شاخص CPI چیست؟


شاخص CPI چیست؟

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

اخبار روز 26/07/2021

شاخص قیمت مصرف کننده

شاخص قیمت مصرف کننده معیاری است که میانگین وزنی قیمت سبد کالاها و خدمات مصرفی مانند حمل و نقل، غذا و مراقبت های پزشکی مصرف کنندگان را مورد بررسی قرار می دهد. با در نظر گرفتن تغییرات قیمت برای هر مورد موجود در سبد کالای از پیش تعیین شده و گرفتن میانگین آنها می توان CPI را محاسبه کرد. تغییرات CPI برای ارزیابی تغییرات قیمت مرتبط با هزینه های زندگی استفاده می شود.

CPI یکی از پرکاربردترین آمارها برای شناسایی دوره های تورم یا کاهش نقدینگی در بازار است. CPI ممکن است با شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) مقایسه شود، که به جای در نظر گرفتن قیمت های پرداخت شده توسط مصرف کنندگان، به بررسی میزان پرداخت های مشاغل برای تولیدات می پردازد.

  • شاخص قیمت مصرف کننده متوسط تغییرات قیمت ها که مصرف کنندگان برای سبد کالا و خدمات پرداخت می کنند را اندازه گیری می کند.
  • CPI پرکاربردترین معیار اندازه گیری نرخ تورم است.
  • آمار CPI افراد مختلف با درآمدهای مختلف، از جمله بازنشستگان، را پوشش می دهد؛ اما افراد خاصی، مانند بیماران روانی، را شامل نمی شود.
  • CPI از شاخص قیمت مصرف کننده برای حقوق بگیران شهری و کارمندان دفتری (CPI-W) و شاخص قیمت مصرف کننده برای همه مصرف کنندگان شهری (CPI-U) تشکیل شده است.

آشنایی با شاخص قیمت شاخص CPI چیست؟ مصرف کننده (CPI)

تورم به معنای کاهش قدرت خرید یک ارز معین در طول زمان می باشد. به عبارت دیگر، تورم نشان دهنده افزایش کلی قیمت ها است. برآورد کمی از میزان کاهش قدرت خرید را می توان در افزایش سطح متوسط قیمت سبد کالاها شاخص CPI چیست؟ و خدمات منتخب در اقتصاد در یک بازه زمانی معین نشان داد. افزایش کلی قیمت ها، که اغلب به صورت درصد نشان داده می شود، به این معنی است که قدرت خرید یک ارز نسبت به بازه های زمانی قبلی کاهش یافته است.

CPI معیاری است که برای اندازه گیری این تغییرات متوسط قیمت ها در طول زمان که مصرف کنندگان برای کالاها و خدمات پرداخت می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. اساساً، هدف این شاخص اندازه گیری سطح قیمت کل در اقتصاد یک کشور است و بنابراین قدرت خرید واحد پول آن کشور را اندازه گیری می کند. برای محاسبه CPI از میانگین وزنی قیمت کالاها و خدمات، که نشان دهنده الگوهای مصرفی افراد است، استفاده می شود.

اداره آمار نیروی کار آمریکا (BLS)، CPIرا به صورت ماهانه گزارش می کند و این کار را از سال 1913 تا کنون انجام داده است. CPI بر اساس میانگین شاخص برای بازه زمانی 1982 تا 1984 (جامع) می باشد، که در آن بازه به 100 رسیده بود. بنابراین، شاخص CPI 100 بدین معناست که تورم به سطح قبلی خود در سال 1984 برگشته است، در حالی که میزان 175 و 225 به ترتیب افزایش 75% و 125% نرخ تورم را نشان می دهد. این نرخ تورم در واقع تغییر CPI نسبت به دوره قبل است؛ این دوره چه ماهانه باشد، چه سه ماهه و یا حتی سالانه.

اگرچه CPI تغییرات قیمت کالاهای خرده فروشی و سایر اقلام خریداری شده توسط مصرف کنندگان را اندازه گیری می کند، اما این شاخص مواردی مانند پس اندازها و سرمایه گذاری ها را شامل نمی شود و اغلب می تواند هزینه های گردشگران و سرمایه گذاران خارجی را لحاظ نکند.

