشید:

درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی خود که در اختیار کاردوجین قرار داده‌اید،

درخواست تکمیل اطلاعات ناقص یا اصلاح اطلاعات نادرستی که در اختیار کاردوجین قرار دارد،

درخواست حذف یا محو کردن اطلاعات شخصی؛ در این خصوص کاردوجین درخواست شما را بررسی و تنها در چارچوبی که قانون اجازه می‌دهد اطلاعات را حذف یا محو می‌نماید و به نحو مقتضی به شما اطلاع‌رسانی خواهد کرد،

اعلام عدم رضایت نسبت به جمع‌آوری، ذخیره، پردازش و توزیع اطلاعات شخصی در مواردی که به موجب قانون این اقدامات مستلزم رضایت شماست؛ در این خصوص کاردوجین درخواست شما را بررسی و تنها در چارچوبی که قانون اجازه می‌دهد اقدام و به نحو مقتضی به شما اطلاع‌رسانی خواهد کرد. همان طور که قبلاً ذکر شد، عدم دسترسی کاردوجین به برخی اطلاعات، ممکن است مانع ارائه تمام یا برخی از خدمات یا عملکرد مناسب سایت یا برنامه گردد.

HESABRES

قانون بورس - فصل دوم : آيين‌‏نامه رسيدگى به تخلفات كارگزاران‏

قسمت اول: انواع تذكرات و مجازات‏ها

ماده 1. انواع مجازات‏ها و جرايم موضوع اين آيين‏نامه، به شرح زير، طبقه‏بندى مي‏شود:

(الف) تذكر كتبى بدون درج در پرونده كارگزار.

(ب) اخطار كتبى و درج آن در پرونده كارگزار.

(ج) تعليق براى مدت معين.

(د) لغو پروانه كارگزارى.

ماده 2. هريك از شكايت‏هاى اقامه شده، بايد به صورت مكتوب به دبيرخانه هيأت مديره سازمان كارگزاران تسليم گردد. دبيركل، موظف است در اولين فرصت، موضوع شكايت را به اطلاع هيأت مديره سازمان كارگزاران برساند تا در مورد آن تصميم بگيرند.

ماده 3. براى هريك از شكايت‏هاى اقامه شده، بايد پرونده جداگانه‏اى تشكيل گردد.

ماده 4. هيأت مديره سازمان كارگزاران، موظف است پس از مطالعه پرونده شكايت و انجام بررسي‌هاى لازم، موارد اتهام را به طور كتبى به كارگزار ابلاغ كند، و از تاريخ ابلاغ، مهلتى، حداكثر ده روز، براى دريافت نظر كارگزار مورد شكايت، منظور نمايد.

تبصره: كارگزار مورد شكايت ميتواند به منظور ارائه دلايل، مدارك و نظر خود، از هيأت مديره سازمان كارگزاران تقاضاى تمديد مهلت نمايد. اتخاذ تصميم در اين مورد، با هيأت مديره سازمان كارگزاران است. در هر حال، مهلت تمديد شده نبايد از ده روز بيشتر شود. در صورت موافقت هيأت مديره سازمان كارگزاران با تمديد مهلت، مراتب امر بايد كتباً به كارگزار مورد شكايت ابلاغ گردد.

ماده 5. كارگزار مي‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام، در مهلت مقرر از سوى هيأت مديره سازمان كارگزاران، پاسخ كتبى، مدارك و مستندات لازم را به دبيركل بورس تسليم و رسيد دريافت نمايد. عدم دريافت دفاعيه كارگزار مورد شكايت در مهلت مقرر، موجب تأخير در رسيدگى هيأت مديره سازمان كارگزاران و صدور رأى نمي‌شود.

