اوراق بهادار در بازار پول


تزریق ثابت پول در بازار باز /ادامه پول پاشی در بازار شبانه

مصطفی ترنجی

عملیات بازار باز در هفته پایان تابستان در مرز ثابتی حر کت کرده است. در این مقطع 68 هزار و اوراق بهادار در بازار پول 170 میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها تزریق شده که تغییر چندانی را با هفته قبل خود نداشته است.

تزریق ثابت پول در بازار باز /ادامه پول پاشی در بازار شبانه

به گزارش اقتصادنیوز، روند معاملات بازار باز در هفته اخیر تغییر چندانی را با هفته قبل نداشته اما همچنان تزریق در سطح بالایی بوده است. در این بازار بانک مرکزی اوراق را از بانک ها خریداری کرده و با این عمل در نهادهای مالی دارای کسری تزریق پول می کند.

در هفته های اخیر این تزریق در مرز 70 هزار میلیارد تومان ثابت مانده و تغییری نداشته است.

ثبات بسط پول در بازار باز

بانک مرکزی در هفته منتهی به 29 شهریور ماه در حدود 68 هزار و 170 میلیارد تومان تزریق نقدینگی انجام داده که اوراق بهادار در بازار پول تقریبا تغییر چندانی را با هفته قبل خود نداشته است. در حدود 320 میلیارد تومان کمتر.

این روند پول پاشی در حالی رخ داده که البته نرخ سود معاملات بازار باز همچنان در عدد 21 درصد ثابت مانده است.

هر بده بستان میان بانک مرکزی و بانک ها در این بازار با وثیقه اوراق همراه است. این اوراق تاریخ سررسید یک هفته ای دارد و در این تاریخ باید بانک ها با نرخ سود معلوم اوراق خریداری شده را دوباره به این نهاد عودت دهند.

تصمیم بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود بازار باز در هفته های اخیر همچنان ثبات در این شاخص بوده است. روند ثابت عملکرد بانک مرکزی در بازار شبانه نیز به چشم می خورد و اعتبارات را تغییر چندانی نداده است.

بازار باز

اعتبارات قاعده مند در کانال اوراق بهادار در بازار پول 10 هزار میلیارد تومان

در بازار شبانه بانک مرکزی موازی با بازار باز به تزریق نقدینگی در نهادهای مالی نیازمند می پردازد. این معاملات در راستای رفع کسری کوتاه مدت بانک ها بوده و نرخ سود آن در دامنه 14 تا 22 درصد قرار دارد.

کریدوری که بانک مرکزی آن را تعیین می کند و بانک ها در این دالان با همدیگر دادو ستد می کنند. در صورتی که نهادهای مالی دارای مازاد نتوانند با نرخ سود پایین تر نیاز خود را مرتفع سازند می توانند اعتبارات قاعده مند از بانک مرکزی با نرخ سود 22 درصدی دریافت کنند.

این اعتبارات در هفته اخیر برابر با 11 هزار و 890 میلیارد تومان بوده و تقریبا اوراق بهادار در بازار پول 14 درصد نسبت به هفته قبل خود کمتر شده است.

با این حال مانند مرحله قبل در سطحی بالاتر از 10 هزار میلیارد تومان بوده و کانال خود را تغییر نداده است.

۸۷ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل در ۵ ماه امسال تسویه شد

۸۷ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل در ۵ ماه امسال تسویه شد

خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه در سال جاری ۸۷ هزار و ۱۰ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق سال‌های گذشته در سال جاری پرداخت شده است، از فروش ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان اوراق در هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا، خزانه‌داری کل کشور طی اطلاعیه‌ای نتیجه هجدهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی در هفته منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در راستای تامین مالی بهینه، هجدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ۳۰.۰۶.۱۴۰۱ برگزار شد که که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده مبلغ ۱۰ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال۱۴۰۱ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری هجدهمین هفته عرضه اوراق بدهی و سه مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام کرده که از این طریق تا این تاریخ، در مجموع ۸۵ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان شامل ۵۰ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی (حدود ۳۵ درصد از طریق بازار پول و ۶۵ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین) و ۳۵ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است.

براساس این گزارش در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۸۷ هزار و ۱۰ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

ظرفیت‌های قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ ۱۱۸ هزار میلیارد تومان است که از ظرفیت مذکور مبلغ ۹۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.

۸۷ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل در ۵ ماه امسال تسویه شد

خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه در سال جاری ۸۷ هزار و ۱۰ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق بهادار در بازار پول اوراق سال‌های گذشته در سال جاری پرداخت شده است، از فروش ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان اوراق در هفته جاری خبر داد.