مهم: در جولای 2021، شاخص قیمت مصرف کننده 0.5% از ماه ژوئن تا جولای افزایش یافت که کندتر از 0.9% افزایش ماهانه از ماه مه است. در مقایسه با سال قبل، شاخص کامل 5.4% افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش 12 ماهه از سال 2008 است.

استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

CPI یک شاخص اقتصادی است. این شاخص پرکاربردترین معیار اندازه گیری تورم و اثربخشی سیاست اقتصادی دولت است. CPI دولت، مشاغل و شهروندان را در مورد تغییرات قیمت در اقتصاد آگاه می سازد و می تواند راهنمایی برای تصمیم گیری های آگاهانه در مورد اقتصاد باشد.

علاوه بر این، CPI و مولفه های تشکیل دهنده آن می توانند برای سایر شاخص های اقتصادی، از جمله شاخص خرده فروشی و شاخص درآمد ساعتی/هفتگی، به عنوان شاخص ضمنی عمل کنند. همچنین، می توان از آن برای ارزش گذاری واحد پول مصرف کننده برای تشخیص قدرت خرید آن استفاده کرد. به طور کلی، قدرت خرید واحد پول کشور با افزایش سطح قیمت کل کاهش می یابد و برعکس.

این شاخص همچنین می تواند برای تعیین میزان واجد شرایط بودن افراد برای کمک های دولتی از جمله تأمین اجتماعی استفاده شود و به طور خودکار می تواند میزان تغییرات دستمزد کارگران بومی را نشان دهد. طبق گزارش اداره آمار نیروی کار آمریکا، تعیین میزان تغییرات هزینه زندگی بیش از 50 میلیون شاخص CPI چیست؟ نفر از بازنشستگان ارتش و خدمات اجتماعی و افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی با CPI مرتبط است.

چه افرادی و چه چیزی در CPI پوشش داده می شود؟

آمار CPI افراد حرفه ای (مانند ورزشکاران و بازیگران حرفه ای)، افراد دارای مشاغل آزاد و بیکاران، افرادی که درآمد آنها زیر حد فقر فدرال است و همچنین بازنشستگان را شامل می شود. افرادی که در این شاخص گنجانده نشده اند عبارتند از: جمعیت غیر شهری یا روستایی، کشاورزان، نیروهای مسلح، افرادی که در حال حاضر در زندان به سر می برند و کسانی که در تیمارستان ها بستری هستند.

CPI هزینه سبد کالا و خدمات در سراسر کشور را به صورت ماهانه نشان می دهد. این کالاها و خدمات به هشت گروه اصلی تقسیم می شوند:

اداره آمار نیروی کار آمریکا مالیات بر فروش و مالیات غیر مستقیم (مالیاتی که مستقیماً با قیمت کالاها و خدمات مصرفی مرتبط هستند) را در CPI گنجانده است؛ اما سایر مالیاتی که مرتبط نیستند (مانند مالیات بر درآمد و مالیات بیمه اجتماعی) را در این شاخص لحاظ نکرده است. همچنین، سرمایه گذاری ها (سهام، اوراق قرضه و غیره)، بیمه عمر، املاک و سایر موارد غیر مرتبط با مصرف روزانه مصرف کنندگان را لحاظ نمی کند.

محاسبه CPI

اداره آمار نیروی کار آمریکا هر ماه با تماس یا بازدید از فروشگاه های خرده فروشی، موسسات خدماتی (مانند ارائه دهندگان خدمات تلویزیون کابلی، شرکت های هواپیمایی و آژانس های اجاره اتومبیل و کامیون)، مراکز اجاره دهنده و مطب های پزشکان در سراسر کشور حدود 80،000 مورد را در هر ماه ثبت می کند تا بتواند CPI جامعی را ارائه دهد.

فرمول محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده برای هر مورد (کالا/خدمات) به شرح زیر است:

سال پایه توسط اداره آمار نیروی کار تعیین می شود. داده های CPI برای سالهای اخیر بر اساس نظرسنجی های جمع آوری شده در سالهای قبل است.