ماده 6. در مواردى كه پرونده كارگزار در هيأت مديره سازمان كارگزاران، تحت رسيدگى است و ضرورت اقتضا نمايد كه فعاليت‏هاى جارى وى تا زمان صدور رأى قطعى، متوقف گردد، به پيشنهاد دبيركل بورس، جلسه هيأت مديره سازمان كارگزاران، به صورت فوق‏العاده، برگزار مي‏شود تا در مورد ادامه يا عدم ادامه فعاليت‏هاى جارى كارگزار تا زمان صدور رأى قطعى، تصميم بگيرند.

ماده 7. هيأت مديره سازمان كارگزاران ميتواند براى اداى توضيحات، از كارگزار دعوت كند. عدم حضور كارگزار، مانع رسيدگى و اخذ تصميمات هيأت مديره سازمان كارگزاران نيست.

كارگزار نيز مي‌تواند براى اداى توضيحات، درخواست حضور در جلسه هيأت مديره سازمان كارگزاران را بنمايد. در اين صورت، بايد تقاضاى خود را كتباً به دبيركل بورس تسليم نمايد و هيأت مديره سازمان كارگزاران مكلف است براى اداى توضيحات، از نامبرده دعوت كند.

ماده 8. هيأت مديره سازمان كارگزاران، پس از رسيدگى به اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات كارگزار، اقدام به صدور رأى مي‌نمايد.

رأى هيأت مديره سازمان كارگزاران بايد مستدل و مستند به موارد مندرج در اين آيين‌نامه و ديگر مقررات مورد عمل، و در عين حال، مشتمل بر شرح تخلفات كارگزار و امضاى همه اعضاى هيأت مديره سازمان كارگزاران حاضر در جلسه باشد.

تبصره 1: نظرهاى مخالف عضو يا اعضاى هيأت مديره سازمان كارگزاران (اقليت) بايد به صورت كتبى زير امضاى عضو يا اعضاى مخالف درج گردد.

تبصره 2: در مورد مجازات‏هاى تعليق يا اخراج كارگزار، مراتب بايد به اطلاع شوراى بورس برسد.

ماده 9. آراى صادره از سوى هيأت مديره سازمان كارگزاران، بايد ظرف مدت يك روز كارى از تاريخ صدور آن، به كارگزار متخلف ابلاغ گردد. به استثناى موارد مندرج در ماده 10 اين آيين‌نامه، كه رأى صادره قابل فرجام‌خواهى است، در موارد ديگر، آراى صادره هيأت مديره سازمان كارگزاران، قطعى است.

تبصره: در مورد مجازات‏هاى تعليق و لغو پروانه كارگزارى، معاملات كارگزار بي‌درنگ متوقف مي‌گردد.

ماده 10. در موارد زير آراى صادره از سوى هيأت مديره سازمان كارگزاران، قابل فرجام‌خواهى است. در چنين مواردى، كارگزار متخلف مي‌تواند مراتب اعتراض خود را به رأى صادره به صورت كتبى، همراه با مستندات لازم، ظرف مدت ده روز كارى از تاريخ ابلاغ رأى به وى، براى رسيدگى و تجديدنظر، به دبيرخانه شوراى بورس تسليم و رسيد دريافت نمايد:

(2) لغو پروانه كارگزارى.

قسمت دوم: تخلفات و مجازات‏ها

ماده 11. تخلفى كه موجب تذكر كتبى بدون درج در پرونده كارگزار مي‌گردد، عبارت است از عدم پذيرش يك تا سه نفر از اشخاص واجد صلاحيت به عنوان كارآموز كارگزارى طبق مقررات.

ماده 12. تخلفاتى كه موجب اخطار كتبى و درج آن در پرونده كارگزار مي‌گردد، عبارتند از:

(الف) كارگزارى كه براى انجام معاملات بورسى حساب جارى جداگانه‏اى در يكى از بانكها افتتاح كند و از طريق مقررات جارى بورس، تعهدات لازم را به سازمان كارگزاران ارائه ننمايد.

(ب) كارگزارى كه ظرف مدت هفت روز از تاريخ انجام معامله، تشريفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را انجام ندهد.

