ارزش‌گذاری اختیار


اختیارمعامله با سررسید بلندمدت به بورس تهران آمد

شرکت بورس اوراق بهادار تهران با توجه به درخواست فعالان بازار، قراردادهای اختیار معامله با سررسیدهای یکساله را در راستای امکان استفاده از استراتژی‌‌‌های معاملاتی با افق‌‌‌های زمانی متنوع، در نمادهای بنیادی بازار ارزش‌گذاری اختیار ارائه می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) به نقل از بورس تهران، سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: قراردادهای اختیارمعامله مبتنی بر سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) با سررسید شهریور ۱۴۰۲، هم‌‌‌اکنون در بازار اختیار بورس تهران فعال و قابل معامله هستند. همچنین دوره معاملاتی قراردادهای اختیارمعامله سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) با سررسید مهرماه ۱۴۰۲ از امروز (۲۲شهریورماه ۱۴۰۱) آغاز خواهد شد. قراردادهای ارزش‌گذاری اختیار اختیارمعامله یکساله روی سهام شرکت فولادمبارکه اصفهان (فولاد) نیز به‌زودی ارائه خواهد شد.

وحید مطهری‌‌‌نیا افزود: نکته مهم در ارزش‌گذاری قراردادهای اختیارمعامله با سررسیدهای بلندمدت، لحاظ سود تقسیمی دارایی‌‌‌های پایه ارزش‌گذاری اختیار اوراق اختیارمعامله مبتنی بر آن است. سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی تصریح کرد: چنانچه دارایی پایه قراردادهای اختیار معامله در طول دوره معاملاتی این قراردادها مشمول پرداخت سود نقدی شود، این مبلغ باید در ارزش‌گذاری قیمت (پریمیوم) قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر همان دارایی پایه، لحاظ ‌شود. وی در پایان گفت: فعالان بازار سرمایه می‌‌‌توانند با مراجعه به ماشین‌حساب ارزش‌گذاری اختیار معامله سایت بورس اوراق بهادار تهران (https:/ / tse.ir/ calculators/ option_valuation) و قراردادن مقدار درصدی نسبت سود تقسیمی به قیمت دارایی پایه، ارزش‌گذاری دقیق‌تری از قراردادهای اختیارمعامله با سررسیدهای بلندمدت به‌دست آوردند.

اختیارمعامله با سررسید بلند مدت به بورس تهران آمد

شرکت بورس اوراق بهادار تهران با توجه به درخواست فعالان بازار، قراردادهای اختیارمعامله با سررسیدهای یک‌ساله را در راستای امکان استفاده از استراتژی‌های معاملاتی با افق‌های زمانی متنوع، در نمادهای بنیادی بازار ارائه می‌کند.

اختیارمعامله با سررسید بلند مدت به بورس تهران آمد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از بورس تهران، وحیدمطهری‌نیا سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی، با بیان مطلب فوق اظهار داشت: قراردادهای اختیارمعامله مبتنی بر سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با سررسید شهریور ۱۴۰۲، هم‌اکنون در بازار اختیار بورس تهران فعال بوده و قابل معامله می‌باشند. همچنین دوره معاملاتی قراردادهای اختیارمعامله سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) با سررسید مهرماه ۱۴۰۲ نیز از روز سه‌شنبه (۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱) آغاز خواهد شد. قراردادهای اختیارمعامله یکساله بر روی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) نیز به زودی ارائه خواهد گردید.

سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی افزود: نکته مهم در ارزشگذاری قراردادهای اختیارمعامله با سررسیدهای بلندمدت، لحاظ سود تقسیمی دارایی‌های ارزش‌گذاری اختیار پایه اوراق اختیارمعامله مبتنی بر آن است.

مطهری نیا تصریح کرد: چنانچه دارایی پایه قراردادهای اختیار معامله در طول دوره معاملاتی این قراردادها مشمول پرداخت سود نقدی شوند، این مبلغ باید در ارزشگذاری قیمت (پریمیوم) قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر همان دارایی پایه، لحاظ می شود.

اختیار معامله با سررسید بلند مدت، به بورس تهران آمد

شرکت بورس اوراق بهادار تهران، قراردادهای اختیارمعامله با سررسیدهای یک‌ساله را در راستای امکان استفاده از استراتژی‌های معاملاتی با افق‌های زمانی متنوع، در نمادهای بنیادی بازار ارائه می‌کند.