انواع CPI

دو نوع CPI در هر دوره گزارش می شود:

1. CPI-W شاخص شاخص CPI چیست؟ قیمت مصرف کننده برای حقوق بگیران شهری و کارمندان دفتری است. ین سالهای 1913 تا 1977، اداره آمار نیروی کار بر اندازه گیری این نوع CPI تمرکز می کرد. CPI-W بر اساس خانوارهایی بود که بیش از نیمی از درآمد آنها از مشاغل دفتری یا دستمزدی به دست می آمد و در این خانوارها حداقل یکی از حقوق بگیران در چرخه 12 ماهه گذشته حداقل 37 هفته مشغول به کار بود. هدف اصلی CPI-W نشان دادن تغییرات هزینه های مزایایی که به دارندگان بیمه تامین اجتماعی پرداخت می شود است. این نوع CPI وضعیت حداقل %28 از جمعیت کشور را نشان می دهد.

2. CPI-U شاخص قیمت مصرف کننده برای همه مصرف کنندگان شهری است. این نوع CPI، %88 جمعیت ایالات متحده را شامل می شود و معیار بهتری برای نشان دادن وضعیت مردم کشور است. اداره آمار نیروی کار در سال 1978 بهبودهایی در CPI ایجاد کرد و جمعیت هدف گسترده تری را در آن گنجاند. این نوع CPI بر اساس هزینه تقریباً کل جمعیت ساکن در مناطق شهری یا کلانشهر است و شامل افراد حرفه ای (مانند ورزشکاران و بازیگران حرفه ای)، افراد دارای مشاغل آزاد، کسانی که زیر خط فقر زندگی می کنند، افراد بیکار و بازنشستگان است. همچنین شامل حقوق بگیران شهری و کارمندان می شود.

علیرغم ایجاد CPI-U در سال 1978، اداره آمار نیروی کار به اندازه گیری سنتی CPI-W ادامه داد. اما از سال 1985، تفاوت اصلی بین این دو شاخص در وزن هزینه های اختصاص داده شده به اقلام سبد خرید و مناطق جغرافیایی است.

داده های منطقه ای CPI

اداره آمار نیروی کار CPI را بر اساس منطقه نیز تقسیم بندی می کند. این گزارش هر ماه به چهار منطقه اصلی تقسیم می شود:

1. ایالت های شمال شرقی

2. ایالت ‌های غرب میانه

3. ایالت های جنوبی

4. ایالت های غربی

سه کلانشهر بزرگ نیز هر ماه تقسیم بندی می شوند:

1. شیکاگو، ناپرویل، الگین

2. لس آنجلس، لانگ بیچ، آناهیم

3. نیویورک، نیوآرک، جرسی سیتی

علاوه بر داده های منطقه ای که هر ماه تهیه می شود، اداره آمار نیروی کار گزارش های مربوط به 20 منطقه کلانشهری را نیز هر دو ماه یکبار منتشر می کند. این گزارشها مناطق با جمعیت زیاد را پوشش می دهند و آمار منطقه ای خاصی را به نمایش می گذارند.

انتقادات از روش CPI

چندین سال است که در مورد اینکه آیا CPI تورم را بیشتر یا کمتر از میزان واقعی نشان می دهد، اینکه این شاخص چگونه اندازه گیری می شود و اینکه آیا معیار مناسبی برای نشان دادن نرخ تورم است اختلاف نظرهایی وجود دارد. یکی از دلایل اصلی این بحث اختلاف نظر اقتصاددانان در مورد چگونگی اندازه گیری میزان تورم است.

طی سالهای گذشته درباره روش محاسبه CPI تجدید نظرهای متعددی صورت گرفته است. طبق گزارش اداره آمار نیروی کار، این تغییرات سوگیری های موجود که باعث شده بود CPI نرخ تورم را بیش از حد نشان دهد را حذف کرد. روش جدید تغییرات در کیفیت کالا و جایگزینی را در نظر می گیرد. جایگزینی (تغییر در خریدهای مصرف کنندگان در پاسخ به تغییرات قیمت) میزان نسبی کالاهای موجود در سبد خرید را تغییر می دهد.

نتیجه کلی CPI پایین تر است. اما منتقدان تغییرات روش محاسبه و تغییر از شاخص بهای تمام شده کالا (COGI) به شاخص هزینه زندگی (COLI) را دستکاری هدفمند می دانند که به دولت آمریکا این امکان را می دهد تا CPI پایین تری گزارش کند. امروزه منتقدان CPI استدلال می کنند که معیار تورم کمتر از میزان واقعی نشان دهنده افزایش واقعی قیمت ها نیست.