(ج) كارگزارى كه به عمد، سفارشهاى خريد و فروش مشتريان را نپذيرد.

(د) كارگزارى كه به دستورهاى ادارى سازمان بورس توجه ننمايد.

(هـ) كارگزارى كه به عمد، اولويت انجام سفارش‏هاى خريد و فروش مشتريان را به ترتيب تاريخ، رعايت نكند.

(و) كارگزارى كه ديون ناشى از معاملات خود را پس از سپرى شدن مهلت مقرر، بي‌درنگ پرداخت ننمايد.

ماده 13. تخلفاتى كه موجب محروميت از انجام معاملات تا 20 جلسه معاملاتى مي‌گردند، عبارتند از:

(الف) كارگزارى كه مشاركت يا مديريت خود را در مؤسسه‏ها يا شركت‏هاى پذيرفته شده در بورس، بيدرنگ به اطلاع دبيركل سازمان بورس نرساند.

(ب) كارگزارى كه به انجام تبليغات حرفه‏اى برخلاف آيين‌نامه ذيربط، بپردازد.

(ج) كارگزارى كه دفاتر و حساب معاملات خود را طبق دستورالعمل هيأت مديره سازمان بورس نگهدارى ننمايد.

(د) كارگزارى كه گزارش حسابرسى عملكرد خود را حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ پايان سال مالى، به دبيركل بورس تسليم نكند.

(هـ) كارگزارى كه از امضا و تأييد اعلاميه‏ها و مدارك ذيربط در ارتباط با معاملات، امتناع نمايد.

(و) كارگزارى كه برخلاف موارد مندرج در آيين‌نامه معاملات، به مشتريان تخفيف بدهد.

ماده 14. تخلفاتى كه موجب محروميت از انجام معاملات، از 20 تا 40 جلسه معاملاتى مي‌شوند، عبارتند از:

(الف) كارگزارى كه جز در موارد مشخص شده از طرف هيأت مديره سازمان بورس، خود را به نام نماينده سازمان بورس معرفى نمايد.

(ب) كارگزارى كه جز در موارد مشخص شده از طرف هيأت مديره سازمان بورس، به نام سازمان بورس ايجاد تعهد نمايد.

(ج) مديران عامل و رؤساى هيأت مديره شركت‏هاى كارگزارى كه داراى صلاحيت اعطا شده از طرف بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مي‌باشند و نمايندگان رسمى و پذيرفته شده شركت‏هاى كارگزارى كه در امور مربوط به خريد و فروش سهام فعاليت دارند، در صورتى كه در هر سال، بيش از مبلغ مصوب، براى خود يا فرزندان صغير خود، سهام خريدارى و يا به فروش رسانند.

(د) كارگزارى كه وجوه نقد دريافتى از مشتريان خود را در روز دريافت يا حداكثر در روز بعد، به حساب جارى مخصوص عمليات كارگزارى واريز ننمايد.

(هـ) كارگزارى كه مسئوليت كارگزارى، اعم از تشخيص مالكيت، احراز وكالت و اصالت اوراق بهادارى را كه فروخته است، نپذيرد.

ماده 15. تخلفى كه موجب محروميت از انجام معاملات، حداكثر از 40 تا 60 جلسه معاملاتى مي‌شود، عبارت است از كارگزارى كه برخلاف مقررات بندهاى (1) و (3) ماده (16) قانون تأسيس بورس اوراق بهادار، اقدام كند.

ماده 16. تخلفاتى كه سبب لغو پروانه كارگزارى مي‌شوند، عبارتند از:

(الف) كارگزارى كه بر خلاف مقررات بند (2) ماده (16) قانون تأسيس بورس اوراق بهادار، اقدام كند.

(ب) كارگزارى كه معامله اوراق بهادار شركت‏هاى پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار را، خارج از سيستم مكانيزه يا جلسات رسمى معاملات و خارج از اطلاع و نظارت سازمان بورس، انجام دهد.