به گزارش بازار، وحیدمطهری‌نیا سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای ارزش‌گذاری اختیار نوین مالی، با بیان مطلب فوق اظهار داشت: قراردادهای اختیارمعامله مبتنی بر سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با سررسید شهریور ۱۴۰۲، هم‌اکنون در بازار اختیار بورس تهران فعال بوده و قابل معامله می‌باشند. همچنین دوره معاملاتی قراردادهای اختیارمعامله سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) با سررسید مهرماه ۱۴۰۲ نیز از روز سه‌شنبه (۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱) آغاز خواهد شد. قراردادهای اختیارمعامله یکساله بر روی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) نیز به زودی ارائه خواهد گردید.

سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی افزود: نکته مهم در ارزشگذاری قراردادهای اختیارمعامله با سررسیدهای بلندمدت، لحاظ سود تقسیمی دارایی‌های پایه اوراق اختیارمعامله مبتنی بر آن است.

مطهری نیا تصریح کرد: چنانچه دارایی پایه قراردادهای اختیار معامله در طول دوره معاملاتی این قراردادها مشمول پرداخت سود نقدی شوند، این مبلغ باید در ارزشگذاری قیمت (پریمیوم) قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر همان دارایی پایه، لحاظ می شود.

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیار واقعی آسیایی

روش اختیار واقعی یکی از روش های مورد توجه برای ارزش گذاری اقتصادی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت است. با این حال بسیاری بر این باورند که نمی توان به نتایج این روش کاملا تکیه کرد زیرا اختیار واقعی، ارزش انعطاف پذیری های مرتبط با پروژه ها را دست بالا محاسبه می کند. یکی از دلائل عمده برآورد نامناسب ارزش انعطاف پذیری ها، بکارگیری مدلهای ارزشگذاری اختیارهای مالی برای اختیارهای واقعی است درحالیکه این دو نوع اختیار دارای تفاوتهایی می باشند. در این مقاله ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها با استفاده از اختیار واقعی آسیایی جهت نزدیک نمودن اختیارهای واقعی به شرایط دنیای واقعی بکار گرفته شده است. اختیار آسیایی نوعی از اختیارهای مالی است که ارزش آن برخلاف اختیارهای معمولی وابسته به تغییرات قیمت دارایی پایه در طول زمان می باشد. در این مطالعه برای ارزشگذاری اختیار آسیایی از روش ارزش‌گذاری اختیار درخت دوجمله ای انبوه استفاده شده است. رویکرد پیشنهادی این مقاله برای ارزشگذاری یک پروژه واقعی بکار گرفته شد. همانطور که انتظار می رفت، نتایج حاصل از رویکرد اختیار آسیایی واقعی به دلیل برآورد مطابق با شرایط واقعی، انعطاف پذیری ها را کمتر از اختیارات معمولی برآورد می کند.

نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

International Journal of Industrial Engineering & Production Management

روش اختیار واقعی یکی از روشهای مورد توجه برای ارزش‌گذاری اقتصادی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت است. با این حال بسیاری بر این باورند که نمی توان به نتایج این روش کاملا تکیه کرد زیرا اختیار واقعی، ارزش انعطاف پذیری های مرتبط با پروژه ها را دست بالا محاسبه می کند. یکی از دلائل عمده برآورد نامناسب ارزش انعطاف پذیری ها، بکارگیری مدلهای ارزشگذاری اختیارهای مالی برای اختیارهای واقعی است درحالیکه این دو نوع اختیار دارای تفاوتهایی می باشند. در این مقاله ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها با استفاده از اختیار واقعی آسیایی جهت نزدیک نمودن اختیارهای واقعی به شرایط دنیای واقعی بکار گرفته شده است. اختیار آسیایی نوعی از اختیارهای مالی است که ارزش آن برخلاف اختیارهای معمولی وابسته به تغییرات قیمت دارایی پایه در طول زمان می باشد. در این مطالعه برای ارزشگذاری اختیار آسیایی از روش درخت دوجمله ای انبوه استفاده شده است. رویکرد پیشنهادی این مقاله برای ارزشگذاری یک پروژه واقعی بکار گرفته شد. همانطور که انتظار می‌رفت، نتایج حاصل ارزش‌گذاری اختیار از رویکرد اختیار آسیایی واقعی به دلیل برآورد مطابق با شرایط واقعی، انعطاف پذیری ها را کمتر از اختیارات معمولی برآورد می‌کند.

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد مهندسی و روش های ارزیابی پروژه
دریافت: 1390/11/15 | پذیرش: 1392/11/13 | انتشار: 1392/11/13اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.