روش استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

CPI یک معیار اندازه گیری آماری است که توسط اداره آمار نیروی کار (BLS) تهیه شده است. این شاخص یکی از رایج ترین معیارهای آماری اقتصادی است و به طور گسترده برای اندازه گیری میزان تورم مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران به CPI، به عنوان شاخصی که جهت حرکت و رشد اقتصاد یک کشور را نشان می دهد، توجه زیادی دارند؛ CPI همچنین بر پیش بینی قیمت دارایی های وابسته به تورم، مانند اوراق قرضه و کالاها، تأثیر می گذارد. در میان عموم مردم CPI اغلب به عنوان یک معیار اندازه گیری برای سلامت کلی اقتصاد یک کشور در نظر گرفته می شود؛ به طوری که اکثر تحلیلگران اقتصادی CPI پایین تا متوسط را در محدوده 2 تا 3 درصد ترجیح می دهند.

CPI چگونه محاسبه می شود؟

CPI میانگین وزنی قیمت بخش وسیعی از کالاها و خدمات است. این مجموعه اقلام، که اغلب "سبد" شاخص CPI چیست؟ کالاهای (یا خرید) CPI نامیده می شوند، برای نشان دادن خرید محصولات و خدمات معمولی توسط مصرف کنندگان به کار می رود. در طول سالها با افزایش قیمت این اقلام به دلیل تورم، این رشد تدریجی قیمت در افزایش CPI منعکس می شود. در رسانه ها CPI معمولاً بر حسب درصد تغییر سالانه بیان می شود.

انتقادات به CPI

بعضی از کارشناسان استدلال کرده اند که CPI نمی تواند تغییرات منطقه ای در قیمت ها و همچنین الگوهای مختلف خرید گروه های خاص مردمی را نشان دهد. برای مثال شهروندان آمریکایی که شاخص CPI چیست؟ در مناطق گران قیمت مانند نیویورک یا سان فرانسیسکو زندگی می کنند ممکن است الگوهای خرید متفاوتی را در مقایسه با کسانی که در مناطق روستایی یا حومه شهر زندگی می کنند، داشته باشند. یکی دیگر از انتقادات رایج به CPI این است که، با لحاظ نکردن هزینه های مختلف، نرخ تورم را کمتر از میزان واقعی نشان می دهد.
برای مثال CPI شامل هزینه های پزشکی نقدی می باشد اما میزان مخارج درمانی شرکت های بیمه و طرح های خدمات درمانی دولتی را به طور کامل نشان نمی دهد.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

