سفارشات Market


ذات نقدی

انواع سفارشها در متاتریدر چگونه است ؟

«متاتریدر »5 آماده سازی درخواستهای مشتری و کارگزار را برای ارسال به سیستم معاملات بر عهده دارد. اضافه بر این، این نرم افزار کنترل و مدیریت موقعیتهای باز را فراهم میکند. برای این اهداف، انوع مختلف سفارشهای معاملاتی قابل استفاده است. در این نرم افزار دو نوع اصلی سفارش وجود دارد. سفارش لحظه ای (یا سفارش در قیمت بازار »Market Exchange« ) یا سفارش شرطی ( Pending Order ) در کنار این دو نوع سفارش، توقف ضرر ( Stop Loss ) و برداشت سود (Take Profit) نیز موجود هستند.

این سفارش دستور به کارگزار برای خرید اوراق بهادار در قیمت مظنه بازار است. در حال حاضر براساس دستور العمل سازمان بورس، سفارش مشتری مستقیماًً در سامانه معاملات قرار میگیرد. لذا در حالت فعلی، اصطلاحاً سفارش مستقیم ( Exchange ) به جای سفارش بازار (Market) استفاده میشود

سفارش شرطی، اجازه مشتری به کارگزار است که خرید و فروش را در شرایط از پیش تعیین شده ای انجام دهد. برای معاملات شرطی انواع زیر وجود دارد:

خرید محدود ( Buy Limit ): سفارش برای خرید اوراق در قیمت عرضه که مساوی یا بهتر از آنچه در سفارش تعیین شده است، باشد. در این حالت، سطح قیمت فعلی، بالاتر از قیمت سفارش است. معمولاًً وقتی این سفارش گذاشته میشود که انتظار میرود قیمت تا سطح سفارش، افت کرده و پس از آن صعودی شود.

خرید توقفی ( Buy Stop ): دستور ایجاد سفارش خرید در قیمت عرضه، زمانی که قیمت بازار به آنچه در سفارش تعیین شده است، برسد. در این حالت، سطح قیمت فعلی، پایینتر از قیمت سفارش است. معمولاًً وقتی این سفارش گذاشته میشود که انتظار میرود قیمت تا سطح سفارش افزایش پیدا کرده و پس از آن نیز به صعود خود ادامه دهد.

فروش محدود ( Sell Limit ): سفارش برای فروش اوراق در قیمت تقاضا که مساوی یا بهتر از آنچه در سفارش تعیین شده است، باشد. در این حالت، سطح قیمت فعلی، پایینتر از قیمت سفارش است. معمولاًً وقتی این سفارش گذاشته میشود که انتظار میرود قیمت تا سطح سفارش بالا آمده و پس از آن افت کند.

فروش توقفی ( Sell Stop ): دستور ایجاد سفارش برای فروش اوراق در قیمت تقاضا زمانی که قیمت بازار به آنچه در سفارش تعیین شده است، برسد. در این حالت، سطح قیمت فعلی بالاتر از قیمت سفارش است. معمولاًً وقتی این سفارش گذاشته میشود که انتظار میرود قیمت تا سطح سفارش نزول کرده و پس از آن نیز به افت خود ادامه دهد.

خرید توقفی محدود ( سفارشات Market Buy Stop Limit ): این سفارش ترکیبی از دو نوع سفارش خرید ذکر شده است. در این حالت به محض رسیدن سفارشات Market قیمت بازار به قیمت وارد شده در سفارش، سفارش محدود در قیمت دیگری گذاشته میشود. در این حالت قیمت بازار، پایین تر از قیمت سفارش است.

فروش توقفی محدود (Sell Stop Limit ): این سفارش ترکیبی از دو نوع سفارش فروش ذکر شده است. در این حالت به محض رسیدن قیمت بازار به قیمت وارد شده در سفارش، سفارش محدود در قیمت دیگری گذاشته میشود. در این حالت قیمت بازار، بالاتر از قیمت سفارش است.