(ج) كارگزارى كه برخلاف مواد (27) و (28) قانون تأسيس بورس اوراق بهادار، اوراق بهادار يا وجوهى را كه براى انجام معامله به وى سپرده شده است، به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار دهد يا حفظ اسرار دستور دهندگان را رعايت ننمايد.

ماده 17. در هر سال، تكرار تخلفات از مواد 11 تا 15، در هر مورد، مجازات‏ها را يك درجه تشديد خواهد كرد.

تكرار تخلفات موضوع ماده (16) اين آيين‏نامه، سبب لغو پروانه كارگزارى و سلب صلاحيت مديرعامل شركت كارگزارى ميگردد.

ماده 18. در صورت ارتكاب به تخلفاتى كه در اين آيين‌نامه پيش‌بينى نشده است، هيأت مديره سازمان كارگزاران، در مورد تعيين نوع تخلف و انطباق آن با يكى از مواد (11) تا (16) اين آيين‌نامه، براى تصميم‏گيرى شوراى بورس، اقدام خواهد كرد.

ماده 19. هرگونه تغيير در اين آيين‌نامه، منوط به تصويب شوراى بورس مي‌باشد.

آيين‏نامه رسيدگى به تخلفات كارگزارى، در 19 ماده و 4 تبصره، به تصويب شوراى بورس رسيد.

مدیر: حسن یوسفیان

کارشناس حسابداری
مشاور بازرگانی
خدمات مالی و حسابرسی
تهیه صورت های مالی
انجام خدمات مشاوره ای

تامین سرمایه

کارگزاری آگاه یکی از فعال‌ترین شرکت‌ها در زمینه ارائه خدمات مربوط به انواع اوراق بهادار است که فعالیت خود را در سال 1384 آغاز کرد. این شرکت به سرعت توانست فعالیت‌های خود را گسترش دهد و با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، واحدهای مختلف کالا، آتی، انرژی، صندوق و تامین سرمایه در آن راه‌اندازی شد. گروه تامین سرمایه کارگزاری آگاه، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های این شرکت و در قالب یک واحد مستقل، فعالیت خود را در سال 1389 آغاز کرد. حوزه فعالیت این واحد، ارائه مشاوره مالی، مدیریت دارایی و خدمات تامین مالی شرکت‌های بورسی و غیر بورسی است.

تامین سرمایه آگاه چگونه انجام می‌شود؟

گروه تامین سرمایه آگاه�� این فرآیند را با توجه به نیاز شرکت مربوطه از دو طریق انجام می‌دهد:

انتشار اوراق بهادار در بازار بورس

این روش مخصوص شرکت‌هایی است که می‌خواهند برای نخستین بار سهام خود را در بازار بورس منتشر کنند و با کمک گروه تامین سرمایه آگاه به اخذ مجوزها و طی کردن روند قانونی آن می‌پردازند. همچنین انتشار اوراق بدهی یا افزایش سرمایه شرکت‌ها از طرق مختلف، می‌تواند به واسطه گروه تامین سرمایه آگاه انجام شود. به مجموعه خدمات این حوزه در واحد تامین سرمایه آگاه، «خدمات مالی شرکتی» می‌گویند.

تامین منابع مالی و مشاوره سرمایه‌گذاری

روش دوم مربوط به تمامی فرآیندهایی است که از طریقی به غیر از انتشار سهام در بازار بورس انجام می‌شود. شروع پروژه‌های جدید در شرکت‌ها نیازمند طی کردن مراحل تخصصی پیچیده‌ای مانند: امکان‌سنجی، ارزیابی، مدیریت ریسک و. است؛ گروه تخصصی تامین سرمایه آگاه تمامی این مراحل را به صورت کاملا حرفه‌ای به انجام می‌رساند.