قیمت طلای جهانی امروز ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱

قیمت طلای جهانی امروز ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱

فرادید| طلا با دیگر در مسیر نزولی حرکت کرد و با افت قیمت در بازار روبه رو شد. امروز ۲۲ شهریور قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی با افت ۳.۶۴ درصد به ۱۷۲۱ دلار و ۳۷ سنت رسید. برخی تحلیلگران می‌گویند قیمت طلا کاهش شاخص CPI چیست؟ یافت به این دلیل که تمرکز سرمایه‌گذاران بر شاخص تورم در ایالات‌متحده است و می‌تواند بر افزایش بعدی نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر بگذارد. به گزارش فرادید؛ شاخص دلار در روز جمعه نزدیک به پایین‌ترین سطح بیش از یک هفته اخیر خود باقی ماند. دلار ضعیف تر، طلا را برای خریدارانی که ارز‌های دیگر دارند، ارزان‌تر می‌کند.بازدهی خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات متحده دو واحد پایه به ۱.۳۴ درصد اضافه می‌کند؛ در حالی که در بحبوحه‌ی نشست ضعیف روز دوشنبه به دلیل تعطیلات چین و تقویم آرام، معکوس عملکرد ضعیف شاخص CPI چیست؟ روز قبل را رقم می‌زند. با این حال، به نظر می‌رسد اظهارات اخیر تندروانه از سوی سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو آمریکا ترس از رکود را روی میز نگه می‌دارد.نشانه دیگری مبنی بر اینکه تورم ممکن است به اوج خود رسیده باشد، برای بازار طلا دلگرم‌کننده خواهد بود. فدرال رزرو بدون در نظر گرفتن این موضوع به افزایش خود ادامه خواهد داد، اما اینکه ممکن است پایانی در چشم‌انداز باشد، می‌تواند برای افزایش مجدد طلا پس از کاهش شدید اخیر کافی باشد.از سوی دیگر، کریستوفر والر، شاخص CPI چیست؟ رئیس فدرال رزرو، یکی از افراد برجسته‌ای بود که روز جمعه اعلام کرد که از افزایش قابل توجه دیگری در دو هفته آینده حمایت می‌کند. در همین راستا، استر جورج، رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی، به وضوحِ حذف تطبیق سیاست نهاد‌ها اشاره کرد. علاوه بر این، لورتا مستر، رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند، ابراز داشت: «تنها یک گزارش تورم برای تغییر چشم‌انداز فرد کافی نیست.» این سیاست‌گذار همچنین اظهار داشت که نرخ‌های سیاستی تا اوایل سال ۲۰۲۳ کمی بالاتر از ۴ درصد افزایش می‌یابد.نرخ‌های بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری شمش بدون بازده را افزایش می‌دهد و دلار را تقویت می‌کند. انتظار می‌رود که داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات‌متحده که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، نشان دهد که قیمت‌ها در ماه آگوست با سرعتی ۸.۱ درصدی در طول سال در مقایسه با ۸.۵ درصدی ماه جولای افزایش یافته است.در هر صورت باید به این نکته توجه کرد که شکست واضح خط روند حمایتی شیب‌دار صعودی از چهارشنبه گذشته که اکنون مقاومت در حدود ۱۷۲۰ دلار است، قیمت طلا را به سمت آستانه ۱۷۰۰ دلار هدایت می‌کند.با این حال، یک خط حمایت شیب‌دار صعودی از ۲۱ جولای، نزدیک به ۱۶۹۰ دلار، می‌تواند خرس‌های طلا (معامله‌گرانی که به دنبال کاهش قیمت‌ها هستند) را به چالش بکشد؛ قبل از اینکه آن‌ها را به سمت کف سالانه ۱۶۸۰ دلار هدایت کند.در همین حال، خریداران طلا حتی اگر بتوانند از مانع فوری ۱۷۲۰ دلاری عبور کنند، راه پر دست‌اندازی برای بازگشت دارند.گفته می‌شود، یک خط مقاومت نزولی از اواسط آگوست پیش از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ (۱۰۰-SMA)، به ترتیب حدود ۱۷۲۴ دلار و ۱۷۲۷ دلار است تا صعود کوتاه‌مدت فلز را محدود کند. به دنبال آن، خط مقاومت هفتگی و ۲۰۰-SMA نزدیک به ۱۷۳۱ دلار و ۱۷۵۱ دلار توجه بازار را به خود جلب خواهد کرد. تقاضای فیزیکی طلا در برخی مراکز آسیایی در هفته گذشته ثابت ماند، زیرا قیمت‌های پایین‌تر خریداران را فریب داد، اگرچه افزایش نرخ‌های داخلی خرید در هند را محدود کرد.دارایی‌های اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، ۰.۱۶ درصد کاهش یافت و از ۹۶۸.۱۵ تن در روز پنجشنبه به ۹۶۶.۶۴ تن در روز جمعه رسید.

قیمت طلای جهانی از مسیر صعود بازگشت!

قیمت طلای جهانی از مسیر صعود بازگشت!

قیمت طلا امروز دوشنبه (۱۲ سپتامبر) بعد از اندکی افزایش در ساعات اولیه بازار، کاهش یافت زیرا تمرکز سرمایه‌گذاران بر شاخص تورم در ایالات‌متحده است و می‌تواند بر افزایش بعدی نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر بگذارد.

به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا در ساعت ۸ و ۵۸ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۴.۹ درصد کاهش به ۱۷۱۲ دلار و ۲۰ سنت رسید و قیمت طلا در بازار معاملات آتی آمریکا نیز با ۰.۲۹ درصد کاهش به ۱۷۱۳ دلار و ۲۰ سنت رسید.

شاخص دلار در روز جمعه نزدیک به پایین‌ترین سطح بیش از یک هفته اخیر خود باقی ماند. دلار ضعیف تر، طلا را برای خریدارانی که ارزهای دیگر دارند، ارزان تر می‌کند.

مقامات فدرال‌رزرو روز جمعه به دوره اظهارنظر عمومی خود در آستانه نشست سیاستگذاری بانک مرکزی ایالات متحده در ۲۰ تا ۲۱ سپتامبر، با درخواست‌های قوی برای افزایش بیش از حد نرخ دیگر برای مبارزه با تورم بالا پایان دادند.