به گزارش ایبِنا، خزانه‌داری کل کشور طی اطلاعیه‌ای نتیجه هجدهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی در هفته منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در راستای تامین مالی بهینه، هجدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ۳۰.۰۶.۱۴۰۱ برگزار شد که که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده مبلغ ۱۰ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال۱۴۰۱ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری هجدهمین هفته عرضه اوراق بدهی و سه مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام کرده که از این طریق تا این تاریخ، در مجموع ۸۵ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان شامل ۵۰ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی (حدود ۳۵ درصد از طریق بازار پول و ۶۵ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین) و ۳۵ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است.

براساس این گزارش در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۸۷ هزار و ۱۰ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اوراق بهادار در بازار پول اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

ظرفیت‌های قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ ۱۱۸ هزار میلیارد تومان است که از ظرفیت مذکور مبلغ ۹۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.

انتصاب جدید در سازمان بورس/ مدیر نظارت بر بورس‌ها مشخص شد

پادکست 100 ثانیه ای عملکرد بازار سهام

با حکم معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، امیرمهدی صبایی به عنوان «اوراق بهادار در بازار پول مدیر نظارت بر بورس‌ها» سازمان بورس منصوب شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، با حکم معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، امیرمهدی صبایی به عنوان «مدیر نظارت بر بورس‌ها» سازمان بورس منصوب شد.

به نقل از اقتصاد آنلاین؛ با حکمی از سوی معاون اجرایی سازمان بورس، امیرمهدی صبایی که پیش‌تر به عنوان مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه مشغول به فعالیت بود، به عنوان «مدیر نظارت بر بورس‌ها» سازمان بورس منصوب شد.

وی سابقه عضویت در هیئت مدیره بورس کالا و پتروشیمی تبریز و در سطوح مختلف مدیریتی در شرکت های تاپیکو، ، صبا تامین، تامین سرمایه امین، صندوق توسعه بازار سرمایه را دارا است. او دارای مدرک دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران است.

پیش از این، مهدی پارچینی عهده‌دار این سمت در سازمان بورس و اوراق بهادار بوده است.

سهم ثابت بازار باز در پایه پولی شهریور 1401

رشد مانده عملیات بازار در پایه پولی تقریبا ثابت بوده و تغییری نسبت به ماه قبل نداشته است. این شاخص در نتیجه معاملات هفتگی بازار باز استخراج می شود که مستقیما در پایه پولی قرار می گیرد. مهم ترین دلیل ثبات عملکرد نقدینگی در بازار باز بسط ثابت پول در این معاملات بوده است.

سهم ثابت بازار باز در پایه پولی شهریور 1401

به گزارش اکو ایران، روند بازار باز در هفته های اخیر ثابت بوده است. بانک مرکزی در این بازار با خرید اوراق از بانک ها به تزریق نقدینگی در نهادهای مالی نیازمند می پردازد. یکی از اهداف مهم تشکیل این معاملات از سوی بانک مرکزی، تعیین نرخ بهره و بهبود شرایط نقدینگی بانک ها است. اما رد همین رابطه برخی تحلیل گران معتقدند عملیات این بازار خود می تواند موجب رشد پایه پولی شود.

سهم 56 همتی عملیات بازار باز در پایه پولی

در هفته منتهی به اوراق بهادار در بازار پول 28 شهریور ماه در بازار باز 68 هزار و 170 میلیارد تومان اوراق از بانک های دارای کسری خریداری شد. این خرید به معنای بسط پول در این نهادهای مالی محسوب می شود. این در حالی است که در نتیجه عملیات هفته قبل در حدود 68 هزار و 780 میلیارد تومان نیز از بانک ها جمع آوری شد.

حاصل تفاضل بسط و قبض پول در این بازار نشان می دهد مانده نقدینگی نزد بانکها در چه اندازه ای قرار دارد. شاخصی که یکی از مهم ترین متغیرها در رشد پایه پولی محسوب می شود.

در همین رابطه در هفته های اخیر، این شاخص برابر با 56 هزار و 230 میلیارد تومان بوده و نسبت به هفته مشابه خود در ماه گذشته تقریبا تغییری نداشته است. این موضوع نشان می دهد با این که هنوز در حدود 56 همت از پایه پولی در عملیات بازار باز خلق شده اما رشد ماهانه ای در مرداد ماه نداشته و این شاخص تقریبا نسبت به ماه قبل ثابت مانده است. برخی کارشناسان معتقدند این اتفاق در راستای سیاست های بانک مرکزی و ثبات 21 درصدی نرخ سود در این معاملات بوده است. روند بسط پول نیز نشان می دهد در این ماه تزریق نقدیگی در بانک ها در سطح 70 هزار میلیارد تومان بوده و تغییر جندانی نداشته است. عواملی که می تواند در ثبات نقش بازار باز در پایه پولی دخیل باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.