همچنین تهیه دستورالعمل‌های مالی برای شرکت‌ها، تهیه طرح کسب و کار، مدیریت ریسک پروژه‌های مختلف شرکت و مشاوره در واگذاری و تملک شرکت‌ها، از دیگر خدمات این واحد هستند. مجموعه این‌ فعالیت‌ها در واحد تامین سرمایه آگاه، «سایر خدمات مالی و سرمایه‌گذاری» نامیده می‌شود

تفاوت شرکت تامین سرمایه با بانک

بانک‌ها فرآیند تامین سرمایه مشتریان حقوقی خود را از طریق افزایش میزان نقدینگی به کمک سپرده‌گذاران انجام می‌دهند. به عبارتی، بانک نهادی است که از طرق مختلف تجمع سرمایه در آن اتفاق می‌افتد و در نهایت این سرمایه می‌تواند تحت عنوان وام در اختیار مشتری قرار گیرد.
شرکت تامین سرمایه، به خودی خود فاقد نقدینگی است و با تشخیص نیاز مشتری حقوقی، او را به سرمایه‌گذار مناسب ارتباط می‌دهد. گروه تامین سرمایه آگاه، با مطالعه، نیازسنجی و تشخیص میزان سرمایه مورد نیاز شرکت مربوطه، بهترین روش دستیابی به سرمایه را فراهم می‌کند و ترتیبی می‌دهد که هر دو طرف معامله (سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر)، سود مد نظر خود را کسب کنند.
در واقع تسهیلات بانکی، با تکیه بر نقدینگی بانک ارائه می‌شود اما خدمات گروه تامین سرمایه آگاه، از طریق تجهیز منابع مورد نیاز شرکت‌ها، با استفاده از سرمایه در گردش بازار انجام می‌گیرد.

لزوم وجود شرکت‌های تامین سرمایه

مشکلی که برای سال‌ها در بازار سرمایه به چشم می‌خورد، ارتباط نداشتن سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، با یکدیگر بود. در واقع هیچ‌ وقت مشکلی با نام «کمبود سرمایه» در این بازار وجود نداشته و میزان سرمایه در حال گردش همواره مبلغ قابل توجهی بوده است؛ اما دستیابی به این سرمایه برای شرکت‎ها، کارآفرینان و. کاری سخت و حتی گاهی غیر ممکن بود. افراد حقوقی به ناچار به سمت استفاده از تسهیلات بانکی هدایت می‌شدند؛ که دریافت آن زمان‌بر، مشکل و احتمالا ناکافی بود؛ بنابراین بسیاری از پروژه‌ها علی‌رغم دارشتن پتانسیل‌ بالا برای رشد، به اتمام نمی‌رسیدند یا با شکست مواجه می‌شدند.
شرکت‌های تامین سرمایه برای رفع این مشکل و ارتباط دادن دو گروه سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر با یکدیگر پدید آمدند. البته در گذشته هم افرادی بودند که از طریق واسطه‌گری، افراد را به هم متصل می‌کردند اما این کار آن‌ها تنها بر پایه سخنوری و داشتن ارتباطات گسترده انجام می‌شد. گروه‌های تامین سرمایه، این فرآیند را به صورت علمی و با بررسی دقیق شرایط بازار، مسائل اقتصادی، ریسک‌های ممکن، مقررات کشور و. به صورت رسمی انجام می‌دهند و در واقع بهترین گزینه ممکن را برای هر دو طرف فراهم می‌کنند.