نشانه دیگری مبنی بر اینکه تورم ممکن است به اوج خود رسیده باشد، برای بازار طلا دلگرم‌کننده خواهد بود. فدرال رزرو شاخص CPI چیست؟ بدون در نظر گرفتن این موضوع به افزایش خود ادامه خواهد داد اما اینکه ممکن است پایانی در چشم‌انداز باشد، می‌تواند برای افزایش مجدد طلا پس از کاهش شدید اخیر کافی باشد.

نرخ‌های بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری شمش بدون بازده را افزایش می‌دهد و دلار را تقویت می‌کند. انتظار می‌رود که داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات‌متحده که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، نشان دهد که قیمت‌ها در ماه آگوست با سرعتی ۸.۱ درصدی در طول سال در مقایسه با ۸.۵ درصدی ماه جولای افزایش یافته است.

در همین حال، منابع به رویترز گفتند که سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا با وجود رکود احتمالی، خطر افزایش نرخ بهره خود را برای مهار تورم بی سابقه در منطقه یورو به دو درصد یا بیشتر می‌بینند.

تقاضای فیزیکی طلا در برخی مراکز آسیایی در هفته گذشته ثابت ماند زیرا قیمت‌های پایین‌تر خریداران را فریب داد، اگرچه افزایش نرخ‌های داخلی خرید در هند را محدود کرد.

دارایی‌های اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، ۰.۱۶ درصد کاهش یافت و از ۹۶۸.۱۵ تن در روز پنجشنبه به ۹۶۶.۶۴ تن در روز جمعه رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره پس از رسیدن به بالاترین سطح بیش از دو هفته گذشته، با ۰.۳ درصد افزایش به ۱۸.۸۳ دلار در هر اونس رسید و پلاتین با ۰.۸ درصد کاهش به ۸۷۳.۶۸ دلار و پالادیوم ۰.۶ درصد کاهش یافت و به ۲۱۵۹ دلار و ۳۱ سنت رسید.

قیمت بیت کوین چند شد؟ دستکاری قیمت ارزهای دیجیتال توسط نهنگ‌ها!

قیمت بیت کوین

نهنگ ها سقف قیمت کوتاه مدت قیمت بیت کوین را فراهم می کنند!

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView و MihanBlockchain نشان می‌دهند که بیت‌کوین/دلار آمریکا به بالاترین قیمت‌های چند هفته‌ای ۲۱۶۷۱ دلاری رسیده است.

این جفت از فشار کوتاهی که در اوایل ۹ سپتامبر (جمعه ۱۸ شهریور ۱۴۰۱) شروع شد، سرمایه گذاری کرد و پس از رسیدن به پایین ترین سطح از پایان ژوئن، حدود ۱۰ درصد افزایش یافت.

در تجزیه و تحلیل این رویدادها، منبع نظارت بر روی زنجیره Whalemap اشاره کرد که خرید توسط نهنگ‌ها به طور موثر به بیت‌کوین اجازه داده است تا قیمت بیت کوین (BTC) افزایش یابد.

۱۹,۰۰۰ دلار قبلاً منطقه مورد علاقه خریداران بود و بنابراین در طول بازدید به پایین‌ترین حد دو ماهه، این مورد نقض نشد.

همانطور که میهن بلاکچین گزارش داد، دو منطقه کلیدی دیگر حمایت از نهنگ ها ۱۶۰۰۰ و ۱۳۰۰۰ دلار هستند.

تیم Whalemap اظهار داشت: "پشتیبانی از نهنگ در ۱۹ هزار دلار کاملاً به سمت بالا کار کرد."

۲۱۵۴۳ دلار قیمت بیت کوین در حال حاضر نزدیکترین مقاومت بر اساس اطلاعات موجود از رفتار نهنگ ها است.

نمودار زیر اهمیت قیمت ۲۱۰۰۰ دلاری را نشان می دهد که BTC/USD در آن روز در حال فعالیت بود. علاوه بر اینکه این منطقه مورد توجه نهنگ ها بود، در اواسط ماه اوت قبل از اینکه به سمت مقاومت حرکت کند، به عنوان پشتیبان عمل کرد.