این آیتم برای این طراحی شده است که پس از دریافت سود مشخصی، بعد از رسیدن قیمت بازار به حد مورد نیاز، سهام خریده شده فروش رود. اجرای این دستور به بسته شدن کامل موقعیت منجر میشود. این دستور همیشه به یک موقعیت باز یا یک سفارش شرطی ( Pending) متصل است.

تعریف نقاط توقفی ( Stop Levels ) در سفارش فروش تنها برای نمادهایی معنی دار خواهد بود که امکان فروش استقراضی وجود داشته باشد. در بازار بورس تهران، چنین امکانی فراهم نیست.

این سفارش برای حداقل کردن ضرر طراحی شده است، وقتی که سهام وارد منطقه ضرر شده است. اگر قیمت اوراق بهادار مورد نظر پس از نزول به این سطح برسد، فروخته خواهد شد و موقعیت به طور خودکار بسته میشود. در بازار بورس تهران، امکان فروختن سهام یکه در مالکیت فرد نیست وجود ندارد و امکان short sell به طور کلی امکانپذیر نیست. لذا نقطه توقف ضرر برای سفارشهای فروش کاربردی ندارد.

کالاهای پیشنهادی

فروش اقساطی

ذات نقدی

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

ذات نقدی

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

ذات نقدی

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر سفارشات Market تایید باشید!

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

جدیدترین محصولات

Earphone Cleaner Pen

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر سفارشات Market تایید باشید!

Lenovo USB To LAN Converter A509

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

Lenovo Bluetooth Dongle LX1815

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

BASEUS Car Holder SUYL-LG01

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

BASEUS Car Holder SUYL-WL01

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

Baseus Headset NGTD010202

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

Mercusys ADSL Modem MW-300D

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

Baseus Headset NGTD010201

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

BASEUS Power Bank PPIMDA-C0A 22.5W (30000mAh)

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

BASEUS Power Bank PPDGL-01 100W (20000mAh)

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

BASEUS Power Bank PPIMDA-D01 65W (20000mAh)

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

BASEUS Power Bank PPJL000001 65W With T/C Cable (20000mAh)

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

BASEUS Power Bank PPQD-H02 20W With Lightning Cable (20000mAh) White

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

BASEUS Power Bank PPBD020301 25W (20000mAh) Black

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

BASEUS Power Bank PPCX020002 (6000mAh) White

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

Tsco Mousce TM700W Black

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

Tsco Keyboard TK7003W Black

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

(Tsco Keyboard TK8034 Black (wired

برای نمایش قیمت عضو شوید

کاربر مهمان منتظر تایید باشید!

برندها

جدیدترین مقالات

بهترین گوشی های موبایل بازار ایران (اردیبهشت ۱۴۰۰)

رینگ لایت چیست و چه کاربردی دارد ؟

کدام ماوس برای من بهتر است ؟

راهنمای خرید رکوردر

پرزنتر (Presenter ) یا پوینتر ( Pointer ) چیست؟

راهنمای خرید شارژر گوشی های موبایل

مهم ترین ویژگی های یک پاور بانک خوب چیست ؟

تفاوت هدست، هدفون و هندزفری و کاربرد هر کدام چیست؟

آیا می‌توان از هر شارژری برای شارژ گوشی استفاده کرد؟

هر انچه درباره شارژ های بی سیم باید بدانید

درباره مموری مارکت
خدمات مشتریان

۱۴۰۱ - کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مموری مارکت می باشد.