بعضی از سوابق کاری شرکت تامین سرمایه آگاه

شرکت تامین سرمایه آگاه در طول سال‌های فعالیت خود، همواره سعی در ارائه بهترین خدمات جهت افزایش سودآوری، افزایش بهره‌وری از منابع انسانی و انجام تامین مالی به بهترین شکل ممکن را داشته است. در رزومه این گروه، افتخار همکاری با شرکت‌های بزرگی وجود دارد که تعدادی از آن‌ها به شرح زیر هستند:

 • در زمینه ارزش‌گذاری شرکت‌ها:
  • 1. شرکت بیمه آرمان 2. شرکت ابزار درمان 3. شرکت زرین معدن آسیا جهت عرضه اولیه در فرابورس 4. بانک گردشگری 5. شرکت کارت گردشگری 6. شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب 7. شرکت پتروشیمی لاله کسب رتبه اول معاملات برخط در معاملات آتی در سال 1394 با 25.97 درصد سهم از بازار
  • 1. شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 2. شرکت پتروشیمی کرمانشاه 3. شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
  • بیمه دی- تولید مواد داروپخش- بهنوش- شیشه دارویی رازی- سینا دارو- پشم شیشه ایران- گروه صنعتی بارز- نیرو محرکه- شیشه و گاز- همکاران سیستم- صنایع اشتاد ایران- بانک گردشگری- سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران- فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام- صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان- کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان- کاربراتور ایران- لامپ پارس شهاب- مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران ایران- گروه صنعتی مینو.
  • پتروشیمی لردگان، سیمان غرب آسیا، تولیدی و صنعتی ایران و غرب

  خدمات واحد تامین سرمایه آگاه

  واحد تامین سرمایه شرکت آگاه در دو بخش خدمات مالی شرکتی و سایر خدمات مالی و سرمایه‌گذاری خدمات متنوعی را به شرح زیر ارائه می‌دهد:

  • مشاوره عرضه انواع اوراق بهادار، قوانین و مقررات مربوطه و خدمات مرتبط با افزایش سرمایه شرکت‌ها
  • مشاوره پذیرش شرکت‌ها برای ورود به بورس یا فرابورس
  • طراحی ابزارها و روش‌های تامین مالی متناسب با شرایط و ویژگی‌های شرکت‌ها و پروژه‌ها
  • تهیه دستورالعمل‌های تدوین گزارش‌های توجیهی در راستای نظام‌مندسازی سازمان‌های بزرگ
  • طراحی و انتشار انواع اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و صکوک
  • راه‌اندازی و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • طراحی، راه‌اندازی و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی
  • مشاوره و معرفی متعهد پذیره‌نویس، متعهد خرید و بازارگردان اوراق بهادار در دست انتشار
  • تهیه گزارش توجیهی و طرح کسب و کار و ارائه راهنمایی‌های لازم درباره آن
  • ارزش‌گذاری و ارزشیابی انواع دارایی‌ها
  • راه مقررات مربوط با کارگزار اندازی و مدیریت صندوق‌های زمین و ساختمان
  • مشاوره در ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی
  • ارائه خدمات مدیریت ریسک ( ارائه خدمات ارزیابی و مدیریت ریسک متناسب با پروژه‌ها و قراردادهای مختلف)
  • مشاوره در سرمایه‌گذاری مخاطره آمیز و طراحی ابزارهای مورد نیاز
  • انجام تحقیقات جامع و فراگیر در زمینه‌های مختلف مالی برای سرمایه‌گذاران و مشتریان شرکت
  • عرضه اوراق مشارکت، عرضه اوراق (صکوک) اجاره، تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان

  دستاوردها

  • برترین کارگزار بخش خصوصی در حوزه مشاور پذیرش براساس رتبه‌بندی شرکت فرابورس ایران
  • كارگزار منتخب سازمان خصوصي‌سازي برای پذيرش و عرضه سهام شركت‌هاي پالايشگاه گاز بيد بلند، شركت خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه‌آهن (بالاست)، ‌پالايش نفت تبريز، هواپيمايي خدمات ويژه در بازارهاي بورس/ فرابورس
  • كارگزار منتخب و برگزيده شركت فرابورس ایران (سهامی عام) در زمینه پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان و معرفی‌شده به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  آدرس دفتر مرکزی

  تهران- خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز - پلاک 13اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.