قیمت بیت کوین

منبع توئیتر whalemap

نمودار همراه اهمیت راهروی ۲۱۰۰۰ دلاری را نشان می دهد که BTC/USD در آن روز در حال فعالیت بود. علاوه بر اینکه این منطقه مورد توجه نهنگ ها بود، در اواسط ماه اوت قبل از اینکه به سمت مقاومت حرکت کند، به عنوان پشتیبان عمل کرد.

انتظار می رود قیمت اتریوم به ۱۹۰۰ دلار برسد

اتر مورد توجه بیشتر معامله گران بود که بالاترین میزان خود را از ۱۹ اوت در روز قبل از بازیابی مجدد کسب کرد.

حساب محبوب توییتر Il Capo of Crypto استدلال می‌کند که پیش از وقوع یک نزول، ۱۷۴۵ دلار هنوز قابل شکست است .

او در به‌روزرسانی جدید پیش‌بینی کرد: «مستقیماً به سمت مقاومت ۱۸۰۰-۱۹۰۰ دلار می‌رویم».

من انتظار دارم پس از رسیدن به این سطح، روند نزولی ادامه یابد. این ممکن است در تاریخ ادغام یا قبل از آن باشد."

قیمت بیت کوین

طبق مطلب قبلی منتشر شده در سایت سرپوش ، در روز جمعه، بزرگترین ارز دیجیتال (بیت کوین) از نظر ارزش بازار، بیش از ۱۰ درصد رشد کرد و به سطح ۲۱۰۰۰ دلار رسید که بزرگترین افزایش روزانه آن در شش ماه گذشته است.

اتفاقات تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین

• بنا به بررسی سایت میهن بلاکچین، در کوتاه مدت ۲ اتفاق تاثیر گذار در انتظار بازار کریپتو است. اولین مورد آپدیت بلاتریکس (Bellatrix) بر روی بیکن چین شبکه اتریوم است که قرار است در ایپاک ۱۴۴۸۹۶ در ساعت UTC ۱۱:۳۴ تاریخ ۶ سپتامبر (ساعت ۱۶:۰۴ تاریخ ۱۵ شهریور) به وقوع بپیوندد. این اولین مرحله از ۲ مرحله فرآیند ادغام مرج اتریوم است.

• اتفاق مهم دیگر مربوط به تاریخ ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور) است که قرار است شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا (CPI) اعلام شود. اخیرا قیمت بیت کوین واکنش هیجانی به اعلام این نرخ داشته است. این شاخص در ماه گذشته با ۰.۶٪ کاهش به ۸.۵٪ رسید.

ترند قیمتی لونا

قیمت لونا در چند روز گذشته افزایش شدیدی داشته است که در گزارش قبلی سرپوش به آن اشاره شده‌است. همچنین برای مشاهده اخبار ارز دیجیتال به این صفحه مراجعه کنید.

قیمت بیت کوین (Bitcoin)، قیمت تتر (Tether)، قیمت اتریوم (Ethereum) و سایر رمزارز ها، امروز

قیمت بیت کوین

۱. قیمت بیت کوین (BTC)

طبق اطلاعات سایت میهن بلاکچین

• قیمت بیت کوین : ۲۱۵۹۷ دلار

• قیمت بیت کوین به تومان : ۶۵۶,۷۸۶,۳۶۷ تومان

o تغییرات قیمت بیت کوین نسبت به دیروز : ۰.۲۱ درصد افزایش

قیمت بیت کوین

۲. قیمت تتر (USDT)

بنا به بررسی وبسایت mihanblockchain قیمت تتر

• قیمت تتر : ۱ دلار

• قیمت تتر به تومان : ۳۰,۴۱۵ تومان

o تغییرات قیمت تتر (به تومان) نسبت به دیروز : ۰.۳ درصد افزایش

قیمت بیت کوین

۳. قیمت اتریوم (ETH)

بنا بر اطلاعات قیمتی وبسایت کوین دسک ( Coindesk ) قیمت اتریوم

• قیمت اتریوم : ۱۷۶۸ دلار

• قیمت تتر به تومان : ۵۳,۷۷۶,۷۳۳.۰۹ تومان

o تغییرات قیمت اتریوم نسبت به دیروز : ۲.۰۵ درصد افزایش

قیمت بیت کوین

۴. قیمت لونا (LUNC)

طبق مشاهده صفحه قیمت لونا کلاسیک و لونا در میهن بلاکچین (mihanblockchain.com)