ورود به سامانه

 • ورود با کلمه عبور
 • ورود با تلفن همراه
شماره کارت ها

بانک ملت

شماره حساب
شماره شبا

بانک صادرات

شماره حساب
شماره شبا

بانک ملی

شماره حساب
شماره شبا

بانک رفاه

شماره حساب
شماره شبا
سبد خرید شما

keyboard_arrow_left برای دیدن همه ی ستون های جدول پیمایش افقی کنید.
keyboard_arrow_left گزینه نهایی کردن فاکتور در پایین صحفه قرار دارد.

keyboard_arrow_left هزینه ارسال جهت فاکتورهای کمتر از ۳ میلیون تومان ۳۰ هزار تومان می باشد.
keyboard_arrow_left ارسال رایگان خارج از محدوده شهر شیراز فقط توسط پست انجام می گیرد.
keyboard_arrow_left روز دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ارسال فاکتور با مبلغ بالای ۳ ملیون تومان جهت شهرک صدرا و گلستان رایگان می‌باشد (ثبت سفارش تا قبل از ساعت ۲۰ روز قبل) keyboard_arrow_left در فاکتور شما کالا با ذات نقدی وجود دارد

سفارشات Market

متن نحوه ارسال سفارش را در این قسمت بنویسید متن نحوه ارسال سفارش را در این قسمت بنویسیدمتن نحوه ارسال سفارش را در این قسمت بنویسیدمتن نحوه ارسال سفارش را در این قسمت بنویسیدمتن نحوه ارسال سفارش را در این قسمت بنویسیدمتن نحوه ارسال سفارش را در این قسمت بنویسیدمتن نحوه ارسال سفارش را در این قسمت بنویسید

پویا تجارت

خدمات مشتریان

 • حمایت از مشتریان
 • پیگیری سفارشات
 • سوالات متداول
 • روش های ارسال و هزینه ها
 • انتقادات و پیشنهادات

راهنمای خرید

 • نحوه ثبت سفارش
 • نحوه ارسال سفارش
 • نحوه ارسال سفارش
 • راهنمای پرداخت

اطلاعات تماس

کاربر گرامی با عضویت در خبرنامه ما می توانید از آخرین قیمت ها و تخفیف های ویژه ما ما مطلع سفارشات Market شوید

لطفا برای ورود یا ثبت نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

با ورود و یا ثبت نام در آنلاین مارکت شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت آنلاین مارکت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید

تفاوت market execution و Instant Execution چیست؟ | آموزش بزرگ ‌ترین بازار سرمایه جهان

تفاوت market execution و Instant Execution چیست؟

تفاوت market execution و Instant Execution چیست؟ | آموزش فارکس بزرگ ‌ترین بازار سرمایه جهان

مفهوم market execution یا معاملات با اجرای بازار :

market execution یا By Market یک نوع دستور اجرای معاملات است که مفهوم آن سفارش خرید یا فروش در بهترین قیمت موجود است. در این نوع دستور، بروکر این مجوز را دارد ، تا در نزدیکترین قیمت به قیمت فعلی بازار اقدام به باز کردن یا سفارشات Market کلوز کردن معاملات کند.
بدیهی است در این نوع دستور به معامله گر اخطار ریکوت Re-quote یا price change نشان داده نـمی شود.

مفهوم Instant Execution یا معاملات با اجرای آنی :

Instant Execution یک نوع دیگر از دستور اجرای معاملات است که در این نوع دستور، بروکر موظف است دقیقا در همان قیمتی که تریدر کلیک کرده است درخواست را ثبت کند. در این نوع دستور، هنگامیکه تریدر اقدام به باز کردن یا کلوز کردن معاملات کند ، بروکر میبایست در همان قیمت درخواست را اجرا نماید.
اگر نوسانات قیمت زیاد باشد و بروکر نتواند درهمان قیمت اقدام به باز کردن یا کلوز کردن معاملات کند ، به معامله گر اخطار ریکوت Re-quote یا price change نشان داده می شود.