کاهش تورم تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان چینی

درحالی که مردم در نقاط مختلف دنیا با غول تورم روبه‌رو هستند و این موضوع از کیفیت زندگی و سطح رفاه عمومی در کشورهای با درآمد بالا کاسته و در عین حال به بحران تامین انرژی و مواد غذایی در کشورهای فقیر منجر شده، چینی‌ها در مهار تورم موفق بوده‌اند. بخشی از کنترل تورم در بخش مصرف ناشی از نظارت قیمتی در این کشور است، اما در ماه اوت تورم برای تولیدکنندگان نیز کاهش داشته است، که برخی تحلیلگران این افت نرخ تورم را ناشی از کاهش تقاضا و رکود دانسته و بنابراین نسبت به آن چندان خوش‌بین نیستند.

کاهش تورم تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان چینی

به گزارش اکوایران، داده‌های رسمی چین نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده این کشور در ماه اوت در بحبوحه گرمای کم سابقه هوا و شعله‌ور شدن مجدد ویروس کرونا با سرعتی کمتر از حد انتظار افزایش یافت، در عین حال تورم تولیدکنندگان نیز در این ماه به کمترین میزان پس از فوریه 2021 کاهش یافت.

عقبگرد تورمی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان چینی

براساس داده‌های منتشر شده از سوی اداره ملی آمار چین (NBS) که در روز نهم سپتامبر منتشر شد، شاخص قیمت مصرف کننده CPI نسبت به اوت سال گذشته تنها رشدی 2.5 درصدی داشت؛ این در حالی بود که این شاخص در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل افزایشی 2.7 درصدی را تجربه کرده بود. در عین حال تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز نیز برای ماه اوت پیش‌بینی افزایش 2.8 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ماه اوت را داشتند.

شاخص قیمت تولیدکننده درب کارخانه نیز برای ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.3 درصد افزایش یافت که این رقم پایین‌ترین نرخ آن پس از فوریه 2021 است. در عین حال این شاخص در ماه ژوئیه رشدی 4.2 درصدی داشت و بنابراین تولید کنندگان چینی افت نرخ خوبی از ماه ژوئیه به اوت به ثبت رساندند. شرکت‌کنندگان در نظرسنجی رویترز نیز رشد 3.1 درصدی برای شاخص قیمت تولیدکننده پیش‌بینی کرده بودند.

هشدار چین نسبت به رشد تورمی

اگرچه تورم در چین برای ماه اوت کاهش داشت اما بانک خلق چین (PBoC) در ماه اوت هشدار داد که چین با افزایش فشار تورم ساختاری مواجه است و تورم CPI ممکن است برای چند ماه در نیمه دوم سال از 3 درصد فراتر رود. دولت چین تورم مصرف‌کننده کمتر از 3 درصد را هدفگذاری کرده است. این در حالی است که این میزان به مراتب کمتر از تورم فعلی در سایر اقتصادهای بزرگ در دنیا است.

تحلیلگران معتقدند افزایش تورم مصرف کننده می‌تواند زمینه تسهیل سیاست انبساط پولی را در چین دشوار کند، این در حالی است که این کشور برای عبور از رکود نیاز به افزایش محرک‌های مالی دارد.

تورم مواد غذایی و انرژی بالاتر از تورم عمومی

قیمت مواد غذایی در ماه اوت نسبت به زمان مشابه در سال قبل رشدی 6.1 درصدی داشت که این رقم اندکی از میزان رشد نرخ مواد غذایی در ماه ژوئیه که برابر 6.3 درصد بود، کمتر است. در عین حال بهای گوشت خوک پس از رشد 20.2 درصدی در ژوئیه، در این ماه افزایشی 22.4 درصدی داشت. قیمت خوک در بزرگترین تولید کننده گوشت خوک در جهان در ماه‌های اخیر افزایش یافته است، زیرا کاهش گله‌های پرورشی که از سال گذشته آغاز شد بع تازگی تاثیر خود را بر افت قیمت در بازار گذاشته است.

در عین حال core CPI که بی‌ثباتی نرخ مواد غذایی و انرژی را نشان می‌دهد نسبت به سال قبل افزایشی 0.8 درصدی در ماه اوت داشت. البته این شاخص نسبت به ماه ژوئیه بدون تغییر ماند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.