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی بروکر amarkets کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

آموزش تنظیم کردن مقدار price change در متاتریدر :

در برنامه متاتریدر قابلیتی وجود دارد که تریدر میتواند مقدار انحراف قیمت معاملات را بصورت دستی تنظیم نماید. یعنی هنگامیکه تریدر در قیمتی که برروی چارت میبینید اقدام به گرفتن پوزیشن کند امـا در صورت price change به سرور این اجازه را بدهد که پوزیشن به اندازه n پیپ در قیمت دیگری باز شود.
جهت تنظیم این مورد میتوانید طبق عکس زیر عمل نمایید. ابتدا از سربرگ tools گزینه options را انتخاب کنید. سپس در برگه ی Trade ، از قسمت Deviation by default گزینه default میتوانید مقدار انحراف مدنظرتان را بصورت pips تنظیم نمایید.

سفارشات Market

کلاریکو - 3 نوع ستون های 5

کلاریکو - 3 نوع ستون های 5

کلاریکو - 3 نوع ستون های 5

شهرهای تهران و سایر شهرستان ها

تحویل کالای کلیه سفارشاتی که تا ساعت 16 روزهای شنبه تا چهارشنبه ثبت شود، در تمامی مراکز استان ها بین 48 تا 72 ساعت است. سفارش های روزهای پنج شنبه، سفارشات Market جمعه و تعطیلات رسمی بر اساس همان زمان بعد از تعطیلات است.

خارج از بافت شهری

مشتریانی که آدرس محل دریافتشان در خارج از بافت شهری شهر مقصد قرار دارد می توانند سفارش خود را از دفتر شعبه آن شهر دریافت کنند. برای ارسال کالا با واحد خدمات پس از فروش بازار نساجی ایران هماهنگ فرمایید از ارسال کالا بدون هماهنگی خوداری خواهد شد.

برای ارتباط با دفتر شعب با ما در ارتباط باشید

همین آلان تماس بگیرید

راهنمای خرید سفارشات Market از فروشگاه

ثبت سفارش در سه گام
مراحل ارسال سفارش
پیگری آنلاین سفارش
شیوه های پرداخت
راهنمای سایز

خدمات مشتریان

پشتیبانی
حریم خصوصی
گزارش مشکل
ملاقات حضوری
آموزش الکترونیکی

با بازار نساجی ایران

درباره ما
تماس با ما
رویدادها
فرصت های شغلی
فروش در بازار نساجی ایران

بازار نساجی ایران

تیمی از افراد پر شور و با انگیزه هستیم که هدف آنها رونق کسب و کارهای سفارشات Market کوچک و متوسط در صنعت نساجی ایران است. ما بازاری به وسعت ایران بزرگ برای محصولات شما ایجاد می کنیم.

در شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشید


بيا تا گل برافشانيم و طرحي نو براندازيم

استادان، هنرمندان، صنعت گران و همراهان ارجمند گرامي از شما بزرگواران دعوت بعمل مي آيد تا به منظور گرامي داشت عزيزان دست اندكاران ديروز، امروز و فردا صنعت، طراحي، نساجي و پوشاك با ما همراه شويد. باشد تا طرحي نو در فرش و نقش دراندازيم و اين صنعت مقبول و زيبا را هر چه بيشتر به سوي رونق، پيشرفت، نوآوري و خلاقيت هدايت كنيم. اميد است با معرفي و گرامي داشت كار آفرينان اين رشته، طراحان، خلاقان هنر مدرن كه از بهترين هاي اين حوزه هستند استقبال دار ايده هاي ناب آنها در زمينه تعليم و تربيت و پيشرو نيروهاي جوان و علاقمند كشور عزيزمان ايران اقدام كنيم. به همين منظور نمايشگاهي در تهران برگزار مي گردد. اميد است با شركت شما عزيزان گام بزرگي در راه توسعه و پيشرفت بيش از پيش در اين صنعت برداشته شود. جهت بازديد و هماهنگی و ثبت نام با شماره ی 09203231273 جامعه دوستداران صنعت نساجی تماس حاصل فرمایید .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.